% Zľavy na hry %

PIEROT

vydavateľstvo

Diktáty pre 4 triedu ZŠ


Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého stupňa ZŠ.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Diktáty pre 5. triedu ZŠ


Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého stupňa ZŠ.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Domáce precvičovanie slovenčina 3. trieda


Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť sa, premýšľať a porozumieť úlohe. Deti tak získajú potrebnú istotu v preberanej látke, ktorú potom zúročia v školských laviciach a ktorá im v mnohom uľahčí školské vyučovanie. Na konci publikácie nájdete samozrejme kľúč na kontrolu správnosti výsledkov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Domáce precvičovanie slovenčina 2. trieda


Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť sa, premýšľať a porozumieť úlohe. Deti tak získajú potrebnú istotu v preberanej látke, ktorú potom zúročia v školských laviciach a ktorá im v mnohom uľahčí školské vyučovanie. Na konci publikácie nájdete samozrejme kľúč na kontrolu správnosti výsledkov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Domáce precvičovanie matematika 3. trieda


Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť sa, premýšľať a porozumieť úlohe. Deti tak získajú potrebnú istotu v preberanej látke, ktorú potom zúročia v školských laviciach a ktorá im v mnohom uľahčí školské vyučovanie. Na konci publikácie nájdete samozrejme kľúč na kontrolu správnosti výsledkov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Prázdninová škola 2. trieda


Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin. Deti tak pri pravidelnom precvičovaní nestratia vedomosti a schopnosti sústrediť sa, ktoré usilovne nadobudli za uplynulý školský rok, a septembrový návrat do školy tak pre nich bude oveľa jednoduchší. Každá dvojstrana obsahuje cvičenia zo slovenského jazyka, matematiky, ale aj z prírodovedy. Úlohy sú krátke a prehľadne graficky spracované a vychádzajú z osnov základných škôl.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Poradím si so slovenčinou a matematikou 1. trieda


Tento pracovný zošit je určený pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka a matematiky. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť sa, premýšľať a porozumieť úlohe. Deti tak získajú potrebnú istotu v preberanej látke, ktorú potom zúročia v školských laviciach a ktorá im v mnohom uľahčí školské vyučovanie. Na konci publikácie nájdete samozrejme kľúč na kontrolu správnosti výsledkov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Poradím si s matematikou 5. tr.


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Poradím si s matematikou 4. tr.


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Prázdninová škola - 1.trieda (uprav.vyd.)


Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne!Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin. Deti pri pravidelnom precvičovaní nestratia vedomosti a schopnosti sústrediť sa, ktoré úspešne nadobudli za uplynulý školský rok, a septembrový návrat do školy tak pre ne bude oveľa jednoduchší. Každá dvojstrana obsahuje cvičenia zo slovenského jazyka, matematiky, ale aj z prírodovedy. Úlohy sú krátke a prehľadne graficky spracované a vychádzajú z osnov základných škôl.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Prázdninová škola


Když skončí školní rok a dětem nastanou prázdninové dny volna, je třeba občas zopakovat znalosti nabyté v lavicích. A jednou z nejlepších forem procvičování je právě tato kniha. Je v souladu se školními osnovami, rozvíjí tvůrčí schopnosti dětí a zohledňují při tom jejich věk. Příjemnou grafickou formou procvičí počítání, malování a ostatní dovednosti prňáčků.
Vypredané
3,29 € 3,46 €

Prázdninová škola


Edice prázdninová škola je ideálním pomocníkem při opakování látky ZŠ během prázdnin. Každá dvoustrana obsahuje cvičení z české gramatiky, z matematiky, ale i prvouky. Úlohy jsou krátké a přehledně řazené s výbornou grafikou. Vycházejí z osnov ZŠ. Obrázky na titulech ediční řady jsou dílem známé české ilustrátorky Hedviky Vilgusové.
Vypredané
3,29 € 3,46 €

Řešené testy nejlepších gymnázií ČR


Řešené testy z české jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí, z cizích jazyků.
Vypredané
5,14 € 5,41 €

Hry - Tajemství pravěkého lovce


Knížka křížovek, bludišť, her, rébusů, luštení tajného písma…to vše pomůže odhalit starodávné tajemství pravěkého lovce. Zábava pro děti od 7 let.
Vypredané
2,94 € 3,09 €

Po stopách kudy šel sněžný muž


Tajemný příběh bude odhalen po vyluštění křížovek a spojovaček.
Vypredané
2,55 € 2,68 €

Mnich od Kartuziánu Zmizel


Předseda provensálského parlamentu a věrná opora krále a Mazarina Jindřich de Forbin - Maynier je roku 1659 v Aix-en-Provence pověřen vyřešením záhady.Zmizel strýc kardinála de Retz - vážený mnich kartuzián !
Vypredané
9,46 € 9,96 €