Knižné kamarátstva

Muzikus

vydavateľstvo

15+3 kytaristů


Jde o volné pokračování předchozího úspěšného titulu 33+333 světových kytaristů. Jedná se o komplexní zpracování díla, tvorby a osobnostních zajímavostí významných kytaristů a kytaristek a to poutavou, čtivou formou, ověřenou reakcí čtenářů seriálů autora, z nichž některé vycházejí již přes třináct let. V podstatě jde o rozšířené a upravené články ve stylu autorových seriálů v časopise MUZIKUS (viz reference). Rozhodně se nedá mluvit o pouhém encyklopedickém, suchém souhrnu faktů, látka je pojata přístupně s ohledem na maximální hloubku znalostí a erudice. Jednotlivé studie obsahují i notové ukázky. Dílo není už jenom z hlediska výběru kytaristů zaměřeno jednoúčelově či na úzký hudební styl – stejně, jako předcházející publikace 33 + 333 světových kytaristů i tato kniha osloví ten nejširší okruh čtenářů, mající společný zájem, a to hudbu, kytaru. V podstatě se tak vyšlo vstříc mnoha ohlasům na první publikaci, kde některé osobnosti byly uvedené pouze krátce, slovníkově, heslovitě. Ty po pečlivém výběru byly zpracovány šířeji a jejich zařazení bylo vedle autorského záměru inspirováno širokou čtenářskou obcí časopisu Muzikus, celkovým hudebním vývojem a rozsáhlými osobními kontakty autora knihy. Nalezneme zde tedy nejen bluesové legendy (Albert King) a klasické kytarové hrdiny konce 60. let (Michael Bloomfield, Alvin Lee), ale i velikány bohatě rozvětveného klasického rocku 70. let (Mick Ralphs, Martin Barre, Scott Gorham) včetně osobností přelomu 80. a 90. let (Yngwie Malmsteen, John Sykes) a samozřejmě nejsoučasnější virtuózní představitele rockové kytary (Jennifer Batten, Zakk Wylde, Kenny Wayne Shepherd). Nechybějí ani výrazné stálice (Mick Box, Bonnie Raitt), dramatické osobnosti (Tommy Bolin, Paul Kossoff), jedinci sami o sobě (Rory Gallagher) a velikáni, spojující svým feelingem a stylem hry pokoru ke klasickému rocku s energií současné rockové hudby (Steve Morse, Debbie Davies)...
Vypredané
2,19 € 2,30 €

Bass master grooves + CD


Škola Bass master grooves je určena začátečníkům až profesionálům a vznikla po zkušenostech s dlouholetým hraním ve skupinách různých stylů, ale také velkou inspirací ostatních baskytaristů, kterou nasbíral z nahrávek, baskytarových škol a také z živých vystoupení jeden z našich nejlepších baskytaristů Martin Štec. Autor vás seznámí s basovými figurami různých stylů - funky, rock, blues, latinsko-americká hudba, reggae, shuffle a disco.Technicky je škola zaměřená na souhru levé a pravé ruky. Jsou zde jak prstová, tak slapová cvičení, i velmi oblíbená tapingová technika, která při dlouhodobém cvičení výrazně ovlivňuje přesnost hry.
U dodávateľa
8,65 € 9,10 €

Škola hry na perkuse + DVD


Pomocí tohoto ojedinělého kompletu knihy a DVD se můžete naučit hrát na celou řadu afrických a afro-amerických perkusních nástrojů. Najdete zde úvod do mnoha technik a rytmů. Jedná se o jedinnou školu svého druhu u nás, kde vám na doprovodném DVD Miloš Vacík ukazuje, jak hrát a co při tom dodržovat za pravidla. Seznámíte se se základy hry na konga, claves, maracas, tumbao, bongo, campana, timbales, djembe, apel, shekeire, africké agogo zvonky a talking drum.
U dodávateľa
14,61 € 15,38 €

Jazz, rock, blues III


Závěrečný díl tohoto ‚průvodce‘ sestaveného uznávaným a precizním muzikantem Lubošem Andrštem uceluje problematiku vhodnou pro ne úplně začínající, spíš mírně pokročilejší kytaristy po krajinách jazzu, rocku a blues. Nejpřehledněji uspořádaný systém, který by mohl i vám předat dál to, co kdysi Luboš Andršt sám pracně objevoval v dobách svého muzikantského dozrávání, máte nyní možnost nastudovat a doplnit tak své znalosti.
Na sklade
8,08 € 8,51 €

Praxe zvukové techniky 3.vydanie


Jedná se o praktickou příručku, kterou určitě ocení všichni ti, kdo pracují se zvukem. Tato kniha by měla posloužit jako "slabikář" začínajícím zvukařům, kterým poskytne základní přehled běžně dostupných přístrojů, stručný popis jejich funkcí a obsluhy. Součástí publikace jsou i tabulky, obsahující některé základní informace o konkrétních typech přístrojů.
Vypredané
9,33 € 9,82 €

Jazz, rock, blues II


Druhý díl publikace Jazz, rock, blues je určen kytaristům nebo těm, kteří pro kytaru píší a chtějí znát její možnosti. Je rozvržen do pěti kapitol. První se věnuje intervalům, harmonické značce a kytarové notaci, druhou tvoří banka kytarových akordů, třetí se věnuje příkladům, jak s akordy pracovat, čtvrtá se zabývá rytmem a doprovodnou kytarou a pátá shrnutí akordů v tabulkách Ke knize je přidáno CD s příklady ve formátu MIDI.
Vypredané
10,81 € 11,38 €

Jazz, rock, blues I


Tato publikace známého jazzového kytaristy Luboše Andršta je více lexikonem hudební teorie než školou pro začínající hudebníky. Lze zde najít velmi vyčerpávající znalosti hudební nauky. Současná hudba jakéhokoli hudebního žánru se již nemůže vyhýbat teorii. Při seriózní a profesionální hudební práci je nutné znát spoustu věcí, které přinášejí větší svobodu uměleckého vyjádření - totiž svobodu volby.
Vypredané
6,31 € 6,64 €

Kytarová praktika


Vynikající český jazzový kytarista Jaroslav Šindler, učitel hry na kytaru na Konzervatoři Jaroslava Ježka, Vás v této publikaci seznámí se všeobecně platnými teoretickými poznatky a s jejich přenesením do praktické hry na kytaru. Tato škola není určena jen jazzovým hráčům, autor vás seznámí se všeobecně platnými pravidly každého kytaristy jako je orientace na hmatníku, propojení melodické a akordické hry a improvizace.
Vypredané
4,86 € 5,12 €

Rocková kytara II + CD


Jde o výpravnou publikaci, která volně navazuje na velmi úspěšnou předchozí učebnici, Rocková kytara. Ta pro velký zájem vyšla nejdříve ve druhém, aktualizovaném vydání pod názvem Rocková kytara I a po jejím rychlém vyprodání vyšla roku 2005 znovu, již ve třetím aktualizovaném vydání, pod názvem ROCKOVÁ KYTARA I (hudební ukázky na CD). Druhý díl, ROCKOVÁ KYTARA II, je nepoměrně obsažnější a v sedmi rozsáhlých hlavních celcích zahrnuje utříděným a hlavně přehledným způsobem všechny oblasti, které kytaristu zajímají. Co všechno tedy zájemce v knize nalezne? V oddíle A) se seznámí s celou problematikou kolem kytary i z hlediska základního rozdělení nástrojů, snímačů, materiálu a přehledu značek a typů, dozví se zásady péče o nástroj včetně doladění, uskladnění, případných úprav, čištění, přepravy, jedna část je věnována i strunám a samozřejmě se dostane i na zesilovače a aparáty obecně, kde vedle obecných pravidel a rozdělení najde (ostatně jako v ostatních kapitolách) i praktické rady (tzn. např. normy strun, důvody trhání strun, jak často je měnit, obecná pravidla při koupi aparátů, přehled lamp, jejich klady a zápory, základní rozdělení aparátů – komba a stacky...). Tento první oddíl je zakončen kapitolou o efektech, efektových zařízeních, jejich obecné charakteristice a příkladech. Celý oddíl je pak ukončen pojednáním o příslušenstvím. Ve druhém oddíle, oddíle B), jde o vlastní improvizaci s nahranými ukázkami notového materiálu, mnohdy s přímou návazností na 1. díl této učebnice. Oddíl C) obsahuje další velmi exkluzivní část, nazvanou Otvíráky blues a také tak přímo navazuje na první díl učebnice. Další podstatnou novinkou je obsáhlý oddíl D), který nejen mapuje, ale i vysvětluje a v nahrávkách prezentuje a kompletuje veškeré techniky hry na kytaru. Oddíl E) přibližuje problematiku stupnic včetně jejich praktického použití, následující oddíl F) mapuje nejběžnější problémy praktického života kytaristů a závěrečným oddílem, oddílem G), je opět navázáno na první díl, kdy jsou tyto stránky věnovány doprovodu a teorii akordů s praktickými ukázkami. To ovšem není všechno. Pro kupujícího jsou zde připraveny ukázky 50 časem nejprověřenějších a nejznámějších riffů a úvodů ke skladbám, stránky jsou protkány i výroky významných kytaristů. Učebnice je tak koncipována se snahou oslovit co nejvíce zvídavých stránek muzikanta. A soudě podle zájmu, je vidět, že se to podařilo. Celé dílo je totiž vytvořeno na základě hlubokých pedagogických zkušeností autora (viz závěrečné reference), jednotlivé kapitoly či jejich části jsou prověřeny letitou praxí v oboru, sestavy problémů a témat vznikala na základě nejčastějších dotazů nejen adeptů autorovy První české rockové kytarové školy, ale i jeho fanoušků (hraje v kapele Stará škola) a čtenářů časopisu MUZIKUS. Výsledkem je tedy v České republice naprosto ojedinělá, široce obsažná publikace, která jednotlivá témata pojímá uceleně, jednotně a na té nejvyšší odborné úrovni a vychází tak vstříc potřebám kytaristů.
Vypredané
14,22 € 14,97 €

Rocková kytara III + CD


'Proč považovat doprovod za něco podřadného? Každý kytarista s trochu větší praxí potvrdí, že věnovat se pouze doprovodné kytaře není zase tak jednoznačná záležitost. Už jenom z hlediska samotné hry, skladby akordů, harmonie a dalších faktorů ovlivňujících doprovod jako takový. Kytarista, komplexní rozvoj jeho osobnosti, jenž by měl zvládat vše, tedy nejen sólo, ale i doprovod, je pro nás hlavním.' Třetí, dlouho očekávaná, výuková publikace Vítězslava Štefla je již v tuto chvíli, stejně jako předchozí díly, bestsellerem v kytarovém žánru. V tomto díle je předložena další, svým zaměřením zcela unikátní rovina pojetí rockové kytary jako takové. Na rozdíl od převládajícího zaměření obou předchozích publikací se tento díl věnuje doprovodu. Doprovodná hra je fenomén, který za celou historii rockové, potažmo elektrické kytary prošel značným, mnohdy nevyrovnaným vývojem. Různá hudební literatura se doprovodnou kytarou zabývala (pokud vůbec) jen ve zcela minimální míře. Nanejvýš šlo o to, že k úvodu nějakého notového sešitu se sólovými postupy apod. se uvedlo pár akordových značek, víceméně sloužící pro vysvětlení doprovodu k hlavní náplni oné tiskoviny. Právě proto se jedná v případě Rockové kytary III. o zcela vyjímečnou záležitost! Právě tato učebnice přináší komplexní pohled na doprovodnou hru a její výuku a vývoj z hlediska rockového kytaristy, kde slovo rock je míněno v co nejširším pojetí významu. Vše je pojato tak, jako v minulých dílech. Součástí publikace jsou i zcela ojedinělé výukové postupy, sloužící ke skloubení doprovodu a sóla v osobě jednoho interpreta, řadová cvičení a většina příkladů jsou pojata ve znění s ostatními nástroji, takže zní jakoby celá kapela (čili ne jen s odklepaným rytmem a přiklepávající hi-hatou), u souhrnných cvičení jsou verze s kytarou a poté i bez kytary atd., výjimečných záležitostí je zde prostě celá řada. Vítězslav Štefl k celé problematice přistupuje nejen s veškerou úctou k muzice, ale také k muzikantům - tedy i k vám všem. Učebnice obsahuje: - CD - Doprovod (zopakování hudební notace, doprovod, doprovod-sólo) - Akordy (co je to akord, kvintakord, terciový systém, typové stupnice, intervaly, akordová část, tabulka vzájemného vztahu intervalů a akordů) - Teorie riffů - Bonusy, dodatky (bonusy k oddílu Doprovod, bonusy k oddílu Akordy) - Nejvýznamnější desky - Galerie historicky proslulých aparátů - Marshall - Galerie historicky nejslavnějších kytar - Galerie historicky nejslavnějších krabiček - Jak zapojit efekty - Nejvýznamnější doprovodní kytaristé v historii rockové kytary
Vypredané
16,90 € 17,79 €

Rocková kytara + CD


Velmi úspěšná učebnice, která vznikla na základě hlubokých pedagogických zkušeností autora (viz závěrečné reference v učebnici). Jednotlivé kapitoly či jejich části jsou prověřeny letitou praxí v oboru, sestavy problémů a témat vznikala na základě nejčastějších dotazů nejen adeptů autorovy První české rockové kytarové školy, ale i jeho fanoušků (hraje ve skupině Stará škola) a čtenářů časopisu MUZIKUS. Zájemce zde tedy najde úplný úvod do všeobecné problematiky rockového kytaristy, kde vedle hlavní části, věnované vlastní improvizaci a poslání učebnice najde i elementární uvedení do akustických, elektro-akustických a zejména elektrických kytar, je zde místo pro úvod do nejzákladnější problematiky aparátů. a základních druhů přídavných zařízení včetně krabic, multiefektů, procesorů, modelerů, syntezátorů, bottlenecku a smyčce, patří sem kapitola Struny, Spojovací materiál, Pódium, Snímače, Vibrapáka + zámky, Blues, vše v nejzákladnějším, nejpodstatnějším přehledu. Součástí je i výchozí průnik do problematiky akordů, transpozice, sjednocení značení a vlastní hmatníkové diagramy hmatů, vždy ve třech polohách. Opět připomínáme, že všechna tato témata + celá řada dalších je více než bohatě rozvětvena a rozepsána v dalších dílech této učebnice, Rocková kytara II a Rocková kytara III. Všechny tři publikace tak na sebe přímo navazují! Publikace Rocková kytara I osloví jak úplné začátečníky a mírně pokročilé, tak i ty, kteří už nějaký ten pátek hrají a chtějí se prostě dozvědět víc, utřídit si svoje znalosti. Autor se totiž za své více než pětadvacetileté praxe profesora hudby setkal s mnoha kytaristy, kteří kopírovali naučená sóla sice dobře, ale nevěděli, proč se to hraje právě odsud na hmatníku, proč ne odjinud, neuměli zahrát sólo podle sebe... Hlavním pravidlem učebnice (a celého kompletu, zahrnující i velmi široce pojatý druhý díl a třetí díl) je zásada nevtiskovat adeptovi předem daný, nalinkovaný výraz, styl. Jak říká autor: „Ano, kopíruj, když chceš, ale nejdřív musíš umět na kytaru sáhnout. A úlohou tohoto dílu je naučit se hrát sóla, umět si je i zapsat, podívat se na nejpoužívanější finty při hře sól... A pak pokračuj kdekoli. Vyber si z některých fint třeba i jenom část, rozveď ji podle svého, zopakuj ji několikrát za sebou, zkus na ni „naroubovat“ další fintu či její část, můžeš z ní dál pokračovat do jiné figury či finty či její části, můžeš ji aplikovat o oktávu výš (na tuto možnost nikdy nezapomínej), můžeš (a pokud to jde, tak je to z hlediska uvědomění si hmatníku výborná, inspirativní věc) si některé finty určité figury zkusit zahrát i v jiných figurách, vybavit si tak sled tónů finty v jiné figuře na jiném místě hmatníku - prostě jde o to, aby byla co nejvíce zachována Tvá osobnost, Tvůj feeling, Tvůj individuální přístup, Tvoje osobnostní pojetí...“ Navíc (a to je další novinka od předchozích tří vydání) bychom rádi upozornili na zadní stránky této publikace, kde jsou avizovány obsahy dalších dvou dílů cyklu Rocková kytara s malými ukázkami zpracování a přehledným obsahem vzájemné propojenosti náplně všech těchto tří publikací, Rocková kytara I, čtvrté aktualizované vydání, Rocková kytara II a Rocková kytara III.
Vypredané
10,12 € 10,65 €

Afro-kubánská hudba


Petr „El Pulpo“ Smetáček – multi-instrumentalista, skladatel, aranžér, kapelník souborů Los Rumberos – se dlouhodobě věnuje pozvednutí povědomí o afro-kubánské hudbě (neboli „salse“) v Čechách. V rámci těchto snah vytvořil komplexní publikaci, která ve třech kapitolách čtenáře přehledně zasvěcuje do jednotlivých epoch a rytmů tohoto žánru tak, aby si mohli plně vychutnat poslech nahrávek, či vlastní hudební a taneční aktivity. Důraz je kladen na pochopení souvislostí, k čemuž slouží i praktická část – vysvětlení interpretace vybraných rytmů a škola hry na afro-kubánské perkuse. O prestižnosti publikace svědčí i fakt, že se jejího kmotrovství ujímá newyorská salsová legenda Eddie Palmieri.
U dodávateľa
13,00 € 13,68 €

Bubeníctvo


Publikácia je dvojdielna (Bubenícke postrehy, Slovník bubeníka) a je určená pre aktívnych hráčov a pre pedagógov bicích nástrojov. Prvá časť obsahuje odborno-popularizačné články, rozdelené do piatich tematických okruhov: Bubenícke postrehy - Metodika, technika hry na bicích - Otázky štýlovosti u bicích nástrojov - Pedagogické metódy, postupy u bubnovaní - Bicie – hudobný nástroj (história, konštrukcia, vývoj atď.) - Zaujímavosti o bicích, a o osobnostiach tohto nástroja Dodatkom publikácie je unikátny slovník , ktorý vysvetľuje výrazy, terminológie, vyskytujúci sa okolo tohto nástroja. Uvádzame aj zoznam učebných materiálov (knihy, CD a DVD) dostupné na svetovom (internetovom) trhu. Súčasť publikácii je aj notácia oficiálnych rudimentálnych paternov. Slovník bubeníka Takýto slovník doposiaľ nebolo zostavený a nemáme vedomosti o existencii podobného slovníka ani v zahraničí. Obsahuje viac ako stopäťdesiat hesiel (medzinárodne použitých) z okruhu bubeníctva.. Slovník tieto terminológie dokonale ozrejmí, tým dopomôže v orientácii v textoch týkajúce sa tohto nástroja. O autorovi: Alexander Strieženec (1953) je hudobník, pedagóg, hudobný publicista. Doteraz publikoval knihy Bubny a bubeníci a Jazz na Slovensku 1940 – 1970 (v rozhovoroch). Prispieva do českého odborného časopisu Muzikus.
Vypredané
6,44 € 6,78 €

Varhany Hammond


Kniha se snaží přístupnou formou seznámit čtenáře s konstrukcí těchto obdivuhodných nástrojů a vším, co jejich nezaměnitelný a obtížně napodobitelný zvuk do značné míry ovlivňovalo. Přesto, že se tyto nástroe již téměř třicet let nevyrábějí, ty dávno vyrobené stále fungují a jsou často hudebně využívány. Právě proto má tato kniha mnohému hudebníkovi i posluchači co nabídnout alespoň po stránce teorie.
Vypredané
6,73 € 7,08 €

Devět hudebních stylů pro bicí


Publikace je zajímavou domácí reakcí na zahraniční play-along učebnice. Jako materiál seznamující žáka s principy základních patternů a doprovodných struktur je určitě vhodnou alternativou k již existujícím materiálům, doporučeným pro zákaldní umě lecké školy.
Na sklade
2,45 € 2,58 €

220 užitečných rad pro muzikanty


S čím vším musíte počítat při natáčení v hudebním studiu, jak se připravit a čím se nenechat překvapit. Praxí ověřené rady doprovázené veselými ilustracemi.
Na sklade
4,32 € 4,55 €