Nováková Mária

vydavateľstvo

Kalendár 2021 V kruhu


Nástenný kalendár V kruhu roka je určený pre rodiny s deťmi, školské a iné zariadenia pracujúce s deťmi. Tématicky znázorňuje charakteristické znaky a typickú atmosféru jednotlivých mesiacov v roku s jednotným grafickým vyjadrením v tvare venca. Deti sa tak oboznamujú s názvami mesiacov a ich časovým sledom. Originálne ilustrácie skúsenej slovenskej autorky diel pre deti, sú obsahovo bohaté, zreteľné a deťom blízke. Vyjadrujú kolorit krajiny, národné, kultrúrne a spoločenské znaky, zvyklosti a tradície Slovenska esteticky pútavou formou. Poskytujú nielen mnoho podnetov na poznávanie typických premien v prírode a spoločnosti, ale môžu byť bohatým zdrojom na rozvoj reči, vyjadrovania a dialógu medzi dospelým a dieťaťom. Po uplynutí roka a orezaní tabuliek môže byť kalendár aj naďalej učebnou pomôckou alebo dekoráciou v interiéri.
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €