Polygrafia Dominant

vydavateľstvo

Sásová a Rudlová


Monografická publikácia o mestských častiach Banskej Bystrice, ktoré v minulosti boli samostatné obce. Ich história je súčasne aj históriou mesta.Publikácia komplexne spracúva tieto mestské časti v ich dejinnom vývoji, taktiež geografické a prírodné podmienky. Autori nevynechali ani ľudovú kultúru a demografické aspekty. V publikácii je množstvo fotografií a historických máp a iných reálií.
Vypredané
27,55 € 29,00 €