Žudro, občianske združenie

vydavateľstvo

Šilalo paňovi / Studená vodička / Cold Water DVD


25 dokumentačných videí o sile rómskych žalostných piesní a o ich prepojení so životnými osudmi ich interpretov. Každé video zaznamenáva jednu lokalitu, rodinu, či jednotlivca. Piesne a rozhovory sprevádzajú detstvom, prvými spomienkami na piesne a hudbu, ťažkými traumatickými obdobiami, niekedy až z obdobia vojny, ale aj príbehmi o mŕtvych a o nadprirodzených javoch. Videá sú súčasťou etnomuzikologického projektu Šilalo paňori / Studená vodička.
U dodávateľa
16,63 € 17,50 €

Ťažká duša / Heavy Heart DVD


Tri príbehy z rómskych rodín sledujú spôsob, akým sa pôvodná rómska hudba prenáša z generácie an generáciu a udržuje, respektíve neprenáša a zaniká. Tragikomické situácie a jednoduché životné mudra dopĺňajú intermezzá, ktoré sú zostavené z materiálu, získaného počas výskumných ciest.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

Za rómskym ľudom


Sociálny cestopis Za rómskym ľudom vznikal ako plynulé, komentované prepájanie úryvkov autentických rozhovorov (oral history) uskutočnených v rámci etnomuzikologického terénneho výskumu v rómskych osadách na východe Slovenska s denníkovými záznamami vznikajúcimi priamo na tvári miesto. Kniha je súčasťou etnomuzikologického projektu Šilalo paňori / Studená vodička.
Vypredané
9,03 € 9,50 €

Šilalo paňori. Studená vodička. Cold Water.


Monografia Šilalo paňori / Studená vodička je jedným zo štyroch výsledkov etnomuzikologického projektu, zameraného na žalostné piesne slovenských Rómov a ich prepojenia so životnými príbehmi interpretov. Úvodná štúdia je zameraná na špecifiká zápisu, intepretácie a variovanie týchto piesní, na zmeny, ktorými prechádzajú, reflexiu dobových udalostí, či na regionálne odlišnosti. Posledná kapitola sa venuje typológií príbehov, ku ktorým sa najčastejšie viažu žalostné piesne. Súčasťou publikácie je notová príloha s ukážkami 224 piesní z vlastných terénnych výskumov autorky uskutočnených priebežne v rokoch 1988 2015.
U dodávateľa
16,63 € 17,50 €

Phurikane giľa - starodávne rómske piesne + CD


Prínosná knižná sada obsahujúca spevník starodávnych rómskych piesní, knihu objasňujúcu peripetie lovu rómskych pesničiek a CD, na ktorom nájdeme dvadsaťosem autentických piesní zo slovenských rómskych osád. Kniha je písaná formou príbehov a zápiskov z nahrávania piesní. Autorkami textov sú Zuzana Mojžišová a Jana Belišová. Kniha je preložená do anglického jazyka a je doplnená farebnými a čiernobielymi fotografiami Daniely Rusnokovej a farebnými ilustráciami Jaroslava Beliša.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Phurikane giľa - starodávne rómske piesne + CD (-70%)


Prínosná knižná sada obsahujúca spevník starodávnych rómskych piesní, knihu objasňujúcu peripetie lovu rómskych pesničiek a CD, na ktorom nájdeme dvadsaťosem autentických piesní zo slovenských rómskych osád. Kniha je písaná formou príbehov a zápiskov z nahrávania piesní. Autorkami textov sú Zuzana Mojžišová a Jana Belišová. Kniha je preložená do anglického jazyka a je doplnená farebnými a čiernobielymi fotografiami Daniely Rusnokovej a farebnými ilustráciami Jaroslava Beliša.
Vypredané
1,98 € 6,61 €

dostupné aj ako: