! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Al-Sbenaty Abdulwahab

autor

Život po smrti podľa islamu


Autor tejto publikácie sa snaží vysvetliť v stručnosti otázku podstaty života, existencie a podoby života po smrti s odvolaním sa na niektoré verše Koránu - základného prameňa islamského náboženstva, ktoré obsahujú informácie spojené s touto témou. Niektoré závery nemusia byť úplne totožné s výkladom niektorej z autorít islamského náboženstva, ale skôr sú to závery autora, ku ktorým dospel v dôsledku dlhoročného štúdia a analýz Koránu a jeho veršov. V každom prípade sa snažil, aby bola každá myšlienka aj doložená veršami, na ktoré sa odvoláva, aby tak mal čitateľ možnosť si o tom viac prečítať a tým sa aj viac zahĺbiť do celej témy posmrtného života..
Na sklade 2Ks
7,32 € 7,70 €

Manželstvo v islame


Dvadsiate storočie sa zapísalo do dejín ľudstva mnohými objavmi, ale i vojnami a katastrofami. Azda najpozitívnejšie možno hodnotiť skutočnosť, že sa vytvorila možnosť pre väčšie porozumenie medzi jednotlivými národmi a kultúrami. Mnohí ľudia či už zo západnej alebo východnej časti našej zemegule dokázali pochopiť a akceptovať ostatných, ich zvyky a kultúru.
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Islam- viera a náboženstvo


Publikácia prichádza na trh s úmyslom objektívne predstaviť islam v skutočnej podobe bez vlastných dojmov a úvah. Čitateľom ponúka možnosť pochopiť podstatu islamského náboženstva z pohľadu človeka, ktorý islam nielen pozná, ale aj vyznáva jeho zásady a hodnoty.
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Korán - 2.vydanie


Publikácia viazaná v koženke (v dvoch farebných mutáciách – červenej a zelenej) je vytlačená na kvalitnom žltom papieri vo väčšom formáte (B5). Dvojfarebný text (zlatočierny) tvorí reprodukcia príslušnej stránky koránu (v pôvodnom arabskom znení) a jej slovenský preklad.
Vypredané
19,00 € 20,00 €

Islamské právo


Analýza odborníka arabskej národnosti podáva neskreslený obraz islamského práva. Udalosti posledných rokov vo svete, ktoré sa skloňujú najmä v súvislosti s islamským náboženstvom, nás priviedli na myšlienku nutnosti predložiť verejnosti túto skromnú štúdiu o islamskom práve. Publikácia uvádza čitateľa do pomerne neznámej oblasti islamského práva a poskytuje mu i stručný historický prehľad formovania sa islamského právneho systému. Dúfame, že čitateľ tak získa aj určitý obraz o islamskom náboženstve, a to v tom smere, že rozlíši, aké správanie a ktoré činy sú v súlade s islamským náboženstvom a ktoré nie.
Vypredané
4,80 € 5,05 €