Dalibor Ondruš

autor

Nádory testis


Monografia komplexne spracúvajúca problematiku testikulárnych nádorov - epidemiológiu, etiológiu, molekulárnu biológiu a genetiku, patológiu, klasifikáciu, diagnostické a liečebné postupy i prevenciu. Určené urológom, onkológom, patológom, rádiodiagn ostikom, rádioterapeutom, chirurgom, praktickým lekárom, ako aj študentom lekárskych fakúlt.
U dodávateľa
3,78 € 3,98 €

Nádory močového mechúra


Monografia komplexne spracúva problematiku nádorov močového mechúra epidemológiu, etiológiu, molekulárnu genetiku, patológiu, diagnostické postupy, klasifikáciu a liečbu. Kniha je určená urológom, onkológom, patológom, rádioterapeutom, praktickým l ekárom, ako aj študentom lekárskych fakúlt.
Na sklade 1Ks
2,84 € 2,99 €

Všeobecná onkológia


Monografia sa zameriava na biologické aspekty nádorovej choroby, epidemiológiu zhubných nádorov, problematiku primárnej prevencie a skríningu, patológie, diagnostických postupov, nádorových markerov a jednotlivých liečebných metód pri zhubných nádoroch, ako aj na psychologické a psychiatrické problémy u onkologických pacientov, možnosti rehabilitácie, výživy a spôsoby stravovania.
Na sklade 1Ks
52,25 € 55,00 €