Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE OD 15 EUR

Oikoymenh

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Mircea Eliade

  Dějiny náboženského myšlení III.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 7. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 20,12 €
  Vaša cena: 19,11 
  Sv. 3: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité dhistoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Symposion

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. januára 1999
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,73 €
  Vaša cena: 6,39 
  Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stanislav Sousedík

  Dějiny, dějepis a filosofie dějin

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 3. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  Současní autoři zabývající se teorií dějepisného poznání zastávají převážně skeptické stanovisko vůči možnosti objektivního poznání minulých dějin lidstva: Přiklánějí se více či méně k mínění, že dějepisné poznání je v posledku určitým druhem porozumění historika sobě samému. V kritické distanci k tomuto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 7. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,37 €
  Vaša cena: 7,95 
  Čtyři Platonovy dialogy o rozumnosti, statečnosti, přátelské lásce a pedagogické schopnosti Sokratově. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Dudzik

  Počátky ariánského sporu

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,36 €
  Vaša cena: 15,54 
  Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty hereziarchy Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců, zvláště biskupů Eusebia z Nikomédeie a Eusebia z Kaisareie. Ariánský spor, jenž … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Kategorie

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Spis patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež zásadně ovlivnila vývoj západního myšlení od antiky až po současnost. Je v něm vyloženo aristotelské pojetí vztahu bytí a pojmenování a předložena proslulá tabulka deseti kategorií, které představují základní způsoby, jimiž se vypovídá jsoucí. Nový český … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Órigenész

  Proti Kelsovi III-IV

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 11. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 30,46 €
  Vaša cena: 28,94 
  Ve spisu Proti Kelsovi reaguje Órigenés na kritiku křesťanství z pera platónského filosofa působícího v polovině 2. stol. po Kr. , který v šíření nové víry rozeznal reálné ohrožení dosavadního kulturního a náboženského řádu. Ve třetí knize obhajuje Órigenés působení křesťanských učitelů, jejichž … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mircea Eliade

  Mýtus o věčném návratu

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 22. februára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,37 €
  Vaša cena: 7,95 
  V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být Úvod do filosofie dějin. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zkoumání základních představ o světě v tzv. archaických společnostech, které sice žijí své dějiny, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Carmine Di Sante

  Židovská modlitba

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ernst Jünger

  Chůze lesem

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. novembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,49 €
  Vaša cena: 6,17 
  Nová odpověď na otázku svobody. Provokativní esej známého německého filosofa, beletristy a esejisty, blízkého svým myšlením M. Heideggerovi. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan M. Havel

  Zápisky introspektora

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 12. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  Kniha je pokusem o netradiční pohled na lidské prožívání v per-spektivě první osoby. Je navržena specifická metoda, zvaná introspekce plus, při níž nedochází k separaci mezi subjektem introspekce a výzkumníkem, jak je běžné v současné kognitivní vědě. Introspektor zkoumá své vlastní mžikové prožitky, jako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Kroupa

  Masaryk Patočka Havel

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 13. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filosofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi. Hlavním společným rysem jejich uvažování je filosofie nakloněná k činu. Masaryk, Patočka i Havel chápali politiku jako činnost založenou na mravním základě a hledali nový … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Heidegger

  Bytí a čas

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 27. apríla 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,17 €
  Vaša cena: 25,81 
  Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se filosofii otevřely nové, dodnes nevyčerpané možnosti. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich Nietzsche

  Lidské, příliš lidské

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 27. apríla 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,17 €
  Vaša cena: 25,81 
  Kniha Lidské, příliš lidské, kterou Friedrich Nietzsche při závěrečném zhodnocení své tvorby v Ecce homo nazval pomníkem krize, je jeho prvním rozsáhlým dílem napsaným formou aforismů, jež autor zkomponoval do tematických skupin. Postavou svobodného ducha a filosofickým zájmem o bezpředsudečné poznání nejbližších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Kratylos

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 20. novembra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 8,37 €
  Vaša cena: 7,95 
  Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových dialogů. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Spisy o první filosofii

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 27. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 30,46 €
  Vaša cena: 28,94 
  Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: 1) Prima philosophia; 2) Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgo philosophia prima et metaphysica dicta; 3) Scenographiae pansophicae pars II, quae … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ludwig Wittgenstein

  Tractatus logico-philosophicus

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 17. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  Kniha je napsána formou krátkých, přehledně číslovaných odstavců a vyznačuje se krajní stručností a elegancí. Po svém vydání ovlivnila nejprve hnutí logického pozitivismu a posléze řadu filosofů, nejen analytických. Na prvním místě ovšem ovlivnila autora samého, jehož pozdější filosofování lze velmi dobře chápat … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politika I.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 9. augusta 2019
  Jazyk: český, grécky
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  První kniha jednoho z nejdůležitějších textů evropské tradice politické filosofie se zabývá problémem přirozenosti obce a otroctvím. Nový český překlad Milana Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tatian Syrský

  Promluva k Řekům

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 16. decembra 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,60 €
  Vaša cena: 11,97 
  Apologetický spis raně křesťanského autora z druhého století, obsahující jednak polemiku s kulturou a vzdělaností tehdejší řecky hovořící společnosti, jednak povzbuzení k hledání moudrosti ve spisech nepocházejících od Řeků. Nejde o běžnou apologii, autor usiluje spíše o přípravu čtenářů k hlubšímu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Patočka

  Fenomenologické spisy III/2

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. februára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 28,11 €
  Vaša cena: 26,70 
  Druhý svazek třetí části tematického souboru fenomenologických spisů Jana Patočky, tedy druhý svazek textů k fenomenologii, které autor nepublikoval, obsahuje studie, náčrty přednášek, přípravné poznámky a fragmenty nalezené v pozůstalosti z 50. – 70. let 20. století. Německy a francouzsky psaná část těchto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Macek

  Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 22. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 13,54 €
  Vaša cena: 12,86 
  Charles Hartshorne (1897-2000) je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl především filosofický pojem Boha, který by byl filosoficky konzistentní a zároveň odpovídal obecné náboženské intuici. Kriticky domýšlel i Anselmův ontologický argument pro boží … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hannah Arendtová

  Eichmann v Jeruzalémě

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 3. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 18,71 €
  Vaša cena: 17,77 
  Klasické dílo politického myšlní, které ve své době vzbudilo značné kontroverze. Autorka se v roce 1961 vydala jako reportérka do Jeruzaléma, kde sledovala soud s nacistickým funkcionářem Adolfem Eichmannem. Ze statí původně určených pro magazín The New Yorker vznikla kniha, která je vlastně filosofickou reportáží. Kromě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hippokrates

  Vybrané spisy II.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 29,52 €
  Vaša cena: 28,04 
  Publikace navazuje na první svazek nových českých komentovaných překladů základních děl korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Tento druhý svazek obsahuje spisy, které v dějinách evropského myšlení sehrály mimořádnou roli: spis O přirozenosti člověka (představující … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aurelius Augustinus

  Vyznání I-IX

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,64 €
  Vaša cena: 26,26 
  AURELIUS AUGUSTINUS (354430) Jeden nejvýznamnějších latinských církevních otců a biskup v severoafrickém městě Hippo Regius, jenž významným způsobem ovlivnil směřování západního křesťanského myšlení. Původně působil jako učitel rétoriky a manichejský auditor, poté se inspirován milánským biskupem Ambrosiem přiklonil … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mircea Eliade

  Dějiny náboženského myšlení I.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,64 €
  Vaša cena: 26,26 
  Sv 1: První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mircea Eliade

  Dějiny náboženského myšlení II

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,17 €
  Vaša cena: 25,81 
  Sv. 2: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité dhistoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich Nietzsche

  Genealogie morálky

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 9. augusta 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Polemický spis Genealogie morálky (1887) patří k Nietzschovým pozdním pracím. Výjimečně v něm opouští aforistickou formu a píše jej v červenci roku 1887 během pouhých tří týdnů jako své snad nejucelenější dílo. Už v předchozí knize Mimo dobro a zlo (1886), bezprostředně následující po Zarathustrovi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hans-Georg Gadamer

  Problém dějinného vědomí

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 17. mája 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým a Diltheyovým dílem. Zvláštní důraz klade na Heideggerovu hermeneutiku fakticity. Na pozadí této skici rozvíjí vlastní koncepci hermeneutiky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: De Libera Alain

  Filosofie v období středověku

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 11. júna 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,64 €
  Vaša cena: 26,26 
  Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím středověkého myšlení" v singuláru; autorovým úmyslem rozhodně není … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Řehoř z Nyssy

  Otče náš

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 28. mája 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,84 €
  Vaša cena: 8,40 
  V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle důrazu na nutnost modlitby se Řehoř zabývá otázkou, jak se správně modlit, za co prosit, jak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Matoušek

  Spát, běžet a rozumět

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 29. apríla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Řehoř z Nyssy

  Mojžíšův život

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 27. marca 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,83 €
  Vaša cena: 15,99 
  Mojžíšův život, jedno z Řehořových vrcholných děl, má být odpovědí na otázku, v čem spočívá dokonalá ctnost. Ve snaze objasnit čtenářům podstatu dokonalosti autor nejprve vypráví a následně krok za krokem interpretuje biblickou zprávu o Mojžíšovi. Nabídnutý výklad probíhá v duchu starověké alegorické … Zobraziť viac info ►

Naposledy ste videli