Mobil Media

vydavateľstvo

Viry a počítače


Tato publikace by vás ráda seznámila s tím, co to počítačový vir je a jak se šíří. Dovíte se něco málo z historie, něco o třídění virů, o vztahu virů k operačním systémům a také o antivirových programech. Texty nezacházejí do příliš velké odborné hlo ubky, takže by mohli být zklamáni ti, kteří by čekali popis stavby virů a jejich programování. Poměrně rozsáhlý je slovníček pojmů, kde si můžete ověřit svoje znalosti a případně si pak v textu najít i některé rozšířenější charakteristiky daných pojm ů (nebo naopak). Autor své informace čerpal převážně z internetu odkazy na internetové stránky české i ze světa najdete v poslední příloze.
Vypredané
4,28 € 4,50 €

Zvuk na PC Step by Step + CD


Popis nezbytné techniky a tipy pro práci s ní, podrobný průvodce všemi fázemi zvukového projektu a ozvučení videosnímků. Příloha CD-ROM
Vypredané
15,13 € 15,93 €

PDA Kapesní počítač pro každého


Tato publikace vás seznámí s následujícími okruhy: * Přehled jednotlivých PDA * Rozdíly mezi jednotlivými systémy * Popis zajímavých programů * Vysvětlení základních pojmů * Popis doplňků pro PDA
Vypredané
4,28 € 4,50 €

MS ADO.NET


ADO.NET je základní technologií pro přístup k datům a manipulaci s nimi na platformě .NET. Tato kniha vám poskytne solidní základy pro využívání schopností pracovat s databázemi jak v rámci MS Visual Basic .NET, a tak i MS Visual C# .NET. Kniha je koncipována tak , abyste si na řadě praktických postupů a ukázek řešení nejčastějších problémů vývojářů vyzkoušeli možnosti práce s ADO.NET. Seznámíte se s objektovým modelem ADO.NET a procvičíte si práci s daty jak v rámci formulářů Windows, tak i na webových formulářích. Uvidíte možnosti interakce ADO.NET a XML, ale i možnosti přístupu ke starší verzi ADO z prostředí .NET. Mimo to je kniha prošpikována řadou praktických rad a doporučení pro zvýšení produktivity vlastních vývojových prací, ale i tipů, jak dosáhnout rychlejších a robustnějších aplikací pro práci s daty.
Vypredané
23,34 € 24,57 €

Registr Windows 2000


Kniha Registr Windows 2000 má za úkol ušetřit správcům Windows 2000 hodiny a hodiny marného hledání řešení různých problémů. Mnoho problémů je totiž spojeno právě s registrem a vhodný zásah do něho dokáže významně ovlivnit běh Windows 2000.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Malé sítě s Windows XP


Malé sítě již delší dobu a na různých platformách provozuje nepočítané množství menších firem a vzhledem k tomu, že naše země nepatří k počítačově zrovna zaostalým, tak se dostává více počítačů i do domácností. Jak si postavit malou domácí síť, jak nakonfigurovat síťové adaptéry, jaký potřebujeme síťový software a mnoha dalšími otázkami se zabývá právě tato kniha. Nejsou vynechány oblasti zabývající se připojením do internetu a s tím spojené otázky bezpečnosti proti útokům hackerů, nechybí ani problematika sdílení dat, tiskáren a ostatních periferií. Protože Windows XP přinášejí další, dříve téměř neuskutečnitelné možnosti, máte možnost se seznámit s tím, jak používat Windows Messengera, jak komunikovat s ostatními uživateli na síti, na internetu, a to nejen písmem, ale také hlasem a obrazem. Kromě toho se nabízí také funkce sdílení aplikací a dálkové řízení, tedy vlastnosti, kvůli kterým jste dříve museli pořizovat speciální software, jako například Symantec pcAnywhere nebo Microcom CarbonCopy.
Vypredané
8,22 € 8,65 €

Objektově orientované programování Visual Basic.net, Visual C#.net


S touto čtivou a snadno použitelnou knihou se můžete bez obav pustit do objektově orientovaného programování v nastupující éře platformy .NET. Sami si určíte tempo, jakým budete postupovat od úplných základů až k pokročilým technikám OOP. Přitom vám budou pomáhat srozumitelné návody a postupy, užitečné poznámky, postřehy a tipy na vylepšení návrhu, a názorné ukázky kódu. Naučíte se s výhodou používat objekty jazyků Visual Basic .NET a Visual C#.NET a vytvářet své vlastní objekty. V překvapivě krátké době si osojíte pojmy a principy objektově orientovaného návrhu a zvládnete tvoru elegantních objektově orientovaných programů ve dvou mocných programovaních jazycích.
Vypredané
16,86 € 17,75 €

XML


Naučte se sami pracovat s posledními technologiemi a standardy XML metodou krok za krokem! Tato do hloubky aktualizovaná a rozšířená kniha vás zkušeně provede celým procesem vytváření dokumentů XML a jejich zobrazováním na webu.V jednoduchých lekcích a praktických cvičení se neučíte používat základní techniky na reálných příkladech v prohlížeči MS Internet Explorer 6.0 a MSXML (Microsoft XML Core Services) 4.0. Bez ohledu na to, jaký druh obsahu chcete používat, tato praktická cvičení vám ukáží, jak můžete ve vaší práci rychle a snadno aplikovat XML.
Vypredané
18,52 € 19,49 €

Grafická úprava pod vedením profesionálů na cestě k dokonalosti


Odpovědi najdete právě v této knize. Publikace americké autorky Robin Williamsové se pokouší zacelit mezeru v "odborné způsobilosti" řadových uživatelů grafiků a typografů amatérů. Její knížka ale není žádnou učebnicí, která by suchopárně určoval a, jaká má být úprava toho kterého dokumentu. Podařilo se jí extrahovat několik málo zásad grafické úpravy a kombinace písem tak, aby při jejich dodržení byl výsledek práce minimálně "nezávadný". Na celé řadě praktických příkladů autorka ukazuje, co je na napsané stránce, na inzerátu, v jakémkoliv tištěném dokumentu provedeno chybně a hlavně, jak to napravit. Robin Williamsová vás nebude zatěžovat podrobným výkladem historických kořenů, obecnými pravidly a zásadami, ale povede vás přímo k cíli s jasným a postačujícím vysvětlením. Na našem knižním trhu je řada publikací z této oblasti, některé dobré, některé špatné. Kniha Robin Williamsové se od nich výrazně odlišuje svým praktickým a přímo k cíli vedoucím stylem. Pokud se nechcete roky vzdě lávat v oblasti grafiky a typografie, ale přitom se chcete vyvarovat zásadních prohřešků a chcete vylepšit vzhled tiskovin, které připravujete, je tato kniha určena právě vám. Pokud patříte mezi profesionály, myslím, že by i pro vás bylo dobré knihu projít možná vám to ukáže některé věci z trochu jiného úhlu pohledu.
Vypredané
8,22 € 8,65 €

Digitální video v praxi


Druhé vydání knihy Digitální video v praxi Zároveň se stále větším množstvím zakoupených digitálních kamer se zvětšuje i poptávka po dobré literatuře, která se zabývá zpracováním digitálního videa. Ne každému je totiž jasné, jakým způsobem si poří zené záběry a filmy bude moci přehrávat a promítat známým na televizních obrazovkách. Druhé vydání knihy Digitální video v praxi tento problém vysvětluje a zároveň popisuje množství analogových a digitálních videostřižen, střihového softwaru a různýc h obslužných utilit. Rozsah druhého vydání se oproti prvnímu zvětšil téměř na dvojnásobek, takže se dá očekávat, že nebylo na nikoho a na nic zapomenuto. Autor přidal i kapitolu o digitální televizi a o způsobu a možnostech jejího příjmu. Tato publik ace vás postupně provede všemi činnostmi, se kterými se při zpracování svých nahrávek můžete setkat počínaje natočením záběrů, přes jejich záznam na disk počítače, úpravy a střih, zaznamenání hotového díla na videokazetu, CD nebo DVD, až po konečnou projekci. Kniha nemá nahrazovat originální manuály dodávané k jednotlivým programům, ale je svým rozsahem ideální k seznámení s jednotlivými aplikacemi a způsobem jejich použití. Ojedinělým počinem je přiřazení doplňkového DVD, na kterém jsou zkušebn í soubory pro střih, mnoho tzv. free nebo trial verzí programů a také několik typů záznamů, které je vhodné vyzkoušet a přehrát při nákupu DVD přehrávače.
Vypredané
21,19 € 22,30 €

Open Source


OpenSource a Linux - to jsou dva pojmy, které dnes hýbají celým světem. OpenSource jako zajímavý přístup k programování a sdílení zdrojového kódu, Linux jako robustní operační systém, který je důsledkem existence OpenSource. Kniha, kterou právě držít e v ruce, je zaměřena na vývoj webových aplikací právě s použitím hlavních OpenSource technologií - Linux, Apache, MySQL, PHP a Perl. Kniha se pochopitelně dále věnuje i dalším oblastem - jmenujme například jazyk WML (Website META Language), CGI (Com mon Gateway Interface), mod_pert, Embperl, SSI či Mason. Cílem této knihy je na jednom místě shrnout velké množství informací o Open Source software a udělat to takovým způsobem, aby se s ním potenciální webdesigner naučil pracovat a to pokud možno bezpečně a efektivně.
Vypredané
12,97 € 13,65 €