Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Poradca podnikateľa

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: neuvedený

  PMPP 14-15/2020 Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 29. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,10 €
  Vaša cena: 12,45 
  Dvojčíslo PMPP v mesiace september prináša tieto zaujímavé témy - novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020, opis podnikateľského kilečka, zmeny v povinnostiach zamestnávateľov súvisiace s BOZP, povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 24. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,76 €
  Vaša cena: 22,57 
  Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2019, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie. Na modulových príkladoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 2/2020 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 14. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii podľa právneho stavu k 16. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 2/2020). Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.: Cieľom úpravy je nadviazať na § 75h Obchodného zákonníka a súčasne zjednodušiť predkladaciu povinnosť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZ 42/2018 Zákon o sociálnom poistení

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 1. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,64 €
  Vaša cena: 10,11 
  Zákon o sociálnom poistení podľa právneho stavu k 5.12. 2018 (Úplne znenia zákonov 42/2018). Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Po zmene zákonom č. 282/2018 Z. z.: cieľom novely zákona je aj zvýšenie zapamätateľnosti dôchodkového veku, a preto sa dôchodkový vek určuje na roky a mesiace. zvyšuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Málik

  Začnite už!

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 21. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,70 €
  Vaša cena: 14,92 
  Ten, kto chce na sebe pracovať, má podnikateľské vízie, v tom kniha vyvolá silné emócie. Je to praktické a zároveň zábavné čítanie o budovaní úspešnej firmy, o nepodmienenej láske k ľuďom a o typicky Jurajovskom prístupe k životu. Kniha je odkazom pre ďalších ľudí, ktorí chcú svoj život prežiť naplno … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 28/2020 Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 1. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,71 €
  Vaša cena: 5,42 
  Podľa právneho stavu k 5. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 28/2020). Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Po zmene zákonom č. 294/2020 Z. z.: Namiesto naviazania na minimálnu mzdu ustanovuje pevnú sumu mzdového zvýhodnenia a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce. Upravuje tzv. automat pre úpravu mesačnej minimálnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 25/2020 Civilný mimosporový poriadok

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 29. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,45 €
  Vaša cena: 2,33 
  Podľa právneho stavu k 23. 9. 2020 (Úplné znenia zákonov 25/2020). Zákon č. 161/2015 Z. z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.: Cieľom zákona je v záujme ochrany najmä malých a stredných podnikateľov bojovať proti daňovým podvodom vytvorením podmienok na potláčanie nečestných praktík pri likvidáciách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 24/2020 Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 12. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke Podľa právneho stavu k 26. 8. 2020 (Úplné znenia zákonov 24/2020). Úplné znenie vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke Po zmene vyhláškou č. 223/2020 Z. z.: Zmeny sa týkajú spôsobu vykonania skúšky z vedenia motorových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  DUPP 14/2020 Daňová optimalizácia fyzických a právnych osôb

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 12. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,98 €
  Vaša cena: 11,38 
  Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 23/2020 Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 10. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,23 €
  Vaša cena: 11,62 
  Podľa právneho stavu k 19. 8. 2020 (Úplné znenia zákonov 23/2020). Úplné znenie zákona č. 513/1991 Z. z. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.: *Vznik oprávnenia podnikať na území SR vo vzťahu k podnikom, resp. organizačným zložkám podnikov zahraničných fyzických osôb pochádzajúcim mimo EÚ je viazaný na okamih … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 31/2018 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zá

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 7. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,06 €
  Vaša cena: 7,66 
  Úplné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Po zmene zákonom č. 209/2018 Z. z. *Z praxe vyplýva, že ustanovenia tohto zákona sa nedajú uplatňovať v umeleckom školstve. Jeho uplatnenie je možné v rámci umeleckých remesiel. *Popri inštruktorovi môže na PPV pôsobiť aj hlavný inštruktor, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 29/2020 Zákon o sociálnom poistení, Zákon o životnom minime

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 1. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,68 €
  Vaša cena: 13,95 
  Podľa právneho stavu k 6. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 29/2020). Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Po zmene zákonmi č. 198/2020 Z. z., č. 275/2020 Z. z., č. 281/2020 Z. z. a č. 296/2020 Z. z.: Zavádza sa povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) prostredníctvom Kancelárie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 26/2020 Zákon o odpadoch

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 24. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,56 €
  Vaša cena: 8,13 
  Podľa právneho stavu k 14. 10. 2020 (Úplné znenia zákonov 26/2020). Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Po zmene zákonom č. 218/2020 Z. z.: Zabezpečilo sa, že miestna ohliadka zástupcu okresného úradu a zástupcu obce môže overiť ,či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  DUPP 15/2020 Digitálne platformy a ich daňové posúdenie

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 29. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,45 €
  Vaša cena: 10,88 
  Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  PMPP 1/2021 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 29. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,43 €
  Vaša cena: 13,71 
  Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky. Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 22/2020 Zákon o ochrane spotrebiteľa

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 10. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 1,63 €
  Vaša cena: 1,55 
  Podľa právneho stavu k 22. 7. 2020 (Úplné znenia zákonov 22/2020). Úplné znenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.: *Zavádza sa výnimka, aby predávajúci, ktorý nevykonáva predaj výrobkov na množstvo (tzv. vážený tovar), ale iba tovar predávaný na kusy (napr. zákusky), nemal povinnosť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 21/2020 Zákon o sociálnom poistení

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 6. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,86 €
  Vaša cena: 13,17 
  Podľa právneho stavu k 10. 6. 2020 (Úplné znenia zákonov 21/2020). Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Po zmene zákonmi č. 225/2019 Z. z., č. 381/2019 Z. z., č. 46/2020 Z. z., č. 63/2020 Z. z., č. 66/2020 Z. z. , č. 68/2020 Z. z., č. 95/2020 Z. z., č. 125/2020 Z. z. a č. 127/2020 Z. z.: Sumy 13. dôchodku sa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 20/2020 Zákon o štátnej službe

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 6. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Podľa právneho stavu k 28. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 20/2020). Úplné znenie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe Po zmene zákonom č. 126/2020 Z. z.: Do zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov sa dopĺňa ustanovenie, pod ktoré je možné štátnozamestnanecký pomer riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  PMPP 11/2020 Rozhodnutia súdov v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 6. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,83 €
  Vaša cena: 15,04 
  Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky. Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  DUPP 7-8/2020 Osobné bankroty

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 22. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,41 €
  Vaša cena: 18,44 
  V poradí, už 7 a 8 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriava na tieto dôležité témy - osobné bankroty z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa, kde sa dozviete kedy je možné požiadať o osobný bankrot. Téma výdavky s podmienkou zaplatenia sa zameriava na zmeny, ktoré sú už v platnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 16/2020 Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 28. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,97 €
  Vaša cena: 8,52 
  Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2020) podľa právneho stavu k 10. 3. 2020. (Úplné znenia zákonov 16/2020). Úplné znenie zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Po zmene zákonmi č. 234/2019 Z. z., č. 356/2019 Z. z., č. 364/2019 Z. z., č. 383/2019 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  PMPP 8/2020 Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských súdov

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 28. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,83 €
  Vaša cena: 9,34 
  Už ôsme vydanie publikácie vám prináša ďalšie zaujímavé témy - práca z domu alebo Home Office a koronavírus, celková cena práce a jej daňovo odvodové zaťaženie, najčastejšie chyby v mzdovom účtovníctve, ich oprava a sankcie, doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  DUPP 5-6/2020 Zmeny zákona o DPH v roku 2020

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 28. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,43 €
  Vaša cena: 22,26 
  Spojené 5-6 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriavajú na dôležitú tému zmeny zákona o DPH v roku 2020. Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Daňový špeciál 2/2020

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 28. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,44 €
  Vaša cena: 15,62 
  V nasledujúcom vydaní Daňového špeciálu si podrobne rozoberieme tému odpisovanie elektromobilov. Vedeli ste o novinke pre podnikateľov, kedy majú podnikatelia možnosť, z hľadiska dane z príjmu, využiť skrátené odpisovanie elektromobilov v novej odpisovej skupine 0? Zmenené pravidlá sa prvýkrát použijú už pri podaní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 5/2020 Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 28. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,94 €
  Vaša cena: 17,04 
  Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2020) podľa právneho stavu k 27. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 5/2020). Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Po zmene zákonmi č. 231/2019 Z. z., č. 321/2019 Z. z., č. 381/2019 Z. z., č. 382/2019 Z. z., č. 385/2019 Z. z., č. 390/2019 Z. z., č. 393/2019 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 6/2020 Zákon o službách zamestnanosti

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 28. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,12 €
  Vaša cena: 5,81 
  Zákon o službách zamestnanosti (2020) podľa právneho stavu k 4. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 6/2020). Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Po zmene zákonom č. 83/2019 Z. z.: Zákonom sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  PMPP 4-5/2020 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtov

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 14. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,29 €
  Vaša cena: 14,53 
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP) Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky. Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  DUPP 2/2020 Novely zákona o dani z príjmov

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 16. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,98 €
  Vaša cena: 11,38 
  Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP) Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 43/2019 Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, daní z motorových vozidiel, o používaní elektr

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 1. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Zákon o DZP, DPH, správe daní, používaní ERP a Zákon z motorových vozidiel podľa právneho stavu k 5. 12. 2019. (Úplné znenia zákonov 43/2019). Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Po zmene zákonom č. 221/2019, zákonom č. 228/2019 Z. z., zákonom č. 233/2019 Z. z., zákonom č. 301/2019 Z. z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 41/2019 Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 20. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,39 €
  Vaša cena: 6,07 
  Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa právneho stavu k 26. 11. 2019. (Úplné znenia zákonov 41/2019). Úplné znenie zákona č. 609/2007 Z. z O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU Po zmene zákonom č. 362/2019 Z. z.: spresňujú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 42/2019 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 20. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,87 €
  Vaša cena: 8,43 
  podľa právneho stavu k 25. 11. 2019 (Úplné znenia zákonov 42/2019). Úplné znenie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke Po zmene zákonom č. 364/2019 Z. z.: Dopĺňa sa, že aj vozidlá štátneho podniku v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky sú vyňaté z pôsobnosti tohto zákona, ak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  DUPP 1/2020 Zálohy - účtovný a daňový pohľad

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 20. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,45 €
  Vaša cena: 10,88 
  Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2020 Prvé číslo Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2020 vám opäť prináša množstvo žiadaných tém. Pravdepodobne najžiadanejšou témou tohto mesiaca sú zálohy z účtovného a daňového pohľadu, kde sa stretnete s výkladom dôležitých pojmov a množstvom … Zobraziť viac info ►