% Zľavy na hry %

Olympijský klub Košice

vydavateľstvo

Sedem vyznaní futbalového kapitána


Ak si chce človek zachovať úctu khodnotám, ktoré vyznáva, ale rešpektovať aj vlastné nazeranie na svet, zvažuje do akého projektu vloží um aschopnosti. Knihu som uvažoval napísať už dávnejšie, pretože by bolo odo mňa neseriózne neupozorniť mladú generáciu, aký život bol vrokoch minulých na vidieku dedinách, čo všetko prežili po rokoch vojny malé deti, hlavne vchudobných rodinách, akým úskalím museli prechádzať, než sa vypracovali astali sa osobnosťami, vmojom prípade všporte. Chcem, aby táto kniha bola charakteristickou črtou môjho života aosobnosti, aby to bola kniha osuverénnom, nezávislom človeku, ktorý sa do každého obdobia života púšťal splným nasadením. Dával som si pozor, aby som žil vzpriamene, nikdy neskrivil chrbtic u. Mám rád priamy pohľad zočí do očí. Svoj život by som chcel dožiť tak, aby som zostal takým, akého ma ľudia poznali, podľa skutkov. Ako športovec avprvom rade človek mám svoje pevné zásady, ktoré ma často privádzali na čelo kolektívu. Viac ľudí ma pozná najmä zaktívnej športovej činnosti, ako futbalového brankára VSS areprezentácie ČSSR, ako trénera Brezna, Humenného, ZŤS Košice, Sp. Novej Vsi aďalších miest aobcí. Po dlhej úvahe som sa vzrelom veku rozhodol spomocou môjho priateľa, v eľkého priaznivca olympizmu, činného vSlovenskej olympijskej akadémii, pána MUDr. Mariána Kafku, spoločne napísať knihu autentických spomienok či vyznaní, aby som podal svedectvo odobe, vktorej som žil, pracoval, prehrával avíťazil. Tým viac, že nie vždy všetko bolo také, ako sa otom hovorilo ipísalo. Preto chcem čitateľom afutbalovým priaznivcom opísať niektoré úskalia, zážitky, boje, prehry ivíťazstvá zo športu, ale aj osobného života. Knihu venujem hlavne pamiatke mojich rodičov, súro dencom srodinami, manželke, deťom, vnukom, spolurodákom zo Solčian, všetkým futbalovým nadšencom, vneposlednom rade všetkým bývalým spoluhráčom ihráčom súperov, sktorými som sa stretával počas mojej tridsaťročnej aktívnej činnosti. Venujem ju tie ž mojim priaznivcom, priateľom, fanúšikom, no inovinárom, reportérom, ktorí mi pomáhali svojou pochvalou, ale aj kritikou zvyšovať majstrovstvo audržiavať formu do neskorej jesene športového života. OBSAH Prológ ... 5 Autorské príhovory ... 6 Prího vor dr. Márie Mračnovej ... 9 Príhovor starostu obce Solčany ...10 Prvé vyznanie kapitána Solčany môj prvý domov ... 13 Druhé vyznanie kapitána Košice môj druhý domov ... 33 Tretie vyznanie kapitána Reprezentácia pod olympijskou zástavou ... 45Štvrté vyznanie kapitána Spomienky zfutbalového zákulisia ... 59 Piate vyznanie kapitána Po úspešnej dráhe trénera ... 81 Šieste vyznanie kapitána Vrole funkcionára olympijského hnutia ... 97 Siedme vyznanie kapitána Láska krodine ... 109Chronológia života ... 121 Faktografia ... 123 Epilóg ... 135 Poďakovanie ... 136 Poznámkový aparát ... 137 Literatúra apramene ... 147
Vypredané
12,46 € 13,12 €