Žemberová Paulína

vydavateľstvo

Farebné noty 2 - Vianočné koledy


Všetky piesne je možné zahrať na ôsmych tónoch - každá nota má svoju farbu. Koledy sú zoradené podľa náročnosti. Ak nemáte rovnako farebný xylofón, nalepíte si farebné samolepky na klavír, elektronické piano, harmoniku či kalimbu. (Samolepky sú súčasťou nôt, aj s maľovankou.) Hrajú podľa nich už 4-ročné deti, rodičia či starí rodičia, ktorí noty nepoznajú.Každá pieseň je doplnená ilustráciou pre lepšie zapamätanie:Poďme, bratia, do Betlehema, Poďte všetci k nám, Šťastie, zdravie, Pásli ovce valasi, Daj Boh šťastia, Pásli pastieri, Povedzte nám, pastierovia, Keď tá jasná hviezda, Do hory, do lesa, valasi, Dobrá novina, Dobre sa tu mávajte, Jak si krásne Jezuliatko, Veselé vianočné hody, Už Ježiško zostupuje, Tichá noc (hrá sa na viac ako 8 tónoch).
Na sklade 2Ks
10,45 € 11,00 €

Farebné noty 3 - Ľudové piesne


Všetkých 16 piesní je možné zahrať na ôsmych tónoch - každá nota má svoju farbu. Ľudovky sú zoradené podľa náročnosti. Ak nemáte rovnako farebný xylofón, nalepíte si farebné samolepky na klavír, elektronické piano, harmoniku či kalimbu. (Samolepky sú súčasťou nôt, aj s hudobnou maľovankou.) Hrajú podľa nich už 4-ročné deti, rodičia či starí rodičia, ktorí noty nepoznajú.Každá pieseň je doplnená ilustráciou pre lepšie zapamätanie:Zlatá brána Spi, dieťatko, spiže Kohútik jarabý Zahrajte mi, muzikanti Bola babka Pôjdeme my do lesíka Dnes je veľká paráda Moja mamka niečo má Hlava, ramená Čie sú to kone Po valašsky od zeme Číže si, šuhajko Spievanky, spievanky Krásna, krásna Jedna druhej riekla Červený kacheľ
Vypredané
10,45 € 11,00 €

Farebné noty 5 - Detské hity


Noty obsahujú 11 autorských detských piesní, ktoré je možné zahrať na ôsmich tónoch - každá nota má svoju farbu (netreba poznať noty). Sú určené pre celú rodinu - na niektorých vyrástli samotní rodičia. Ak nemáte rovnako farebný xylofón, nalepíte si farebné samolepky na klavír, elektronické piano, harmoniku či kalimbu. (Samolepky sú súčasťou nôt spolu s tajničkou.) Každá pieseň je doplnená fotografiou interpreta pre lepšie zapamätanie. Na stránke www.farebnenoty.g7.sk nájdete priamo odkaz na pieseň.• Pes a mačka - Vašo Patejdl • Pingpong - Peter Nagy • Vo vianočnej pekárni - Miro Jaroš • Husličky - Fidlikanti • Hop a skok - FÍHA tralala • Idem kva kva k vám - FÍHA tralala • Autá - Hanička a Murko • Slon - Paci Pac • Hviezdička - Smejko a Tanculienka • Hasiči mravce - Spievankovo • Trúbka - Spievankovo
Na sklade 2Ks
10,45 € 11,00 €

Farebné noty 6 - České lidové písně


Noty obsahujú 15 českých ľudových piesní, ktoré je možné zahrať na ôsmich tónoch - každá nota má svoju farbu (netreba poznať noty). Sú určené pre deti i dospelých. Ak nemáte rovnako farebný xylofón, nalepíte si farebné samolepky na klavír, elektronické piano, harmoniku či kalimbu. (Samolepky sú súčasťou nôt spolu s kvízom.) Každá pieseň je doplnená vhodným obrázkom pre lepšie zapamätanie.1. Běží liška k Táboru 2. Cib, cib, cibulenka 3. Maličká su 4. Ovčáci, čtveráci 5. Pec nám spadla 6. Skákal pes přes oves 7. Travička zelená 8. Holka modrooká 9. Kočka leze dírou 10. Prší, prší 11. Já do lesa nepojedu 12. Spi, děťátko, spi 13. Na tom pražským mostě 14. Na tý louce zelený 15. Jede, jede poštovský panáček
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €