! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Abd-Ru-Shin

autor

Ve světle Pravdy


Poselství Grálu přináší výklad souvislostí mezi člověkem a jemu neviditelným světem. Prostými slovy a přísně logickým sledem myšlenek vysvětluje podstatu mnoha jevů, s nimiž se každý ve svém životě setkává. Nepředkládá ale vědecká a filozofická nebo ezoterická vysvětlení. Výklad se opírá o působení jednotných všeobsáhlých zákonů. Čtenář tak získává jasný obraz o působení Boží vůle a úloze člověka. Brožované vydání ve třech svazcích.
U dodávateľa
25,60 € 26,95 €

Myšlenky z Poselství Grálu


Vybrané citáty z Abd-ru-shinova hlavního díla Poselství Grálu – Ve světle Pravdy.
Na sklade 3Ks
7,78 € 8,19 €

Odpovede na otázky


Veľký duchovný učiteľ odpovedá na najrôznejšie otázky a témy o zmysle a podstate našej existencie, ale aj o sebe a svojom učení. Napr.: Čo je energia? Trestá Boh? Ježišove zázraky. Bádanie o rakovine. Budhizmus. Božie detstvo. Meniace sa pohlavie pri znovuvteľovaní. Aké školenie mal Bad-ru-shin? Možno uzdraviť človeka posadnutého démonom? Posolstvo Grálu a Židia. Ako to bolo pred stvorením? ... a mnohé ďalšie.
Na sklade 1Ks
10,23 € 11,00 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (II.zväzok)


Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Odpovědi na otázky


Autor odpovídá na otázky, které mu kladli čtenáři jeho hlavního díla, knihy »?Ve světle Pravdy?«, Po-selství Grálu. Odpovědi mají nadčasovou platnost a ve všech oblastech, jichž se dotýkají, vedou k překvapujícím poznatkům.
U dodávateľa
16,07 € 16,92 €

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu II 10. vydání


V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají. Ve třech svazcích tohoto obsáhlého díla nahlédne čtenář do souvislostí, jimiž se řídí celé stvoření, nejen tento nám viditelný svět, a bude-li nepředpojatě zkoumat, vyvstane v něm nakonec jasný ob-raz světa bez mezer. Německý originál dosud vyšel v překladu do 23 jazyků včetně češtiny.
Na sklade 3Ks
28,22 € 29,70 €

dostupné aj ako:

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu I 10. vydání


V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají. Ve třech svazcích tohoto obsáhlého díla nahlédne čtenář do souvislostí, jimiž se řídí celé stvoření, nejen tento nám viditelný svět, a bude-li nepředpojatě zkoumat, vyvstane v něm nakonec jasný ob-raz světa bez mezer. Německý originál dosud vyšel v překladu do 23 jazyků včetně češtiny.
Na sklade 1Ks
18,81 € 19,80 €

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu III 10. vydání


V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají. Ve třech svazcích tohoto obsáhlého díla nahlédne čtenář do souvislostí, jimiž se řídí celé stvoření, nejen tento nám viditelný svět, a bude-li nepředpojatě zkoumat, vyvstane v něm nakonec jasný ob-raz světa bez mezer. Německý originál dosud vyšel v překladu do 23 jazyků včetně češtiny.
Na sklade 1Ks
30,31 € 31,90 €

Desatoro božích prikázaní


Autor odhaľuje tradičných desať prikázaní v ich plnom význame, takže zahŕňajú celý život človeka a presahujú pozemskú smrť, takže vlastne usmerňujú celé naše bytie. Výklad najznámejšej modlitby zasa pomáha pochopiť hlboký význam tohto "kľúča k Božej ríši", ako aj Ježišovo posolstvo.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Myslíš na to?


U dodávateľa
2,85 € 3,00 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (III.zväzok), 2.vydanie


Tretí samostatný zväzok trojzväzkového diela Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu. Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu


Tri zväzky diela „Vo svetle Pravdy“ zahŕňajú celkovo 168 prednášok, ktoré obsahovo na seba nadväzujú a podávajú úplný obraz celého stvorenia. Tento rozsiahly výklad sveta, ktorý vychádza zo známych prírodných zákonov, umožňuje čitateľovi spoznať skryté súvislosti bytia a tým mu ponúka hodnotné životné pomoci. Dielo „Vo svetle Pravdy“ sa stalo vo svete známym predovšetkým preto, lebo ponúka jasné a logické odpovede na zásadné otázky ľudského bytia, ako napríklad zmysel života, spravodlivosť v osude alebo pokračovanie života po smrti. Doteraz bolo preložené do 22 jazykov a je celosvetovo dostupné. Dielo „Vo svetle Pravdy“ ukazuje jasnú a jednoduchú cestu. Nemá nič spoločné s mystikou alebo s ezoterikou, ale kladie značné požiadavky na nás samých, podobne ako pôvodné Ježišovo učenie. Podporuje nielen samostatné, vecné myslenie bez predsudkov, ale predovšetkým „pevné chcenie k dobrému“. Táto práca na sebe samom a v službe blížnemu môže viesť človeka k duchovnej zrelosti.
Na sklade 3Ks
26,97 € 29,00 €

Ve světle Pravdy


Ve světle Pravdy - audiokniha provázející všemi aspekty pozemského života z pera Abd-ru-shina, vlastním jménem Oskar Erns Bernhardt. Podává ucelený obraz světa kolem nás a odpovídá na otázky po smyslu lidské existence. Autor vede čtenáře k osamostatnění, k vnitřní svobodě a k pochopení jeho úlohy a místa ve stvoření. Osvětluje mnohé pojmy, mimo jiné také pojem Bůh.
Na stiahnutie
10,95 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (I.zväzok)


Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Myslíš na to?


Výber vyše 200 citátov z Posolstva Grálu " Vo svetle Pravdy". Prvé slovenské vydanie.
Vypredané
2,85 € 3,00 €