Nadácia Slovakia Christiana

vydavateľstvo

Druhý vatikánsky koncil


Kniha významného talianskeho historika Roberta de Matteiho: Druhý vatikánsky koncil Doposiaľ nenapísané dejiny prináša ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia. Profesor de Mattei sa nezoberá len priebehom koncilu ale skúma aj jeho príčiny, dejinné súvislosti, ktoré ho formovali, ideové pozadie jeho hlavných aktérov a jednotlivých názorových frakcií. Jeho pozornosť sa zamerala aj na dôsledky koncilu, jeho dopad na liturgickú prax Cirkvi, krízu v radoch kňazov i laikov a na celkové reakcie veriacich na túto udalosť.Kniha vyniká vysokou odbornou erudovanosťou. Jednotlivé kapitoly sú doplnené o rozsiahly poznámkový aparát, s ktorým sa doposiaľ nemali kde slovenský čitatelia zoznámiť. Jedná sa v podstate o prvú syntetickú prácu tohto druhu, s takým rozsahom informácií, pojednávajúcu o tejto udalostia vychádzajúcu na Slovensku. Kniha je doplnená o úvodné slovo trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, v ktorom oceňuje rigorózny charakter tohto diela a odporúča ho.Turbulentná doba a vysoké očakávania, ktoré boli vznášané vzhľadom ku koncilu, zapríčinili často nekritický obdiv a idealizáciu tak jeho predstaviteľov ako aj celkového priebehu a následkov. Profesor de Mattei prenáša s objektivitou historika túto udalosť zo sveta očakávaní a idealizácie do sveta reality.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €