MarDur s.r.o.

vydavateľstvo

Darček pre deda Mráza


Kniha Darček pre deda Mráza je debutom spisovateľky Zuzany Svobodovej (rod. Ričányovej). Vianočný príbeh, v ktorom malý chlapček hľadá pre deda Mráza ten najkrajší darček na svete, vznikol z otázky, ktorú autorke položil jej synček, keď mal asi tri roky: “A čo my dáme dedovi Mrázovi pod stromček?” Táto malá milá knižka je o priateľstve, úcte k hračkám a o zmysle darov. Knihu krásne dotvárajú roztomilé ilustrácie debutujúcej ilustrátorky Sylvie Chladnej. Súčasťou knihy je aj CD s celým príbehom v podaní Dana Dangla.
Vypredané
10,35 € 10,89 €

Geniuso: MAX a LEA


Kniha MAX a LEA je úžasné dielo plné prekrásnych zážitkov a emócií, ktoré prináša detský svet. Kniha dvanástich krátkych rozprávok a pesničiek od renomovaného autora kníh pre deti Jána Uličianskeho je venovaná nielen najmenším čitateľom ale aj ich rodičom a starým rodičom. Teda všetkým, ktorí vedia, aké dôležité sú na svete deti, zvieratká, plyšové dinosaury a zajačikovia, autíčka, pieskoviská, lentilky a láááska... Kombinácia rozprávok, pesničiek a prekrásnych ilustrácií je neopakovateľná.Rozprávky z tejto knižky Vám načítali a pesničky naspievali: Dominika Morávková a Ján Morávek.UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne.
Na sklade > 5Ks
12,99 €

Geniuso: Business English


Každá téma je v učebnici rozdelená do dvoch blokov:prvý je určený na čítanie s porozumením – vždy obsahuje krátky text a otázky zamerané na jeho porozumenie, druhý blok je zameraný na počúvanie s porozumením. Priložením hovoriaceho pera na ikonu si nahovorený text vypočujete (prepis nahovoreného textu sa nachádza na konci učebnice) a následne odpovedáte na otázky. Správne odpovede sú nahovorené. V učebnici nájdete aj abecedne zoradený výkladový odborný slovník s 500 heslami. Ich vysvetlenie si vypočujete v angličtine – priložením hovoriaceho pera na dané heslo.UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
9,99 €

Geniuso: Click 1 Activity book


Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.Ministerstvo školstva mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 1 Pupil’s book udelilo odporúčaciu doložku.Koncipovanie úloh v zošite podporuje kreativitu žiakov a umožňuje opakovanie a upevňovanie učiva z hovoriacej učebnice Click 1.UPOZORNENIE: Pracovný zošit nie je hovoriaci.
Na sklade > 5Ks
7,70 €

Geniuso: Click 1 Interactive English: Pupil’s book


Učebnica pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka. Moduly zohľadňujú kognitívnu úroveň žiaka mladšieho školského veku.Učebnica obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Počúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom.Hovoriaca učebnica Click 1. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva.Témy:Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter) UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
12,99 €

Geniuso: Click 2 Activity book


Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.Ministerstvo školstva mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 2 Pupil’s book udelilo odporúčaciu doložku.Koncipovanie úloh v zošite podporuje kreativitu žiakov a umožňuje opakovanie a upevňovanie učiva z hovoriacej učebnice Click 2.UPOZORNENIE: Pracovný zošit nie je hovoriaci.
Na sklade > 5Ks
7,70 €

Geniuso: Click 2 Interactive English: Pupil’s book


Učebnica pozostáva zo šiestich modulov, zameraných na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hravé aktivity, pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú učivo.Učebnica obsahuje charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatočné tradície), ako aj základné geografické osobitosti Slovenska.Hovoriaca učebnica Click 2. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.Témy:Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house, At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables, Holidays UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
12,99 €

Geniuso: Click 3 Activity book


Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.Ministerstvo školstva mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 3 Pupil’s book udelilo odporúčaciu doložku.Koncipovanie úloh v zošite podporuje kreativitu žiakov a umožňuje opakovanie a upevňovanie učiva z hovoriacej učebnice Click 3.UPOZORNENIE: Pracovný zošit nie je hovoriaci.
Na sklade > 5Ks
7,70 €

Geniuso: Click 3 Interactive English: Pupil’s book


Hovoriaca učebnica je vhodná aj ako úvodný kurz anglického jazyka pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk od 3. ročníka ZŠ. Žiaka celou učebnicou sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Množstvo zaujímavých úloh, ako aj rôzne jazykové hry umožňujú žiakovi hravou formou aplikovať slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Hovoriaca učebnica Click 3. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.Témy:Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet, My house, My room, Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
12,99 €

Geniuso: Click 4 Activity book


Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.Ministerstvo školstva mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 4 Pupil’s book udelilo odporúčaciu doložku.Koncipovanie úloh v zošite podporuje kreativitu žiakov a umožňuje opakovanie a upevňovanie učiva z hovoriacej učebnice Click 4.UPOZORNENIE: Pracovný zošit nie je hovoriaci.
Na sklade > 5Ks
7,70 €

Geniuso: Click 4 Interactive English: Pupil’s book


Učebnica je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené do kontextu podľa tematických okruhov.Učebnica obsahuje aj množstvo diktátov, ktoré slúžia na precvičovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku.Hovoriaca učebnica Click 4. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva.Témy:Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs, Food and drinks, In a restaurant, Sports, Activities, My free time, Hobbies, Birthday party, Clothes and fashion, Bratislava, Phone calls, Writing emails UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
12,99 €

Geniuso: Cvičebnica Mach Klick und lerne Deutsch


Cvičebnica je rozdelená na 25 lekcií. Je určená pokročilým študentom, ktorí sa chcú zdokonaliť v nemeckom jazyku.Obsah jednotlivých textov zodpovedá maturitným okruhom a je prepojený aj s aktuálnymi spoločenskými témami a inými vyučovacími predmetmi (napríklad s dejepisom, psychológiou, občianskou náukou, chémiou).Každá lekcia obsahuje 4 texty:Dva dlhšie texty sú v písanej forme a sú určené na čítanie s porozumením. Vedomosti sa overujú 10 kontrolnými úlohami nadväzujúcimi na text. Dva kratšie texty sú len nahovorené a ich porozumenie sa overuje 5 úlohami k textu. V prípade potreby si texty možno prečítať na konci cvičebnice. UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
9,99 €

Geniuso: Interaktívny slovník anglicko-slovenský / slovensko-anglický


Slovník obsahuje 10000 hesiel s uvedením prvotného významu slova, teda najpoužívanejšieho a pre študentov najznámejšieho významu. Po priložení pera na anglický výraz si vypočujete jeho správnu výslovnosť. Slovník je obojstranný - tak anglicko-slovenský ako aj slovensko-anglicky. V slovníku nájdete najpoužívanejšie slovné spojenia a dôležité predložkové väzby. UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
9,99 €

Geniuso: Hravo zdravo


A je to tu! Knižka, ktorá určite opäť pobaví, ale aj veľa naučí!Komixovým štýlom spracovaný rozprávkový príbeh o kráľovstve, do ktorého zavítalo nielen nezdravé jedlo, ale aj pán Reklama. Príbeh a „bubliny“ k jednotlivým postavám si deti môžu nielen vypočuť, ale aj prečítať. S hovoriacim perom majú deti taktiež možnosť riešiť až 128 zaujímavých úloh a hádaniek v krúžkoch. Tejto knižke zapožičali svoje hlasy aj Kamila Magálová, Patrícia Jariabková a Richard Stanke. Hovoriaca knižka Hravo zdravo vznikla v spolupráci s Tinkou Karmažín, ktorá na sieťach FB a IG aktívne šíri osvetu zdravého stravovania.UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
9,99 €

Geniuso: English in Tourism


Hovoriaca učebnica angličtiny so zameraním na cestovný ruch je určená pokročilým študentom, ako aj ľudom pracujúcim v cestovnom ruchom. Učebnica sa skladá z 15 kapitol – ucelených tém. Každá téma obsahuje motivačný text väčšinou vo forme rozhovoru/dialógu, slovíčka k danej téme, zaujímavé informácie a cvičenia. Súčasťou učebnice je aj ozvučený abecedne zoradený výkladový slovník, ktorý obsahuje viac ako 350 hesiel.UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne.
Na sklade > 5Ks
9,99 €

Geniuso: Húseničky


Smiech lieči a dvanásť húseničiek s ich vtipnými hláškami vám to dokáže!Najmenšie deti sa zároveň naučia rozlišovať farby, spočítavať a počítať do 12. S húseničkami si deti môžu zaspievať až 12 pesničiek. Hovoriacu knižku ilustroval Fero Lipták. Básničky vytvorila Dana Hlavatá. Texty húseničiek pripravil Alfonz Vrtinôžka. UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
Na sklade > 5Ks
9,99 €