% Zľavy na hry %

Olvass magadnak Kiadásszervező Kft.

vydavateľstvo

Hamupipőke


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

Csipkerózsika


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.
Vypredané
2,16 € 2,27 €

Egyszer volt Budán kutyavásár


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.
Vypredané
2,16 € 2,27 €

A kiskakas gyémánt félkrajcárja


Minden gyermek szeretne minél hamarabb önállóan olvasni. Az "Olvass magadnak" sorozat ehhez segíti hozzá a gyerekeket. Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.
Vypredané
2,16 € 2,27 €

Piroska és a farkas


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.A Piroska és a farkast jól ismerik a gyerekek. Ez a rövid változat felidézi a teljes mesét és a hozzá kapcsolódó érzelmeket.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

Hófehérke és a hét törpe


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.A Hófehérke és a hét törpét jól ismerik a gyerekek. Ez a rövid változat felidézi a teljes mesét és a hozzá kapcsolódó érzelmeket.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

Pinokkió


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.A Pinokkiót jól ismerik a gyerekek. Ez a rövid változat felidézi a teljes mesét és a hozzá kapcsolódó érzelmeket.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

Az utolsó budai pasa


Minden gyermek szeretne minél hamarabb önállóan olvasni. Az "Olvass magadnak" sorozat ehhez segíti hozzá a gyerekeket. Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát. "Az utolsó budai pasa" című kötetet a tanév második felében ajánljuk az elsősöknek, de a felsőbb osztályokban tanulók is kedvvel olvashatják.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

Ludas Matyi


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.
Vypredané
2,16 € 2,27 €

István király


Kalandozó őseink -kezdeti sikerek után- vereséget szenvedtek Európa letelepült, keresztény népeitől. A zsákmányszerző hadjáratok kudarca meggyorsította a magyarság áttérését a földművelésre. Géza fejedelem (972-997) az európai beilleszkedés érdekében keresztény papokat és német lovagokat hívott az országba, s fia számára a bajor Gizellát kérte feleségül. Az átalakulás I. István királyunk (997-1038, 1000-ig fejdelem) uralkodása idején teljesedett ki. Leverte a régi rend híveit, feudális állam- és egyházszervezetet hozott létre, törvényeket adott, befejezte a térítést. Azért kért a pápától, II. Szilvesztertől koronát, hogy ne kerüljön hűbéri függésbe a német császártól. I. László uralkodása idején a római katolikus egyház I. Istvánt 1083-ban avatta szentté, és példaképül állította a hívők elé. I. Lászlóról szól a jelen kötet.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

Hüvelyk Matyi


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és ... Folytatás ›› erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát. A(z) Hüvelyk Matyi Könyv szerzője dr. Ligeti Róbert.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

A csodaszarvas


Európa népei kalandozó őseinket harcmodoruk és életmódjuk hasonlósága miatt a hunokkal azonosították. A nomád népek, amikor egy adott terület már nem tudta eltartani a megnövekedett népességet, új földeket kerestek. Új haza, gazdagabb legelők keresése közben - mondáik szerint - gyakran vezették őket szent állatok. A krónikások észrevették, hogy a hun és a magyar szarvas kultusz hasonlít egymásra. Ez is igazolta számukra a két nép rokonságát. A hunok szent állata a szarvasbika volt, a magyar eredetmondában nőstény szarvas szerepel.
Vypredané
2,16 € 2,27 €

dostupné aj ako:

A három kismalac


Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát.A három kismalacot jól ismerik a gyerekek. Ez a rövid változat felidézi a teljes mesét és a hozzá kapcsolódó érzelmeket.
U dodávateľa
2,16 € 2,27 €

A déli harangszó


Miután 1453-ban II. Mobamed szultán "a hódító" elfoglalta Bizáncot (Konstantinápolyt), rettegés lett úrrá Európában. A törökök várható további támadását III. Callixtus pápa keresztes hadjárattal szerette volna megelőzni, azonban egyetlen uralkodó sem küldte el az ígért csapatokat. A szultán 1456-ban indította meg újabb hadjáratát. Magyarország magára maradt. A pápa ekkor rendelte el, hogy delente minden templomban háromszor kongassák meg a harangokat, és imádkozzanak "a pogányok ellen". Hunyadi Jánost V. László magyar király és a magánhadsereggel rendelkező nagybirtokos nemesek is cserbenhagyták élethalálharcában. A pápai bulla és Hunyadi János nándorfehérvári diadalának híre egy időben érkezett meg Európa országaiba. A győzelem megváltoztatta a déli harangszó eredeti jelentését, könyörgés helyett hálaadást fejez ki. Az új értelmezést a pápa is elfogadta. A déli harangszó méltán emlékeztet Hunyadi Jánosra és a hősökre, akik Nándorfehérvárnál (a mai Belgrádnál) hetven évre megállították a törökök terjeszkedését.Minden gyermek szeretne minél hamarabb önállóan olvasni. Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek.
Vypredané
2,16 € 2,27 €

Isten kardja


A Kelet- és a Nyugat-római Birodalom területére rendszeresen betörtek a nomád népek. Különösen nagy veszélyt jelentett a rómaiak számára a hunok megerősödése Attila királysága idején. A catalaunumi csatában (451), véres ütközetben visszaszorították ugyan a hunokat, de azok már a következő évben Itáliára támadtak. Lerombolták Aquileiát (feltételezik, hogy menekülő lakói alapították Velencét), és megsarcolták Rómát.# Több városban a keresztény papok szervezték az ellenállást. Ennek emlékét őrzi a pápa személyes követjárása. Attila fiainak testvérharcát a leigázott népek azonnal kihasználták. Más nomád birodalmakhoz hasonlóan a hunok is eltűntek a történelem színpadáról. Európa népei a kalandozó magyarokat életmódjuk és kultúrájuk rokon vonásai miatt a hunokkal azonosították. Valószínűleg ekkor keletkezett a hun-magyar rokonság mondája, miszerint őseink Attila örökét foglalták vissza.
Vypredané
2,00 € 2,11 €

Az árvízi hajós


Báró Wesselényi Miklós a Szamos völgyében álló zsibói kastélyban született 1796-ban. A gróf Széchenyi Istvánnal tett utazásaik során, elsősorban az angol példa alapján, elkötelezték magukat a haladás szolgálatára. Az 1830-as évek elején Wesselényi lett az országgyűlési ellenzék vezére. Híres párbajhős, és a fiatalság bálványa. A bécsi udvar hívei koholt vádakkal, egyszerre két pert is indítottak ellene. Védője a reformkor kiemelkedő politikusa, a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc volt. 1838. március 13-ának éjszakáján árvíz tört Pestre. Wesselényi másokat is helytállásra buzdított. Nevétől visszhangzott az ország. Vörösmarty Mihály Az árvízi hajós című versét Laborfalvi Róza szavalta el a pesti magyar színházban. A börtöntől azonban a népszerűség sem mentette meg. Az 1848-as forradalom idején, az erdélyi országgyűlésen a már vak Wesselényi terjesztette elő a jobbágyfelszabadításról szóló törvényjavaslatot. Mivel a fegyveres ellenállást reménytelennek tartotta, szeptember végén elhagyta az országot. 1850-ben, hazatértekor ére utol a halál.Minden gyermek szeretne minél hamarabb önállóan olvasni. Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek.
U dodávateľa
2,00 € 2,11 €