Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osveta

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Marcela Verešová

  Psychológia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe. Autori selektívne prezentujú aktuálne poznatky zo základn ých aj aplikovaných disciplín (všeobecná psychológia, vývinová … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 2. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ferdinand Devínsky

  Organická chémia, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Predkladaná učebnica je prvou slovenskou učebnicou organickej chémie pre farmaceutov. Vychádza z našich prednášok a viaceré pripomienky našich študentov k nim sme zohľadnili v texte. Aj preto venujeme túto uaebnicu našim študentom a absolventom pregraduálneho aj doktorandského štúdia farmácie. A aj preto všade … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Andrea Čalkovská

  Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 15. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme. Predhovor: Fyziológia človeka je veda, ktorá skúma a vysvetľuje funkcie ľudského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Mika

  Fytoterapia z pera lekára

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 2. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových ciest, obličiek a močových vývodov, ako aj pri srdcovocievnych, ženských, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Boledovičová

  Pediatrické ošetrovatľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie. Obsah a koncepcia učebnice vychádzajú z predpokladu, že študenti majú vedomosti z anatómie a fyziológie, klinických predmetov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Všeobecná a anorganická chémia, 2. vyd.

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii. Obsah učebnice je profilovaný na farmaceutickú problematiku, pri čom dôraz sa kladie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Krišková, Kolektív autorov

  Ošetrovateľské techniky

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného pacienta. Možno ich využiť aj pri uspokojovaní ošetrovateľských potrieb v rodine či komunite. Cielene sú zamerané na posúdenie, rozhodnutie, vykonanie a vyhodnotenie výsledku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Denisa Michnáčová

  Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,20 
  Obsah:1 Terminológia, 2 Osteológia,3 Artrológia,4 Myológia, 5 Tráviaci systém – systema digestorium, 6 Dýchací systém – systema respiratorium, 7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare, 8 Lymfatický systém – systema lymphaticum, 9 Močový systém – systema urinarium, 10 Mužský pohlavný systém – systema genitale masculinum, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jarmila Kristová

  Komunikácia v ošetrovateľstve (4.vyd.)

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 7. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Tento prístup predpokladá účinný interaktívny proces, ktorého súčasťou je zainteresovaný vzťah determinovaný prvkami terapeutickej komunikácie. Pacient spravidla nemá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Klinická biochémia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 24. júna 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Predkladaná publikácia vznikla na základe požiadavky tak študentov medicíny, ako aj mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z vnútorného lekárstva, respektíve klinickej biochémie. Jej osnovou boli prednášky z predmetu klinická biochémia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, ktorý sa tu vyučuje už viac ako desať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Bujalková

  Terminologia medica latina

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 20. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). Tretie, doplnené a urpavené vydanie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anton Lacko, Mária Novysedláková, Kolektív autorov

  Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 29. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má dominantné postavenie v príprave a v praktickom výkone aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Kopecká, Peter Kopecký

  Zdravie a klinika chorôb

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 24. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  Učebnica je určená pre všetky zdravotnícke štúdijné odbory, ktoré majú v učebnom pláne zaradený predmet zdravie a klinika chorôb. Pretože študenti budú v praxi získané vedomosti a zručnosti uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, cieľom učebnice je zoznámiť sa so súčasnou koncepciou zdravia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Krišková

  Profesionálne opatrovateľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. júna 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,00 €
  Vaša cena: 4,75 
  Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučovanie; starostlivosť o odev; … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Urologické operácie 2. doplnkové vydanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologických a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie pozna ť podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Pracovné lekárstvo - Vybrané kapitoly I.

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 2. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  K základným úlohám klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie patrí komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovným prostredím. S tým súvisí aj hlásenie chorôb z povolania a ohrození … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubica Libová, Kolektív autorov

  Ošetrovateľstvo v chirurgii

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 18. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  V ošetrovateľskej starostlivosti sa v dnešnej dobe vyvíja veľké množstvo rôznych hodnotiacich a meracích nástrojov zameraných na objektivizáciu údajov, ktoré sestre pomáhajú objektivizovať stav pacienta. Hodnotiace a meracie nástroje v chirurgii sú jedným zo základných nástrojov moderného chirurgického ošetrovateľstva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Mika

  Jožkove dobrodružstvá

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 14. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Krátke príbehy starého otca a jeho vnuka Jožka, ktorí spolu trávia prázdniny na chalupe a záhradke. Tu sa pod láskavým vedením starého otca učí Jožko spoznávať svet rastlín aj zvierat, ktoré sa nachádzajú okolo nás. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Judit Süli, Anna Sobeková, Zuzana Bujdošová, Tatiana Hrušková

  Zloženie potravín a potravinových surovín

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 25. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Odborná monografia, vysokoškolská učebnica Potraviny sú zložité systémy tvorené veľkým počtom chemických zlúčenín s rôznymi vlastnosťami. Pri ich spracovaní, úprave a skladovaní dochádza k viacerým biochemickým, chemickým a fyzikálnym zmenám. Znalosť týchto procesov umožňuje zmeny v potravinách regulovať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alžbeta Hanzlíková, Kolektív autorov

  Komunitné ošetrovateľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,29 €
  Vaša cena: 8,83 
  Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva. Prvá časť sa venuje základným a všeobecným témam ošetrovateľstva týkajúcich sa ochrany komunitného zdravia, druhá časť sa zameriava na starostlivosť o špeciálne populačné skupiny v komunite. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Kožuchová

  Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 11. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získaných štúdiom a praxou, je v monografii spracovaný manažment starostlivosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Determinanty zdravia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 31. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Analýza determinánt (určujúcich zložiek) zdravia je základnou nosnou štruktúrou poznatkového aparátu v rámci štúdia jednotlivých odborov zdravotníckych vied. Historické udalosti sú aj v súčasnosti pre ľudstvo varovaním. Poukazujú na katastrofálne následky šíriacich sa epidémií, chorôb a prírodných katastrof. Napriek … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Šimon, Kolektív autorov

  Anatomický slovník

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 17. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Slovník je určený pre humánnu i veterinárnu medicínu, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách. Obsah: 1. Úvod 2. Skratky 3. Návod na použitie slovníka 4. Slovník 5. Stručná gramatika latinského jazyka 6. Literatúra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Mináriková

  Zdravotnícke pomôcky

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 18. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravotnícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, informácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Mučaji, Milan Nagy, Daniel Grančai

  Farmakognózia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Enormný nárast poznatkov a potreby praxe inšpirovali autorov tejto novej vysokoškolskej učebnice k jej rozdeleniu do dvoch samostatných zväzkov. Obidva sú napísané s ohľadom na legislatívu SR a EÚ platnú v roku 2011, vrátane aktuálneho Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. V prvom zväzku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Krišková

  Profesionálne opatrovatelstvo - úvod do teórie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,00 €
  Vaša cena: 4,75 
  Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery, schopných aktívne fungovať a obohacovať spoločnosť. Opatrovateľstvo ako disciplína formuje základy uceleného súboru poznatkov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Meško, Ján Findra, Dušan Katuščák

  Akademická príručka

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 31. marca 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Táto publikácia sa zaoberá otázkami, s ktorými sa stretávajú stredoškolskí a univerzitní študenti, ale aj ich učitelia, školitelia, oponenti, doktorandi, doktori, inžinieri, lekári alebo magistri pri publikovaní či inej forme prezentovania výsledkov svojej práce. Veľa ráz sú odkázaní sami na seba, na sebavzdelávanie, opakovanú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Červeňanová, Gabriela Opršalová

  Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 30. apríla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,00 €
  Vaša cena: 3,80 
  Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Publikácia „Štandardy v ošetrovateľstve“ je základným dokumentom pre sestry … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Simočková

  Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 5. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  1 Úvod do problematiky gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva 2 Vybrané teórie a modely vhodné pre gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo 3 Anatomicko-fyziologické východiská 4 Klinické príznaky 5 Vyšetrovacie metódy 6 Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva 7 Etické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Súdnolekárska alkohológia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 14. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Obsah: 1. Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach2. Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu 3. Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy 4. Alkohol ako xenobiotikum 5. Účinky alkoholu na živý organizmus 6. Vonkajšie prejavy alkoholického ovplyvnenia 7. Kvantifikácia a kvalifikácia účinku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Gabriela Vörösová

  Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy. Pri zostavovaní tejto učebnice autori vychádzali z filozofie zdravia, koncepcie odboru ošetrovateľstva a z noriem ošetrovateľskej praxe. … Zobraziť viac info ►