Knižné kamarátstva

Višnovský Jozef

vydavateľstvo

Ovariálny a menštruačný cyklus


Vysokoškolská učebnica je svojím obsahom, rozsahom a formou spracovania určená predovšetkým študentom v pregraduálnej forme medicínskeho vzdelávania, študentom lekárskych fakúlt ako príprava na absolvovanie štátnej skúšky z gynekológie a pôrodníctva. Svojím moderným a komplexným prístupom k nazeraniu na fyziológiu reprodukčného systému, vybrané endokrinologické stavy a ochorenia v rámci gynekológie môže byť zároveň významným prínosom i pre lekárov v rámci doktorandského štúdia a postgraduálneho vzdelávania.
Napokon predstavuje aj vhodný zdroj pri aplikácii a využití uvedenej problematiky gynekologickej endokrinológie v klinickej praxi.
Na sklade
12,35 € 13,00 €