Alena Hofmanová

autor

Nemčina pre opatrovateľky-3.vyd.-ako na hovorovú nemčinu


Špeciálna učebnica pre opatrovateľky, napísaná a upravená na základe spolupráce priamo s opatrovateľkami pôsobiacimi v nemecky hovoriacich krajinách so samostatnou prílohou ich špeciálnej slovnej zásoby, s prekladom textov a ich výslovnosťou.
Vypredané
23,62 € 24,86 €

Nemčina pre rodičov a deti-Pre správnych rodičov a ich šikovné deti


Učebnica nadväzuje na už vypredanú dvojdielnu Nemčinu pre deti, je písaná jednoduchým spôsobom a je určená pre spoločné štúdium nemeckého jazyka detí s pomocou rodičov
Vypredané
21,74 € 22,88 €

Nemčina pre samoukov - Ako na bežnú hovorovú nemčinu


Učebnica určená pre samostatné štúdium nemčiny pre začiatočníkov a stredne pokročilých bez potreby učiteľa či jazykového kurzu s prekladom, výslovnosťou textov a s okamžitou kontrolou cvičení.
Vypredané
23,62 € 24,86 €

Polopate-Angličtina-3.vyd.-Ako na angl.gramatiku


Kompletný prehľad anglickej gramatiky vhodný pre všetky stupne výuky anglického jazyka v prepracovanom rozšírenom vydaní so špeciálne spracovaným slovníkom s výslovnosťou.
Vypredané
23,62 € 24,86 €

Polopate-Matematika-2.vyd.-názorné systémové logické riešenia slovných úloh


Upravené druhé vydanie obsahujúce logické riešenia slovných úloh pre základné i stredné školy s rozširujúcimi príkladmi pre talentovaných žiakov.
Vypredané
14,21 € 14,96 €

Polopate-Nemčina-3.vyd.-ako na nemeckú gramatiku


Kompletný prehľad nemeckej gramatiky vhodný pre všetky stupne výuky nemeckého jazyka v prepracovanom rozšírenom vydaní.
Vypredané
21,74 € 22,88 €

Polopate-Slovenčina-2.vyd.-kompletný prehľad slovenského jazyka


Rozšírené vydanie mimoriadne úspešnej učebnice gramatiky slovenského jazyka obsahujúce vysvetlenie a stovky cielených cvičení s okamžitou kontrolou.
Vypredané
14,21 € 14,96 €

Komentovaný slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník pre gastronómiu


- slovník je určený pre všetkých, ktorí pracujú v oboroch kuchár/kuchárka, čašník/čašníčka, prevádzkar/prevádzkarka v nemecky hovoriacich krajinách, alebo používajú "gastro" nemčinu na Slovensku - slovník je vhodný i pre majiteľov slovenských reštauračných a ubytovacích zariadení
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Nemčina pre školákov


- učebnica nemčiny zohľadňujúca vek žiakov určená i pre spoločnú výučbu nemčiny detí a rodičov - základná učebnica nemčiny, alebo ako doplnok k bežným školským učebniciam základných a stredných škôl
Vypredané
20,81 € 21,90 €

Komentovaný slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník pre opatrovateľky


-slovník je určený pre všetkých, ktorí pracujú v opatrovateľských oboroch v nemecky hovoriacich krajinách
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Komentovaný slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník pre hoteliérstvo


- slovník je určený pre všetkých, ktorí pracujú v oboroch recepčný/recepčná, chyžná, údržbár v nemecky hovoriacich krajinách, alebo používajú špecializovanú i bežnú hovorovú nemčinu na Slovensku - slovník je vhodný i pre majiteľov a prevádzkarov slovenských ubytovacích zariadení
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Slovenská gramatika


- komplexný prehľad gramatiky slovenského jazyka nadväzujúci na tri vydania učebnice Slovenčina polopate - učebnica je určená pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl a pre spoločnú výuku rodičov a detí
Vypredané
17,01 € 17,90 €

Diktáty a doplňovačky zo slovenského jazyka


- klasický diktátovník obsahujúci 450 diktátov a doplňovačiek z gramatiky slovenského jazyka - učebnica je určená pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl a pre spoločnú výuku rodičov a detí
Vypredané
17,96 € 18,90 €

Matematika - slovné úlohy & všetko ostatné


- názorné logické riešenia slovných úloh a aritmetických príkladov - učebnica presahuje i do učiva stredných škôl - učebnica je určená pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl a pre spoločnú výuku rodičov a detí - tematické okruhy: sčítavanie, odčítavanie, násobenie, delenie jedno a viacciferných čísel, záporné čísla a operácie s nimi, zlomky, mocniny, premeny jednotiek, lineárne rovnice, sústavy rovníc s dvomi neznámymi, vyjadrenie neznámej zo vzorca
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Anglická gramatika


- komplexný prehľad gramatiky anglického jazyka (do úrovne C1) nadväzujúca na tri vydania učebnice Angličtina polopate - učebnica je určená k výuke anglickej gramatiky pre učiteľov a žiakov stredných a vysokých škôl, učiteľov a študentov jazykových škôl a kurzov a pre samostatné štúdium
Vypredané
20,81 € 21,90 €

Angličtina pre školákov


- klasická učebnica angličtiny pre deti a školákov nadväzujúca na učebnicu Angličtina pre rodičov a deti a Angličtina pre školy (1. a 2. diel, vychádzajúca zo školských osnov pre základné školy - učebnica je určená pre žiakov základných škôl ako i pre spoločné štúdium detí a rodičov
Vypredané
17,96 € 18,90 €