SAFS

vydavateľstvo

Mozaika slovenskej medicíny a mosaic of slovak medicine


Starajú sa lekári o svoje zdravie? Vedia relaxovať, alebo je ich život natoľko spätý s povolaním, že doslova žijú v nemocnici? Majú nejaké koníčky? Považujú svoje povolanie za poslanie? Aj takéto otázky kládli dvaja novinári Dagmar Krištofičová a Gus tav Bartovic šestnástim slovenským lekárom. Odpovede môžu čitatelia nájsť v dvojjazyčnej (slovensko-anglickej) knižke Mozaika slovenskej medicíny, s podtitulom Rozhovory s lekármi. Publikácia vznikla na podnet Slovenskej asociácie farmaceutických sp oločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) možno aj preto, že skutočné osobnosti sú v súčasnosti mnohokrát nepoznané. Je určená nielen tým, ktorí sa zaujímajú o medicínu a osobnosti, ktoré v nej na Slovensku pôsobia, ale aj všetkým tým, ktorí c hcú vo svojom živote dosiahnuť určité méty. Určite však poteší všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac a spoznať nielen odborný, ale aj ľudský rozmer týchto slovenských lekárov. Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie sa do nej vošiel iba zlomok osobn ostí slovenskej medicíny, avšak vydavateľ (SAFS) a autori rozhovorov by ju radi venovali všetkým tým, ktorí si za svoju prácu zvolili službu ľuďom. Viac o svojom živote prezrádzajú profesori Ján Breza, Ján Danko, Svetozár Dluholucký, Ivan Ďuriš, Vlad imír Krčméry, Peter Krištúfek, Ján Murín, Vladimír Novotný, Juraj Payer, Elena Tóthová, Ján Štencl, Pavel Traubner, Ladislav Chovan a doktori Eva Siracká, Danica Caisová-Škultétyová a Zuzana Némethyová. Celý výnos z predaja venuje vydavateľ Detskému hospicu Plamienok. Všetky rozhovory autori vytvorili špeciálne pre potreby tejto publikácie, pričom svoje pocity z práce na knižke zhrnuli nasledovne:Stretnutia s ľuďmi, ktorí majú čo povedať, odovzdať sú na žurnalistickej práci tie najkrajšie, pov zbudzujúce a najmä obohacujúce. A tieto rozhovory boli z tých, ktoré potešili, mimoriadne zaujímavé, ľudské, prekvapujúce otvorenosťou a ochotou hovoriť o svojom povolaní aj živote. Máte pri nich ten skvelý pocit, že slovenské zdravotníctvo má svojic h hrdinov a priekopníkov, je na vysokej profesionálnej úrovni a z ľudí sa nestratila "človečina". Práve naopak, toto povolanie, ktoré je zároveň aj ich vášňou, ich formuje aj po tej ľudskej stránke, uviedla Dagmar Krištofičová.Tešil som sa na tieto r ozhovory, pretože keď ma pred ôsmimi rokmi lekári a vôbec všetci pracovníci z ústavu, ktorý má v tejto knihe dvoch zástupcov, odohnali z predsiene márnice, videl som, v akých podmienkach slovenská medicína je a čo tí ľudia dokážu. Robia to ďalej, hoc i už úrad tento ústav zrušil, a rovnako to robia aj ďalší skvelí profesionáli, ku ktorým ma zaviedla cesta za textami pre túto knižku. S múdrosťou a láskavou zaťatosťou nás vracajú životu, niektorým umožnili zostať tu dlhšie, iným zasa dali šancu, k torú nemali - prísť na tento svet. Zaľudňujú ho, počlovečujú vo všetkých významoch týchto dvoch slov, dodal Gustav Bartovic.Z krstu knihy...
Vypredané
6,28 € 6,61 €