Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Mapa Slovakia

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Kolektív autorov

  Školský atlas sveta 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 17. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,32 
  Atlas je univerzálnou pomôckou pre výučbu nielen geografie na všetkých stupňoch škôl. Je rozdelený do tematických kapitol, ktoré sú naviac farebne rozlíšené, vďaka čomu je orientácia v mapách veľmi zjednodušená. V úvodnej časti sú spracované najnovšie astronomické poznatky o vesmíre a Slnečnej sústave. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Gurňák

  Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 24. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na oživenie pohľadu na spoločnú i rozdielnu minulosť týchto dvoch národov, respektíve území Česka a Slovenska. Predkladáme Vám … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Školský geografický atlas Slovensko

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 22. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 7,95 
  Atlas bol zaradený do zoznamu učebných pomôcok pre Geografickú olympiádu. Úplne nové vydanie obľúbeného atlasu prináša: aktualizované údaje o SR, najmä klimatické mapy, mapy obyvateľstva, mapa cestovného ruchu, mapa NKP, mapa cestnej siete novú koncepciu , kde je väčšina dvojstranových máp v mierke 1:1 000 000 nahradená … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Slovensko - automapa 1: 500 000

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 24. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  3. aktualizované vydanie obsahuje podrobnú automapu Slovenska v mierke 1: 500 000. Doplnená je abecedným registrom sídiel, prejazdným plánom Bratislavy a množstvom dôležitých informácií pre motoristov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Bratislava - blesková mapa, 1:15 000

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 12. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 2,30 €
  Vaša cena: 2,19 
  Mapa širšieho centra Bratislavy s registrom ulíc, vytlačená na kartóne, skladaná formou leporela. Mierka 1 : 15 000 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Čeman

  Slovensko - Školský dejepisný atlas

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 9. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  História Slovenska od praveku po dnešok zobrazená na 40 mapách doplnených množstvom fotografií, obrazov z histórie a portrétov osobností. Atlas je vhodnou učebnou pomôckou pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl ako aj pre každého, kto sa zaujíma o históriu Slovenska. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Bratislava Live City

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 30. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,27 €
  Vaša cena: 7,86 
  Podrobný atlas mesta spracovaný v mierke 1: 10 000, doplnený registrom ulíc, číslami domov, cyklotrasami, MHD a ďalšími nekomerčnými informáciami. Okolie zahŕňa mapu Seneca, Slnečné jazerá, Stupavu, Pezinok, hrad Devín a hrad Červený Kameň. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,49 €
  Vaša cena: 2,37 
  Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy z logiky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Schneiderová

  Slovenský jazyk Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 31. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom. Autorka pri spracovávaní obsahu čerpala obrazový a bohatý textový materiál (čítanie s porozumením) s prihliadnutím na vek žiakov. Jej výber … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Kotyra

  Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 31. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Nový pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ZŠ od Dušana Kotyru obsahuje viac ako 200 nových príkladov a cvičení z matematiky. Pracovný zošit je zostavený do tematických celkov v súlade so ŠVP. Na začiatku nového tematického celku je vždy praktické zhrnutie učiva. Úlohy a cvičenia sú rôzneho štýlu, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Gurňák

  Dejepisný zošit pre 7. roč. ZŠ a 2. roč. GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit z dejepisu pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Autor Daniel Gurňák pripravil vo formáte A4 na 40 stranách nový plnofarebný pracovný zošit z dejepisu. Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Fyzika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 31. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Plnofarebný pracovný zošit obsahujúci: •grafické úlohy •úlohy s výberom správnej odpovede •úlohy s rozhodnutím o pravdivosti •úlohy s krátkou odpoveďou •výpočty •merania •spracovanie a vyhodnotenie •praktické aktivity •overenie vedomostí testom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Gurňák

  Dejepisný zošit pre 6. roč. ZŠ a 1. roč. GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit z dejepisu pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Autor Daniel Gurňák ponúka vo formáte A4 na 40 stranách nový plnofarebný pracovný zošit z dejepisu. Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Gurňák

  Dejepisný zošit pre 8. roč. ZŠ a 3. roč. GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 31. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit z dejepisu pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Autor Daniel Gurňák pripravil vo formáte A4 na 40 stranách nový plnofarebný pracovný zošit z dejepisu. Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Biológia - pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit z biológie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Autorky Adriana Jankovičová a Mariana Páleníková priprvili vo formáte A4 na 40 stranách nový plnofarebný pracovný zošit z biológie. Séria biologických zošitov rozšírená o ďalšie bonusové materiály, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Kelecsény, Monika Moťovská

  Fyzika pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 1. mája 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program a nadväzuje na novú učebnicu fyziky. Mapuje: 1) Magnetické vlastnosti látok 2) Elektrické vlastnosti látok 3) Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch, kvapalinách a plynoch 1) Elektrickú energiu a jej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Kelecsény, Monika Moťovská

  Fyzika pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 1. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Peter Kelecsényi, Monika Moťovská prinášajú vo formáte A4 na 44 stranách nový plnofarebný pracový zošit z fyziky. Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program a nadväzuje na novú učebnicu fyziky. Mapuje: 1) Skúmanie premien skupenstva látok. 2) Teplo. Zošit … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milada Maťašovská

  Fyzika pracovný zošit pre 6. roč. ZŠ a 1. roč. GOŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 1. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program a nadväzuje na novú učebnicu fyziky. Prvý zo série fyzikálnych zošitov, rozšírený o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí a pomáha … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Kotyra

  Matematika pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 29. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Nový pracovný zošit pre žiakov deviateho ročníka ZŠ. Pracovný zošit je od obľúbeného autora Dušana Kotyru. Ponúka dostatočný priestor na písanie a vlastné výpočty. Každý tematický celok začína zvýrazneným súhrnom Čo si treba pamätať. Zošit obsahuje viac ako 220 nových príkladov rozdelených do 8 tematických celkov v súlade … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Kotyra

  Matematický pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 26. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Zošit obsahuje viac ako 200 nových príkladov rozdelených do 5 tematických celkov v súlade s platným školským vzdelávacím programom. TC: 1. Počtové výkony s prirodzenými číslami 2. Desatinné čísla 3. Obsah obdĺžnika a štvorca 4. Uhol a jeho veľkosť 5. Kombinatorika v úlohách Nájdete v ňom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Bizubová, Ida Hantabálová

  Biológia pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 10. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit sa prepracoval do plnofarebnej verzie, v rámci ktorej pribudli pútavé farebné úlohy, spestrené zaujímavými farebnými fotografiami, mapami, schémami a napr. aj ilustráciami pravekých jašterov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Kotyra

  Matematika pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 10. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník je plný zaujímavých úloh na riešenie. Spolu ich tu nájdete viac ako 200, napr. slovné, na rátanie, grafické a konštrukčné úlohy, rozdelených do 5 tematických celkov v súlade s platným školským vzdelávacím programom. Na začiatku každého tematického celku nájdete súhrn … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ida Hantabálová

  Biológia pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ - nové vydanie

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 3. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Prepracovaný plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základných škôl reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. Pracovný zošit je rozdelený na sedem častí. Zošit je doplnený okrem pekných farebných grafických úloh aj o: •výberové učivo – 7 tém (napr. Poznávame … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Tolmáči

  Geografia Európa pre 8. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 3. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,10 €
  Vaša cena: 2,95 
  Pracovný zošit z geografie pre 8. ročník ZŠ Európa s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je rozdelený na 8 častí: Európa, Stredná Európa, Západná Európa, Severná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Východná Európa a Miniatlas. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Tolmáči

  Geografia Slovensko pre 9. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 3. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,10 €
  Vaša cena: 2,95 
  Pracovný zošit z geografie pre 9. ročník ZŠ Slovensko s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho vzdelávacieho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Tolmáči

  Geografia Afrika Ázia pre 7. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 3. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,10 €
  Vaša cena: 2,95 
  Pracovný zošit z geografie pre 7. ročník ZŠ Afrika a Ázia s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je rozdelený na štyri časti: Zem, Afrika, Ázia a Miniatlas. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Tolmáči

  Geografia Austrália Amerika pre 6. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 3. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit z geografie pre 6. ročník ZŠ Austrália a Amerika s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je zameraný na štyri geografické oblasti: Amerika, Austrália, Oceánia a polárne oblasti. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Tolmáči

  Geografia Zem a vesmír pre 5. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 3. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
  Pracovný zošit z geografie pre 5. ročník ZŠ Zem a vesmír s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 26. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,89 €
  Vaša cena: 2,75 
  Zošit obsahuje 213 nových príkladov rozdelených do 7 tematických celkov v súlade s platným školským vzdelávacím programom. Nájdete v ňom súhrn učiva na začiatku každého tematického celku, viac ako 200 príkladov - počtové, slovné, grafické a konštrukčné úlohy a dostatočný priestor na výpočty. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Pracovný zošit z fyziky pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 21. septembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,50 €
  Vaša cena: 2,38 
  Kniha Pracovný zošit z fyziky pre 9. ročník ZŠ: Zošit vzniká v súlade s novým obsahom predmetu v ŠVP ISCED 2. Koncepčne nadväzuje na pripravovanú učebnicu fyziky pre 9. ročník ZŠ. Venuje sa 2 tematickým okruhom: 1. Magnetické javy 2. Elektrické javy Fyzikálny zošit je výborným pomocníkom nielen počas spoločnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Gurňák

  Dejepisný zošit pre 9.ročník základných škôl

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 21. septembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,50 €
  Vaša cena: 2,38 
  Kniha Dejepisný zošit pre 9. ročník ZŠ: Dejepisný zošit 9 obsahuje úlohy, ilustrácie a doplňovacie mapky, kľúčové pojmy a zaujímavosti k národným a svetovým dejinám od prvej polovice 20. storočia (medzivojnového obdobia) až po súčasnosť. Po 4 ucelených tematických celkoch sú vložené na opakovanie dvojstrany " Čo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Pracovný zošit z chémie pre 9. roč. ZŠ a 4. roč. gymnázií s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Mapa Slovakia
  Dátum vydania: 20. septembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,58 €
  Vaša cena: 2,45 
  Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník základných škôl a pre 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. … Zobraziť viac info ►