Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Statis

List.php:/getLoadedProductCollection 10 List.php:/getLoadedProductCollection 10
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Ekonomika firmy

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 22. septembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,98 €
  Vaša cena: 1,88 
  Cieľom tejto knihy je napomôcť čitateľovi v lepšom chápaní vybraných ekonomických pojmov, ich peňažného merania a realizácie a interpretácie časti z potenciálnych analytických výpočtov. Kniha je určená širokému okruhu čitateľov. Odporúča sa čítať knihu viackrát. Prvý krát pre získanie všeobecného prehľadu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Analýza tržieb

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 4. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo úmerná veľkosti nákladov a v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje nosnú súčasť výpočtového postupu: výsledok hospodárenia = tržby - náklady. Predkladaná kniha je venovaná problematike analýzy tržieb. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Analýza dotazníkových údajov

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 28. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,96 €
  Vaša cena: 4,71 
  Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha je určená hlavne začínajúcim výskumníkom, ktorí sa rozhodli dotazníkovým prieskumom získať podporné informácie v procese svojho rozhodovania. V knihe je opísaná časť problémov, s ktorými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Štatistika jednoducho v Exceli

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 6. februára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,99 €
  Vaša cena: 3,79 
  Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Štatistika jednoducho

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,20 €
  Vaša cena: 3,04 
  Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade sa prijímajú rozhodnutia. V predkladanej knihe je opis postupu od merania až po analýzu nameraných súborov údajov bez väčších nárokov na matematické znalosti užívateľa. Riešenie úloh sa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Ciele a merania ekonomiky firmy

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,60 €
  Vaša cena: 4,37 
  Životným osudom každého z nás je byť súčasťou ekonomických procesov. Sme súčasťou vstupov do ekonomického procesu, produkujeme či vkladáme kapitál. Výstupy sa na rozdeľovaní ekonomického výsledku z ekonomického procesu. Predkladaná publikácia obsahuje opis, ako sa merajú jednotlivé aspekty ekonomického procesu systémom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Kovačka

  5000 rokov Filozofie náboženstva vied a umení

  Vydavateľstvo: Statis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 37,95 €
  Vaša cena: 36,05 
  Proces globalizácie sveta v súčasnosti kladie čoraz náročnejšie požiadavky na dôkladnejšie poznanie a porozumenie filozofického myslenia, náboženstiev a civilizácií obyvateľov všetkých svetadielov, umožňujúce ich porovnávať a hodnotiť. Pohnútkou n a napísanie tejto tematicky rozsiahlej práce bolo uvedomenie si naliehavej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Ekonomická efektívnosť

  Vydavateľstvo: Statis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,00 €
  Vaša cena: 1,90 
  Otázka, či firma funguje efektívne, úmerne daným zdrojom a investíciám, trápi azda každého podnikateľa. V  praxi však nie je jednoduché ekonomickú efektívnosť výroby jednoznačne zmerať. Vplýva na ňu totiž veľké množstvo nie presne definovateľných činiteľov, ktorých jednoznačný výklad zatiaľ neexistuje. V spleti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Chodasová

  Podnikový controlling - nástroj manažmentu

  Vydavateľstvo: Statis
  Dátum vydania: 7. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,49 €
  Vaša cena: 9,02 
  Controlling je nástroj manažmentu, ktorý umožňuje podnikateľským subjektom udržať správny smer a nestratiť zo zreteľa svoje ciele. Manažmentu podniku získa takto predovšetkým istotu v dosahovaní vhodne stanovených cieľov a orientáciu vo všetkých podnikateľských situáciách. Controlling sa chápe aj ako podpora a zjednotenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Chajdiak

  Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

  Vydavateľstvo: Statis
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,98 €
  Vaša cena: 4,73