Abd-Ru-Shin

autor

Ve světle Pravdy


Poselství Grálu přináší výklad souvislostí mezi člověkem a jemu neviditelným světem. Prostými slovy a přísně logickým sledem myšlenek vysvětluje podstatu mnoha jevů, s nimiž se každý ve svém životě setkává. Nepředkládá ale vědecká a filozofická nebo ezoterická vysvětlení. Výklad se opírá o působení jednotných všeobsáhlých zákonů. Čtenář tak získává jasný obraz o působení Boží vůle a úloze člověka. Brožované vydání ve třech svazcích.
Na sklade 1Ks
21,88 € 23,03 €

Ve světle Pravdy CD


Poselství Grálu přináší výklad souvislostí mezi člověkem a jemu neviditelným světem. Prostými slovy a přísně logickým sledem myšlenek vysvětluje podstatu mnoha jevů, s nimiž se každý ve svém životě setkává. Nepředkládá ale vědecká a filozofická nebo ezoterická vysvětlení. Výklad se opírá o působení jednotných všeobsáhlých zákonů. Čtenář tak získává jasný obraz o působení Boží vůle a úloze člověka.
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Desatero Božích přikázání. Otčenáš


Jasný výklad Desatera a modlitby Otčenáš, který umožňuje pochopení jejich skutečného a plného významu.
Na sklade 1Ks
9,51 € 10,01 €

Myšlenky z Poselství Grálu


Vybrané citáty z Abd-ru-shinova hlavního díla Poselství Grálu – Ve světle Pravdy.
Na sklade 1Ks
7,78 € 8,19 €

Odpovede na otázky


Veľký duchovný učiteľ odpovedá na najrôznejšie otázky a témy o zmysle a podstate našej existencie, ale aj o sebe a svojom učení. Napr.: Čo je energia? Trestá Boh? Ježišove zázraky. Bádanie o rakovine. Budhizmus. Božie detstvo. Meniace sa pohlavie pri znovuvteľovaní. Aké školenie mal Bad-ru-shin? Možno uzdraviť človeka posadnutého démonom? Posolstvo Grálu a Židia. Ako to bolo pred stvorením? ... a mnohé ďalšie.
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (II.zväzok)


Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Odpovědi na otázky


Autor odpovídá na otázky, které mu kladli čtenáři jeho hlavního díla, knihy »?Ve světle Pravdy?«, Po-selství Grálu. Odpovědi mají nadčasovou platnost a ve všech oblastech, jichž se dotýkají, vedou k překvapujícím poznatkům.
U dodávateľa
16,07 € 16,92 €

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu II 10. vydání


V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají. Ve třech svazcích tohoto obsáhlého díla nahlédne čtenář do souvislostí, jimiž se řídí celé stvoření, nejen tento nám viditelný svět, a bude-li nepředpojatě zkoumat, vyvstane v něm nakonec jasný ob-raz světa bez mezer. Německý originál dosud vyšel v překladu do 23 jazyků včetně češtiny.
U dodávateľa
24,11 € 25,38 €

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu I 10. vydání


V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají. Ve třech svazcích tohoto obsáhlého díla nahlédne čtenář do souvislostí, jimiž se řídí celé stvoření, nejen tento nám viditelný svět, a bude-li nepředpojatě zkoumat, vyvstane v něm nakonec jasný ob-raz světa bez mezer. Německý originál dosud vyšel v překladu do 23 jazyků včetně češtiny.
U dodávateľa
16,07 € 16,92 €

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu III 10. vydání


V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají. Ve třech svazcích tohoto obsáhlého díla nahlédne čtenář do souvislostí, jimiž se řídí celé stvoření, nejen tento nám viditelný svět, a bude-li nepředpojatě zkoumat, vyvstane v něm nakonec jasný ob-raz světa bez mezer. Německý originál dosud vyšel v překladu do 23 jazyků včetně češtiny.
U dodávateľa
25,90 € 27,26 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (I.zväzok) 3.vydanie


Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
Na sklade 1Ks
6,18 € 6,50 €

Myslíš na to?


U dodávateľa
2,85 € 3,00 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (I.zväzok)


Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Myslíš na to?


Výber vyše 200 citátov z Posolstva Grálu " Vo svetle Pravdy". Prvé slovenské vydanie.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Ve světle pravdy


Podrobný výklad učení, které je svéráznou interpretací křesťanského poselství a orientální mystiky a které se stalo základem mezinárodního Hnutí Grálu.
Vypredané
12,54 € 13,20 €