Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory
 • Počet strán: 185
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788080634544
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-8063-454-4
 • Dátum vydania: 3. októbra 2018
 • Vydavateľstvo: Osveta
 • Hmotnosť: 0,32 kg
Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

Kolektív autorov

1 Terminológia
2 Osteológia

2.1 Všeobecná osteológia
2.2 Kosti lebky ossa cranii
2.3 Stavce vertebrae
2.4 Kosti hrudníka ossa thoracis
2.5 Kosti hornej končatiny ossa membri superioris
2.6 Kosti dolnej končatiny ossa membri inferioris
3 Artrológia

3.1 Všeobecná artrológia
3.2 Spojenia kostí lebky
3.3 Spojenia chrbtice
3.4 Spojenia hrudníka
3.5 Spojenia kostí hornej končatiny
3.6 Spojenia dolnej končatiny
4 Myológia

4.1 Všeobecná myológia
4.2 Svaly hlavy musculi capitis
4.3 Svaly krku musculi colli
4.4 Svaly hrudníka musculi thoracis
4.5 Svaly brucha musculi abdominis
4.6 Svaly panvového dna
4.7 Svaly chrbta musculi dorsi
4.8 Svaly hornej končatiny musculi membri superioris
4.9 Svaly dolnej končatiny musculi membri inferioris
5 Tráviaci systém systema digestorium

5.1 Ústna dutina cavitas oris
5.2 Jazyk lingua
5.3 Zuby dentes
5.4 Slinné žľazy glandulae salivariae
5.5 Hltan pharynx
5.6 Pažerák oesophagus
5.7 Žalúdok gaster ventriculus
5.8 Tenké črevo intestinum tenue
5.9 Hrubé črevo intestinum crassum
5.10 Pečeň hepar
5.11 Žlčové cesty, žlčník ductuli biliferi, vesica biliaris
5.12 Podžalúdková žľaza pancreas
5.13 Pobrušnica peritoneum
6 Dýchací systém systema respiratorium

6.1 Nosová dutina cavitas nasi
6.2 Prinosové dutiny sinus paranasales
6.3 Hrtan larynx
6.4 Priedušnica trachea, priedušky bronchi
6.5 Pľúca pulmo
6.6 Pohrudnica a popľúcnica pleura
6.7 Medzipľúcie mediastinum
7 Kardiovaskulárny systém systema cardiovasculare

7.1 Srdce cor
7.2 Krvné obehy circuitus sanguinis
8 Lymfatický systém systema lymphaticum

8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny vasa lymphatica et nodi lymphoidei
8.2 Detská žľaza thymus
8.3 Slezina lien, splen
9 Močový systém systema urinarium

9.1 Oblička ren
9.2 Obličkové kalichy calices renales
9.3 Obličková panvička pelvis renalis
9.4 Močovod ureter
9.5 Močový mechúr vesica urinaria
9.6 Močová rúra urethra
10 Mužský pohlavný systém systema genitale masculinum

10.1 Semenník testis
10.2 Nadsemenník epididymis
10.3 Semenovod ductus deferens
10.4 Mechúriková žľaza glandula vesiculosa
10.5 Predstojnica prostata
10.6 Miešok scrotum
10.7 Pohlavný úd penis
11 Ženský pohlavný systém systema genitale femininum

11.1 Vaječník ovarium
11.2 Vajíčkovod tuba uterina
11.3 Maternica uterus
11.4 Pošva vagina
11.5 Vrch ohanbia mons pubis
11.6 Veľké pysky ohanbia labia majora pudendi
11.7 Malé pysky ohanbia labia minora pudendi
11.8 Predsieň pošvy vestibulum vaginae
11.9 Dráždivé orgány ženy
11.10 Veľké predsieňové žľazy glandulae vestibulares majores Bartholiniho žľazy
11.11 Prsník mamma
12 Endokrinné žľazy glandulae endocrinae

12.1 Podmozgova žľaza hypofýza hypophysis, glandula pituitaria
12.2 Šuškovité teliesko epifýza glandula pinealis
12.3 Štítna žľaza glandula thyroidea
12.4 Prištítna žľaza glandula parathyroidea
12.5 Nadoblička glandula suprarenalis
12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu insulae pancreaticae
13 Nervový systém systema nervosum

13.1 Miecha medulla spinalis
13.2 Miechové nervy nervi spinales
13.3 Predĺžená miecha medulla oblongata, most pons
13.4 Hlavové nervy nervi craniales
13.5 Stredný mozog mesencephalon
13.6 Retikulárna formácia
13.7 Mozoček cerebellum
13.8 Medzimozog diencephalon
13.9 Senzitívne dráhy
13.10 Bazálne gangliá nuclei basales
13.11 Motorické systémy
13.12 Predný mozog telencephalon cerebrum
13.13 Dutiny centrálneho nervového systému
13.14 Limbický systém
13.15 Pleny centrálneho nervového systému meninges
13.16 Mozgové tepny arteriae cerebri
13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny venae cerebri et sinus durae matris
13.18 Autonómny nervový systém systema nervorum autonomicum
14 Oko a súvisiace štruktúry oculus et structurae pertinentes

14.1 Očná guľa bulbus oculi
14.2 Vedľajšie súčasti oka structurae oculi accessoriae
15 Ucho auris

15.1 Vonkajšie ucho auris externa
15.2 Stredné ucho auris media
15.3 Vnútorné ucho auris interna
1 Terminológia
2 Osteológia

2.1 Všeobecná osteológia
2.2 Kosti lebky ossa cranii
2.3 Stavce vertebrae
2.4 Kosti hrudníka ossa thoracis
2.5 Kosti hornej končatiny ossa membri superioris
2.6 Kosti dolnej končatiny ossa membri inferioris
3 Artrológia

3.1 Všeobecná artrológia
3.2 Spojenia kostí lebky
3.3 Spojenia chrbtice
3.4 Spojenia hrudníka
3.5 Spojenia kostí hornej končatiny
3.6 Spojenia dolnej končatiny
4 Myológia

4.1 Všeobecná myológia
4.2 Svaly hlavy musculi capitis
4.3 Svaly krku musculi colli
4.4 Svaly hrudníka musculi thoracis
4.5 Svaly brucha musculi abdominis
4.6 Svaly panvového dna
4.7 Svaly chrbta musculi dorsi
4.8 Svaly hornej končatiny musculi membri superioris
4.9 Svaly dolnej končatiny musculi membri inferioris
5 Tráviaci systém systema digestorium

5.1 Ústna dutina cavitas oris
5.2 Jazyk lingua
5.3 Zuby dentes
5.4 Slinné žľazy glandulae salivariae
5.5 Hltan pharynx
5.6 Pažerák oesophagus
5.7 Žalúdok gaster ventriculus
5.8 Tenké črevo intestinum tenue
5.9 Hrubé črevo intestinum crassum
5.10 Pečeň hepar
5.11 Žlčové cesty, žlčník ductuli biliferi, vesica biliaris
5.12 Podžalúdková žľaza pancreas
5.13 Pobrušnica peritoneum
6 Dýchací systém systema respiratorium

6.1 Nosová dutina cavitas nasi
6.2 Prinosové dutiny sinus paranasales
6.3 Hrtan larynx
6.4 Priedušnica trachea, priedušky bronchi
6.5 Pľúca pulmo
6.6 Pohrudnica a popľúcnica pleura
6.7 Medzipľúcie mediastinum
7 Kardiovaskulárny systém systema cardiovasculare

7.1 Srdce cor
7.2 Krvné obehy circuitus sanguinis
8 Lymfatický systém systema lymphaticum

8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny vasa lymphatica et nodi lymphoidei
8.2 Detská žľaza thymus
8.3 Slezina lien, splen
9 Močový systém systema urinarium

9.1 Oblička ren
9.2 Obličkové kalichy calices renales
9.3 Obličková panvička pelvis renalis
9.4 Močovod ureter
9.5 Močový mechúr vesica urinaria
9.6 Močová rúra urethra
10 Mužský pohlavný systém systema genitale masculinum

10.1 Semenník testis
10.2 Nadsemenník epididymis
10.3 Semenovod ductus deferens
10.4 Mechúriková žľaza glandula vesiculosa
10.5 Predstojnica prostata
10.6 Miešok scrotum
10.7 Pohlavný úd penis
11 Ženský pohlavný systém systema genitale femininum

11.1 Vaječník ovarium
11.2 Vajíčkovod tuba uterina
11.3 Maternica uterus
11.4 Pošva vagina
11.5 Vrch ohanbia mons pubis
11.6 Veľké pysky ohanbia labia majora pudendi
11.7 Malé pysky ohanbia labia minora pudendi
11.8 Predsieň pošvy vestibulum vaginae
11.9 Dráždivé orgány ženy
11.10 Veľké predsieňové žľazy glandulae vestibulares majores Bartholiniho žľazy
11.11 Prsník mamma
12 Endokrinné žľazy glandulae endocrinae

12.1 Podmozgova žľaza hypofýza hypophysis, glandula pituitaria
12.2 Šuškovité teliesko epifýza glandula pinealis
12.3 Štítna žľaza glandula thyroidea
12.4 Prištítna žľaza glandula parathyroidea
12.5 Nadoblička glandula suprarenalis
12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu insulae pancreaticae
13 Nervový systém systema nervosum

13.1 Miecha medulla spinalis
13.2 Miechové nervy nervi spinales
13.3 Predĺžená miecha medulla oblongata, most pons
13.4 Hlavové nervy nervi craniales
13.5 Stredný mozog mesencephalon
13.6 Retikulárna formácia
13.7 Mozoček cerebellum
13.8 Medzimozog diencephalon
13.9 Senzitívne dráhy
13.10 Bazálne gangliá nuclei basales
13.11 Motorické systémy
13.12 Predný mozog telencephalon cerebrum
13.13 Dutiny centrálneho nervového systému
13.14 Limbický systém
13.15 Pleny centrálneho nervového systému meninges
13.16 Mozgové tepny arteriae cerebri
13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny venae cerebri et sinus durae matris
13.18 Autonómny nervový systém systema nervorum autonomicum
14 Oko a súvisiace štruktúry oculus et structurae pertinentes

14.1 Očná guľa bulbus oculi
14.2 Vedľajšie súčasti oka structurae oculi accessoriae
15 Ucho auris

15.1 Vonkajšie ucho auris externa
15.2 Stredné ucho auris media
15.3 Vnútorné ucho auris interna
Pridať do Zoznamu želaní
Na sklade 2Ks
11,00 €
10,45
 • Počet strán: 185
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788080634544
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-8063-454-4
 • Dátum vydania: 3. októbra 2018
 • Vydavateľstvo: Osveta
 • Hmotnosť: 0,32 kg

book

76 739 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Odporúčania