! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jim Al-Khalili

autor

Svět podle fyziky


Co dělá pevnou látku pevnou a temnou hmotu temnou?Proč jsou subatomární částice barevné?Dozvíme se někdy, co je za hranicemi viditelného vesmíru?Jim Al-Khalili mistrné osvětluje nejhlubší poznatky moderní fyziky a vysvětluje, co nám tato zásadní veda říká o vesmíru a povaze samotné reality. Začíná představením základních pojmu jako prostor, čas, energie a hmota, poté popisuje tři pilíře moderní fyziky – kvantovou fyziku, teorii relativity a termodynamiku. Chceme-li plně porozumět realitě, je nezbytné je navzájem propojit. Pomocí úžasných příkladů a důmyslných analogií objasňuje fyziku na extrémních vesmírných i kvantových škálách, vymezuje hranice, za nimiž se tento obor stává spekulativním, a ukazuje, proč a jak tvoří fyzika základ našich každodenních zkušeností a technologií. Fyzika se v jeho podání stává nástrojem neúnavného lidského pátrání po nejzákladnějších principech, jež by přesně vysvětlily podstatu přírody a světa kolem nás. Metody fyziky se řídí základními hodnotami, jako jsou poctivost a pochybnost. Poznatky, které jsme díky fyzice objevili, nás posilují i pokořují. Presto s pomocí této védy nadále statečné pronikáme do neznáma. Fyzika je proste důležitá pro každého: na dobrodružném hledání pravdy se i díky této knize můžeme podílet úplně všichni!
Na stiahnutie
11,49 €

Svet podľa fyziky


Fascinujúci a poučný pohľad na to, čo o svete prezrádza moderná fyzika Kvantový fyzik, autor bestsellerov denníka The New York Times a moderátor spoločnosti BBC Jim Al-Khalili objasňuje základné objavy fyziky a umožňuje nám pochopiť, čo táto nesmierne dôležitá veda hovorí o vesmíre a podstate reality. Oboznámi nás so základnými predstavami o priestore, čase, energii a hmote a opíše tri piliere modernej fyziky. Pomocou skvelých príkladov a podnetných analógií objasňuje fyziku v extrémnom vesmírnom a kvantovom meradle, približuje špekulatívne hranice odboru a vysvetľuje fyziku ako základ každodenných zážitkov a technológií. Vedomosti, ktoré fyzika prináša, nás obdarúvajú mocou a zároveň nútia do pokory. Vďaka tejto knihe sa stávajú prístupnými a podmanivými aj najzáhadnejšie vedecké predstavy. Preniká do hĺbky a ozrejmuje, prečo je fyzika dôležitá pre všetkých. Zároveň nás vyzýva, aby sme sa zúčastnili na intenzívnom dobrodružstve, ktorým je hľadanie pravdy vo svete okolo nás. Z anglického originálu preložil Róbert Hrebíček.
Na sklade > 5Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Svet podľa fyziky


Fascinujúci a poučný pohľad na to, čo o svete prezrádza moderná fyzikaKvantový fyzik, autor bestsellerov denníka The New York Times a moderátor spoločnosti BBC Jim Al-Khalili objasňuje základné objavy fyziky a umožňuje nám pochopiť, čo táto nesmierne dôležitá veda hovorí o vesmíre a podstate reality. Oboznámi nás so základnými predstavami o priestore, čase, energii a hmote a opíše tri piliere modernej fyziky. Pomocou skvelých príkladov a podnetných analógií objasňuje fyziku v extrémnom vesmírnom a kvantovom meradle, približuje špekulatívne hranice odboru a vysvetľuje fyziku ako základ každodenných zážitkov a technológií. Vedomosti, ktoré fyzika prináša, nás obdarúvajú mocou a zároveň nútia do pokory.Vďaka tejto knihe sa stávajú prístupnými a podmanivými aj najzáhadnejšie vedecké predstavy. Preniká do hĺbky a ozrejmuje, prečo je fyzika dôležitá pre všetkých. Zároveň nás vyzýva, aby sme sa zúčastnili na intenzívnom dobrodružstve, ktorým je hľadanie pravdy vo svete okolo nás.
Na stiahnutie
10,40 €

dostupné aj ako:

A fizika evangéliuma


A modern fizika meghatározó elméleteinek bemutatásával Jim Al-Khalili arra biztatja az olvasót, hogy ismerje meg, mit mond számunkra ez az alaptudomány a világegyetemről és a valóság természetéről. Al-Khalili olyan alapvető fogalmak értelmezésével kezdi könyvét, mint a tér, az idő, az energia és az anyag, majd nem kevesebbet tesz, mint hogy rövid, a matematikai eszközöket nélkülöző, ám mégis érthető és hiteles leírását adja a modern fizika három alappillérének, a relativitáselméletnek, a kvantumelméletnek és a termodinamikának. A szerző gyönyörű példákkal és gondolatébresztő analógiákkal világítja meg a csillagászati és a kvantumléptékű fizika sajátosságait, a tudományterület határán mozgó spekulatív elméleteket, s mutat rá a fizika folyamatos jelenlétére hétköznapi tevékenységünkben és technológiánkban. Al-Khalili mélyebb alapelvek felé törekvő állhatatos kutatásként láttatja a fizikát, olyan vállalkozásként, amelynek vezérelvei az őszinteség és a kételkedés. A fizikával kapcsolatos, jelenleg birtokunkban lévő tudás egyszerre lelkesítő és elkeserítő - a fizikusok mindenesetre töretlen energiával folytatják útjukat az ismeretlenbe.
U dodávateľa
11,50 € 12,11 €

Radost z vědy


Současný svět je někdy docela komplikované místo, ve kterém se ne vždy snadno orientujeme. Kvantový fyzik a úspěšný popularizátor vědy Jim Al-Khalili nabízí ve své nové knize osm úvah na téma, jak může být pro každého člověka přínosné osvojit si (alespoň trochu) vědeckou metodu poznávání světa. Způsob myšlení, který vědci zdokonalovali po staletí, přinesl lidstvu nezpochybnitelné úspěchy - stačí se podívat na naše moderní technologie, úspěchy lékařské vědy a další výsledky vědecké práce. Základní principy, jimiž se řídí vědecké uvažování, mají univerzální platnost a opřít se o ně může úplně každý, kdo chce být objektivní a neztratit se v nástrahách života v 21. století. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, co vlastně znamená pravda, proč je důležité pochybovat, jaké jsou výhody a nevýhody zjednodušování, proč máme v oblibě konspirační teorie, jak funguje lidský mozek, co dělat s vlastními předsudky, proč opírat svá tvrzení o důkazy. Každý z nás se může naučit přemýšlet jako vědec!
Na stiahnutie
11,49 €

Černé díry, červí díry a stroje času


Jim Al-Khalili, známý britský teoretický fyzik a popularizátor vědy, vysvětluje jasně a vtipně na elementární úrovní (bez použití matematiky) důležité principy obecné teorie relativity a jejich možné důsledky. Po stručném shrnutí historie vesmíru od Velkého třesku se autor věnuje pojmu času a jeho vlastnostmi. Ukazuje, že podle moderních fyzikálních představ čas pro pozorovatelné na různých místech a v různých pohybových stavech neplyne stejně rychle. Popisuje podivné cesty prostorem a časem, které sice zatím neumíme uskutečnit, ale které moderní fyzika rozhodně nevylučuje. Popisuje dokonce konstrukci stroje času, která není v rozporu s fyzikálními zákony (chybí pouze recept na výrobu zvláštní látky, která by udržela otevřenou červí díru…).
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Paradox


This book is about my own personal favourite puzzles and conundrums in science, all of which have famously been referred to as paradoxes, but which turn out not to be paradoxes at all when considered carefully and viewed from the right angle. A true paradox is a statement that leads to a circular and self-contradictory argument, or one that describes a logically impossible situation. Our subject is 'perceived paradoxes' - questions or thought-experiments that on first encounter seem impossible to answer, but which science has been able to solve. Our tour of these mind-expanding puzzles will take us through some of the greatest hits of science - from Einstein's theories about space and time, to the latest ideas of how the quantum world works. Some of our paradoxes may be familiar, such as Schrodinger's famous cat, which is seemingly alive and dead at the same time; or the Grandfather Paradox - if you travelled back in time and killed your grandfather you would not have been born and would not therefore have killed your grandfather. Other paradoxes will be new to you, but no less bizarre and fascinating. We will ask such questions as: how does the fact that it gets dark at night prove the Universe must have started with a big bang? Where are all the aliens? And why does the length of a piece of string vary depending on how fast it is moving? In resolving our paradoxes we will have to travel to the furthest reaches of the Universe and explore the very essence of space and time. Hold on tight.
Vypredané
9,98 € 10,50 €

Whats Next


Thought the science of the future was all hoverboards and space travel? Think again. Every day, scientists come up with the ingenious solutions and surprising discoveries that will define our future. So here, Jim Al-Khalili and his crack team of experts bin the crystal ball and use cutting-edge science to get a glimpse of what's in store. From whether teleportation is really possible (spoiler: it is), to what we'll do if artificial intelligence takes over, What's Next? takes on the big questions. And along the way, it'll answer questions like Will we find a cure to all diseases? An answer to climate change? Will bionics make us into superheroes? Touching on everything from genetics to transport, and nanotechnology to teleportation, What's Next? is a fascinating, fun and informative look at what's in store for the human race.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Pathfinders - The Golden Age of Arabic Science


In Pathfinders: The Golden Age of Arabic Science, Jim al-Khalili celebrates the forgotten pioneers who helped shape our understanding of the world. For over 700 years the international language of science was Arabic. Surveying the golden age of Arabic science, Jim Al-Khalili reintroduces such figures as the Iraqi physicist Ibn al-Haytham, who practised the modern scientific method over half a century before Bacon; al-Khwarizmi, the greatest mathematician of the medieval world; and Abu Rayhan al-Biruni, a Persian polymath to rival Leonardo da Vinci. 'Jim Al-Khalili has a passion for bringing to a wider audience not just the facts of science but its history ... Just as the legacy of Copernicus and Darwin belongs to all of us, so does that of Ibn Sina and Ibn al-Haytham' Independent 'He has brought a great story out of the shadows' Literary Review 'His command of Arabic and mathematical physics invests his story with sympathy as well as authority' Guardian 'A fascinating and user-friendly guide' Sunday Telegraph 'This captivating book is a timely reminder of the debt owed by the West to the intellectual achievements of Arab, Persian and Muslim scholars' The Times Jim Al-Khalili OBE is Professor of Physics at the University of Surrey, where he also holds the first Surrey chair in the public engagement in science. He was awarded the Royal Society Michael Faraday Prize for science communication in 2007, elected Honorary Fellow of the British Association for the Advancement of Science and has also received the Institute of Physic's Public Awareness of Physics Award. Born in Baghdad, Jim was educated in Iraq until the age of 16 and it was there, being taught by Arabic teachers in Arabic that he first heard and learnt about the great Arab scientists and philosophers.
Vypredané
18,00 € 18,95 €

Život na hraně - Nadcházející věk kvantové biologie


Život je nejpozoruhodnější jev v celém nám známém vesmíru. Vzdor nesmírnému pokroku přírodních věd je pro nás život sám stále velkou neznámou. Nevíme, kde se ve skutečnosti vzal, neumíme jej uměle vyrobit z mrtvého materiálu. Jedinou cestou k vytvoření života je stále život. Co je to za tajemné ingredience, jež tvoří život? Kniha Život na hraně se dotýká právě těchto hlubokých otázek. Autoři, kteří spojují bezprostřední zkušenost na poli vědy s mimořádnou dovedností uvádět věci do smysluplných souvislostí, nabízejí možnost, že onou chybějící složkou je kvantová mechanika. Na základě mnoha experimentů, uskutečněných v pracovištích na nejrůznějších místech světa, předkládá každá z kapitol knihy jeden konkrétní pohled na velikou záhadu života: Jak to, že ptáci vědí, kam mají letět? Jak doopravdy vnímáme vůni růže? Jak to, že se naše geny kopírují s takovou přesností? Na těchto příkladech kniha přístupným způsobem ukazuje, že tím, co může snad dát odpověď na tyto otázky, je kvantová mechanika.
Vypredané
17,57 € 18,49 €

Paradox


Nejhlubší a nejdůležitější fyzikální zákony vynikají průzračně jasnými formulacemi – kdyby je totiž omezovaly četné podmínky, nemohly by mít tak dalekosáhlé důsledky. Polemizovat s nimi v myšlenkách proto může každý. Tato kniha seznámí čtenáře velmi přístupnou formou s nejvýznamnějšími myšlenkovými paradoxy uvnitř fyzikálních teorií, s problematickými abstraktními konstrukcemi, s nimiž se potýkala moderní fyzika. V úvodu autor „pro zahřátí“ rozebírá několik zábavných, zneklidňujících paradoxních tvrzení. V následujících kapitolách nabízí pro devět fyzikálních zákonů slavné paradoxy, které splňují jejich podmínky, ale mají nečekané, teorii odporující důsledky. Jim Al-Khalili předkládá dostatek stop a náznaků řešení, a tak se s jeho knihou lze vydat na samostatnou cestu za odpovědí. Nepůjde to vždycky hladce, vždyť třeba s paradoxem Maxwellova démona si nevědělo rady několik generací fyziků…
Vypredané
13,35 € 14,05 €