Pagoda

vydavateľstvo

Příručka hliněného stavitelství


Táto kniha je úplne novou prepracovanou publikáciou, ktorá podáva komplexný prehľad o možnostiach využitia hliny ako stavebného materiálu a technológiách jej spracovania. Nájdete tu všetko od základov a špecifických vlastností hliny, najrôznejšie spôsoby a postupy jej použitia až po mnohé príklady realizovaných hlinených stavieb. Je to užitočná príručka, s ktorou sa dajú realizovať prakticky akékoľvek požiadavky na použitie hliny v staviteľstve. Príručka obsahuje súhrn informácií, poznatkov a skúseností, ktoré boli k tejto téme doposiaľ zverejnené, čím môžu veľmi dobre poslúžiť ako východisko pre rôzne realizácie. Obsah dopĺňajú výsledky 30-tich výskumných a vývojových projektov v oblasti hlinených stavieb, ktoré boli od roku 1978 realizované vo Výskumnom laboratóriu pre experimentálne staviteľstvo Univerzity v Kasselu. Autor tu tiež prezentuje svoje vlastné poznatky získané v priebehu 30-tich rokov projektovania a realizácií viac ako 60-ich hlinených stavieb doma a v zahraničí. Do knihy bola tiež zahrnutá téma stavieb odolných proti zemetraseniu s využitím hliny ako stavebného materiálu. Kniha je určená študentom a vyučujúcim, ale tiež všetkým, ktorí využívajú technológiu hlinených stavieb v praxi – architektom, staviteľom a ostatným záujemcom o túto problematiku.
U dodávateľa
27,47 € 28,92 €

Božské partnerstvo


Kniha je o vzťahoch, o vašom vzťahu k vonkajšiemu svetu k ostatným ľuďom a vašemu partnerovi ale taktiež o tom, aký vzťah máte sami k sebe, a tiež k Vaším mužským a ženským energiám. Autor skúma a odhaľuje energetickú dynamiku našich najbližších vzťahov. Celé knihy boli napísané a zasvätené bádaniu alebo preskúmaniu jedného alebo viacerých aspektov dynamiky vzťahov. Cieľom tejto knihy je zlúčiť niektoré z týchto učení do jedného základného prístupu a na tomto základe vybudovať nosnú kostru, ktorá vám pomôže prehĺbiť váš vzťah k sebe a k vášmu partnerovi. V knihe sa čitateľ okrem iného dozvie: - o procese vývoja ľudských vzťahov cez fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné dimenzie - o prejavoch a kvalitách mužských a ženských energií v partnerstve a vzťahoch - ako dosiahnuť rovnováhu zdravých mužských a ženských energií vo vzťahu k partnerovi a k sebe samému - o poraneniach nadobudnutých počas vývoja, ich dopade na partnerstvo a spôsobe ich liečenia - o elementáloch - emocionálno-myšlienkových formách a ich vývojových štádiách - o povahe čakrového systému čo vlastne čakry sú, prečo sú dôležité v našom vývoji a pri liečení - o polaritách a energetických výmenách v čakrách, o cvičeniach a meditáciach - o modernom výskume a liečení na diaľku - aké sú bloky energetickej výmeny medzi partnermi a spôsobe odblokovávania a liečenia vzorcov poranení v partnerstvách
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Skrytý význam Zjavenia II. zväzok


Skrytý význam Zjavenia je bohatou tapisériou vzájomne popretkávaných tém, ktoré odhaľujú obrovskú archytepálnu moc mystickej vízie a duchovnej cesty sv. Jána transformovať ľudstvo. Táto kniha je syntézou nasledujúcich kľúčových tematických oblastí, dôležitých pre odhalenie skrytého významu knihy Zjavenie sv. Jána modernému čitateľovi. Mystické kresťanstvo Anjeli, archanjeli a ich vplyv na kolektívny a individuálny rozvoj Archetypálna psychológia a Apokalypsa Eneagram, kabala a štádiá vývoja osobnosti Spomienky na starodávne traumy a ich psychologický dopad na nás dnes Meditácia a návod na transformačnú cestu k seba-uvedomeniu Posvätný význam a liečivá moc drahých kameňov využívaných v biblických časoch Podstata duchovnej iniciácie a učeníctva Liečivé cvičenia pre fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú dimenziu nášho vedomia Prepis súkromného rozhovoru s Daskalom o božskej láske Zjavenie sv. Jána, starobylý a mystický biblický rukopis, sa stáva významným praktickým sprievodcom pre moderné duchovné štúdium a prax. Je to úžasný, do hĺbky idúci, psychospirituálny materiál inšpirovaný učením cyperského mystika/liečiteľa Daskala a mystickým kresťanstvom, spojenie západného a východného prístupu k dosiahnutiu vyššieho vedomia.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €

Skrytý význam Zjavenia I. zväzok


Skrytý význam Zjavenia je bohatou tapisériou vzájomne popretkávaných tém, ktoré odhaľujú úžasnú silu mystickej vízie sv. Jána a duchovnú cestu transformácie ľudstva. Zjavenie sv. Jána je starobylý a mystický biblický rukopis, ktorý sa stáva významným praktickým sprievodcom pre moderné duchovné štúdium a prax. Táto kniha je syntézou nasledujúcich kľúčových tematických oblastí, ktoré sú dôležité, ak chceme odkryť skrytý význam Zjavenia pre čitateľov. Mystické kresťanstvo Anjeli, archanjeli a ich vplyv na kolektívny a individuálny rozvoj Archetypálna psychológia a Apokalypsa Eneagram, kabala a štádiá vývoja osobnosti Spomienky na starodávne traumy a ich psychologický dopad dnes Meditácia a návod na transformačnú cestu k seba-uvedomeniu Posvätný význam a liečivá moc drahých kameňov využívaných v biblických časoch Podstata duchovnej iniciácie a učeníctva Liečivé cvičenia pre fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú dimenziu nášho vedomia Je to úžasný, do hĺbky idúci, psychospirituálny materiál inšpirovaný učením cyperského mystika/liečiteľa Daskala a mystickým kresťanstvom, spojenie západného a východného prístupu k dosiahnutiu vyššieho vedomia.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Božské partnerstvo


Táto kniha je o vzťahoch, o vašom vzťahu k vonkajšiemu svetu – k ostatným ľuďom a vašemu partnerovi – ale taktiež o tom, aký vzťah máte sami k sebe, a tiež k vaším mužským a ženským energiám. Kniha skúma a odhaľuje energetickú dynamiku našich najbližších vzťahov. Celé knihy boli napísané a zasvätené bádaniu alebo preskúmaniu jedného alebo viacerých aspektov dynamiky vzťahov. Cieľom tejto knihy je zlúčiť niektoré z týchto učení do jedného základného prístupu a na tomto základe vybudovať nosnú kostru, ktorá vám pomôže prehĺbiť váš vzťah k sebe a k vášmu partnerovi. V tejto knihe sa čitateľ okrem iného dozvie: - o procese vývoja ľudských vzťahov cez fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné dimenzie - o prejavoch a kvalitách mužských a ženských energií v partnerstvách a vzťahoch - ako dosiahnuť rovnováhu zdravých mužských a ženských energií vo vzťahu k partnerovi a k sebe samému - o poraneniach nadobudnutých počas vývoja, ich dopade na partnerstvo a spôsobe ich liečenia - o elementáloch - emocionálno-myšlienkových formách a ich vývojových štádiách - o povahe čakrového systému – čo vlastne čakry sú, prečo sú dôležité v našom vývoji a pri liečení - o polaritách a energetických výmenách v čakrách, o cvičeniach a meditáciach - o modernom výskume a liečení na diaľku - aké sú bloky energetickej výmeny medzi partnermi a spôsobe odblokovávania a liečenia vzorcov poranení v partnerstvách
Vypredané
13,78 € 14,50 €

Strategický manažment projektov


Manažment projektov patrí k témam, ktoré nie sú len predmetom záujmu teórie, ale aj manažérskej praxe. Svedčí o tom množstvo publikácií na pultoch kníhkupectiev a tiež v ponuke predajcov kníh na internete. Mnohé z týchto publikácií sa predovšetkým sústreďujú na otázky uplatňovania účinných metód a techník pri manažovaní projektov, prípadne na ich hodnotenie alebo na rozširovanie skúseností s ich aplikáciou. Zámerom tejto publikácie je skúmať otázky manažmentu projektov v kontexte manažmentu podniku, a to predovšetky´m z pohľadu strategicky´ch aspektov manažmentu portfólia projektov. Ťažisko obsahu spočíva v prezentovaní súvislostí medzi strategicky´m a projektovy´m manažmentom a hľadaním riešení pre zabezpečenie súladu medzi manažovanými projektmi a podnikovou stratégiou. Kniha je určená študentom, pedagógom a ostatným, ktorých téma strategických aspektov pri manažovaní portfólia projektov zaujíma a chcú si rozšriť svoj vedomostný a skúsenostný obzor. V tejto knihe sa čitateľ okrem iného dozvie: •základné pojmy a teoretické východiská z oblasti manažmentu projektov •o používaných strategických systémoch výkonnosti v prepojení na projektový manažment •hlavné znaky projektového manažmentu a projektového prístupu •aké sú používané metodológie a spôsoby hodnotenia vyspelosti projektového manažmentu •o špecifikách strategicky orientovaného projektového manažmentu •o spôsoboch zabezpečenia súladu medzi manažmentom portfólia projektov a podnikovou stratégiou
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Ticho jehličky


Autor veľmi podrobne a dôkladne osvetľuje princíp zmeny v rámci čínskeho myslenia. Vychádza z knihy I-ťing a podrobne vysvetľuje jednotlivé hexagramy. Uvádza úrvyky aj z viacerých taoistických diel. Zároveň pristupuje k fenoménu zmeny z pohľadu terapeuta, využívajúceho akupunktúru.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €