! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Mapa Slovakia

vydavateľstvo

Fyzikálny zošit pre 9. ročník ZŠ


Žiacka knižka dáva učiteľovi priestor na hodnotenie žiaka slovným komentárom. Pestrofarebné obrázkové stvárnenie žiackej knižky je deťom na začiatku školskej dochádzky blízke a pomôže im preklenúť prvé ťažké dni v škole. Súčasťou žiackej knižky je aj pochvalný list po absolvovaní 1. polroku.
Vypredané
2,37 € 2,49 €

Už sa matematiky nebojím


Pre žiakov druhého stupňa základných škôl a k príjmacím pohovorom na stredné školy. (150X210, str.167,MV,ČB,r.vyd.2005)
Vypredané
4,07 € 4,28 €

Autoatlas SR+ČR


Podrobný autoatlas Slovenské a České republiky v měřítku 1:200 000. Kromě map území obou těchto států obsahuje tento atlas i mapy 62 největších měst obou republik. Jedná se například o Bratislavu, Martin, Nitru, Košice, Bánskou Bystricu, Trenčín nebo Prahu, Brno, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ostravu a řadu dalších.
Vypredané
10,15 € 10,68 €

Bratislava - mapa mesta


Podrobná mapa hlavního města Slovenské republiky. Obsahuje rejstřík ulic a podrobnou mapku centra města. Kromě toho je doplněna o bližší informace o městě a jeho historii.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Vesmír 1 Slnečná sústava


Astronomická encyklopédia Vás oboznámi s extrémnymi javmi v slnečnej sústave, poskytne zaujímavý pohľad na Slnko, planéty, mesiace, kométy. Je určená pre každého, kto sa zaujíma o astronómiu a veľmi dobre poslúži aj pri vyučovaní na základných a stredných školách. Prehľadné texty, 636 fotografií a kresieb, tabuľky, register.
Vypredané
9,80 € 10,32 €

Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok


Rozkladacia mapa. Liptovský Mikuláš 1:10 000, Liptovský Hrádok 1:9 000, mapa pohoria Nízke Tatry, zaujímavé informácie v slovenčine, nemčine a angličtine.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Trenčín, Trenčianské Teplice


Rozkladacia mapa miest, Trenčín 1:10 000, Trenčianske Teplice 1:10 000, zaujímavé a dôležité informácie v slovenčine, angličtine a nemčine.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Zvolen 1 : 10 000 Sliač 1 : 10 000


Klasická skladaná mapa vlepená do kartónovej obálky, spracovaná v mierke 1 : 10 000, obsahuje: mapu miest a mapu okolia miest. Doplnené sú registrom ulíc, fotografiami, krátkymi informáciami z histórie a súčasnosti mesta v anglickom a nemeckom jazyku.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Bratislava - mapa mesta


Rozkladacia mapa mesta, 1:20 000, obsahuje plán stredu mesta v mierke 1:6 200.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Košice, mapa mesta 1: 15 000


Mapa mesta Košice 1: 15 000.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Poprad 1:8 000 Vysoké Tatry1:10 000


Mapa mesta Poprad 1:8 000 a Vysokých Tatier 1:10 000.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Atlas slovenských miest – 138 máp miest Slovenska


Jedinečná kartografická publikácia. Atlas slovenských miest obsahuje podrobné mapy a základné údaje o všetkých 138 obciach Slovenska, ktoré majú štatút mesta.
Vypredané
46,99 € 49,46 €

Slovensko Slovakia 1: 500 000


Automapa Slovenska skladaná v mierke 1:500 000 s registrom obcí.
Vypredané
2,80 € 2,95 €

Žilina 1 : 10 000


Skladaná mapa vlepená do kartónovej obálky, spracovaná v mierke 1 : 10 000, obsahuje: mapu mesta s registrom ulíc, fotografiami, krátkymi informáciami z histórie a súčasnosti mesta, spolu s vysvetlivkami v anglickom a nemeckom jazyku.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

Malý lexikón slovenskej ľudovej kultúry


Populárno-náučná publikácia, ktorá predstavuje všetko to najzaujímavejšie a najdôležitejšie z dedičstva našich predkov, akýsi prehľad o všetkom, čo súvisí s ľudovou kultúrou (obydlia, predmety, kroje, povery a zvyky, potrava, remeslá, pamiatky ľudovej architektúry, skanzeny, piesne, tance, detské hry, príslovia, porekadlá, rozprávky, osobnosti,...). Poloha Slovenska je v rámci Európy jedinečná. Prechádza ním nielen hranica medzi západoeurópskou a východoeurópskou kultúrou, ale aj rozhranie dvoch veľkých geografických oblastí - nížinnej a horskej, čo sa výrazne prejavilo aj na pestrosti jeho ľudovej kultúry. Na bohatosť jej foriem vplýval okrem prírodných faktorov i zložitý historický vývoj, etnické a konfesionálne faktory, rôzne migračné prúdy, administratívne členenie a mnohé ďalšie vplyvy.
Vypredané
18,85 € 19,84 €

Zemepisný zošit pre 9. ročník ZŠ


Tento titul je novým vydaním knihy Zemepisný zošit pre 9. ročník ZŠ z roku 2002Zemepisný zošit pre 9. ročník základných škôl a sextu gymnázií s osemročným štúdiom.Lektori: V. Bartovic, A. Kališková Obrázky: L. Tolmáči
Vypredané
2,37 € 2,49 €