% Zľavy na hry %

ProPonti

vydavateľstvo

Mosty na území Slovenska


Na Slovensku je množstvo pozoruhodných mostov o ktorých však zväčša vie len úzky okruh ľudí. Mnohé z týchto mostných konštrukcií predstavovali svojho času vrchol staviteľských schopností, no na mnohé z nich sa postupne zabudlo. A pritom nejeden z nich bol unikátom ešte aj v európskom, či svetovom meradle. Jednou z hlavných úloh knihy Mosty na území Slovenska je priblížiť laickej verejnosti tieto stavebné diela a poukázať na to, že aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou má množstvo mostov, ktorými sa môže popýšiť. Kniha obsahuje údaje o vyše 250 mostoch Slovenska, ktoré boli vybrané či už kvôli ich estetickej, technickej, alebo historickej hodnote. V knižke je na úvodných stranách zjednodušene vysvetlené aj základné statické pôsobenie mostov a spôsoby akým sa zväčša mosty stavajú. Druhá, podstatne rozsiahlejšia časť, je potom venovaná jednotlivým vybraným mostom Slovenska. Pri moste vždy nájdete aj GPS súradnice, tak aby ste mohli most jednoducho lokalizovať ako aj krátku históriu mosta a jeho základné parametre. V knihe sa na vyše 250 stranách nachádza 492 farebných fotiek aktuálneho stavu mostov, ako aj 176 archívnych fotografií, schém a nákresov.
Na sklade 3Ks
24,70 € 26,00 €

dostupné aj ako:

Bridges in Slovakia


In Slovakia, there are many remarkable bridges which represented the peak engineering ability of their era. However, many of them were gradually forgotten even though some of them were unique even on European, or global level. One of the main tasks of the book Bridges in Slovakia is to show them to the general public and point out, that although Slovakia is a relatively small country it has many bridges which we can be proud of.The book contains information about approximately 250 bridges in Slovakia, which were selected because of their aesthetic, technical, or historical value. On the opening pages there are some basic information about the fundamental statical behaviour of different kind of bridges and the basic construction methods. The second, significantly larger part of the book is then devoted to the selected bridges.By every bridge you can always find its GPS coordinates as well as a short history of the bridge and its basic parameters.The book has 271 pages with 494 color photographs of the current state of bridges, as well as 175 archival photographs, diagrams and drawings.
Vypredané
27,55 € 29,00 €

Lacná kniha Mosty na území Slovenska (-25%)


Na Slovensku je množstvo pozoruhodných mostov o ktorých však zväčša vie len úzky okruh ľudí. Mnohé z týchto mostných konštrukcií predstavovali svojho času vrchol staviteľských schopností, no na mnohé z nich sa postupne zabudlo. A pritom nejeden z nich bol unikátom ešte aj v európskom, či svetovom meradle. Jednou z hlavných úloh knihy Mosty na území Slovenska je priblížiť laickej verejnosti tieto stavebné diela a poukázať na to, že aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou má množstvo mostov, ktorými sa môže popýšiť. Kniha obsahuje údaje o vyše 250 mostoch Slovenska, ktoré boli vybrané či už kvôli ich estetickej, technickej, alebo historickej hodnote. V knižke je na úvodných stranách zjednodušene vysvetlené aj základné statické pôsobenie mostov a spôsoby akým sa zväčša mosty stavajú. Druhá, podstatne rozsiahlejšia časť, je potom venovaná jednotlivým vybraným mostom Slovenska. Pri moste vždy nájdete aj GPS súradnice, tak aby ste mohli most jednoducho lokalizovať ako aj krátku históriu mosta a jeho základné parametre. V knihe sa na vyše 250 stranách nachádza 492 farebných fotiek aktuálneho stavu mostov, ako aj 176 archívnych fotografií, schém a nákresov.
Na sklade 1Ks
19,50 € 26,00 €

dostupné aj ako:

Technológie výstavby betónových mostov, časť 2: Technológia letmej betonáže


V knihe sú popísané technológie výstavby betónových mostov technológiou letmej betonáže. Okrem popisu jednotlivých technologických častí sa kniha venuje aj základnému koncepčnému návrhu letmo betónovaných mostov a možnostiam rôznych modifikácií týchto technológií. Časť knihy je venovaná aj statickému návrhu letmo betónovaných mostov v štádiách výstavby a užívania. Predkladaná publikácia je určená predovšetkým poslucháčom stavebných fakúlt, projektantom, realizátorom a stavebným dozorom, ktorý v nej nájdu historické, ako aj najnovšie informácie z oblasti projektovania a zhotovovania betónových mostov technológiou letmej betonáže.
Vypredané
23,75 € 25,00 €