Brian Alexander

autor

The Chemistry Between Us


How much control do we have over love? Much less than we like to think. All that mystery, all that poetry, all those complex behaviors sur-rounding human bonding leading to the most life-changing decisions we'll ever make, are unconsciously driven by a few molecules in our brains. How does love begin? How can two strangers come to the conclusion that it would not only be pleasant to share their lives, but that they "must "share them? How can a man say he loves his wife, yet still cheat on her? Why do others stay in relationships even after the ro-mance fades? How is it possible to fall in love with the "wrong" person? How do people come to have a "type"? Physical attraction, jealousy, infidelity, mother-infant bonding--all the behaviors that so often leave us befuddled--are now being teased out of the fog of mystery thanks to today's social neuroscience. Larry Young, one of the world's leading experts in the field, and journalist Brian Alexander explain how those findings apply to you. Drawing on real human stories and research from labs around the world, "The Chemistry Between Us "is a bold attempt to create a "grand unified theory" of love. Some of the mind-blowing insights include: Love can get such a grip on us because it is, literally, an addiction.To a woman falling in love, a man is like her baby.Why it's false to say society makes gender, and how it's possible to have the body of one gender and the brain of another.Why some people are more likely to cheat than others.Why we sometimes truly can't resist temptation. Young and Alexander place their revelations into historical, political, and social contexts. In the pro-cess, they touch on everything from gay marriage to why single-mother households might not be good for society. "The Chemistry Between Us "offers powerful in-sights into love, sex, gender, sexual orientation, and family life that will prove to be enlightening, contro-versial, and thought provoking.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Chemie mezi námi


Jak začíná láska? Jak mohou dva cizí lidé dospět k závěru, že by nebylo pouze příjemné podělit se o své životy, ale že je musí sdílet? Jak může muž říct, že miluje svou ženu, a přesto ji podvádět? Proč někteří lidé zůstávají ve vztazích i po vypršení lásky (romantiky)? Jak je možné zamilovat se do „špatné“ osoby? Jak lidé přijdou na to, že je někdo jejich „typ“? Velká teorie lásky Na základě skutečných příběhů a výzkumů z laboratoří po celém světě je kniha Chemie mezi námi odvážným pokusem o vytvoření „velké sjednocené teorie“ lásky. K některým z ohromujících postřehů patří: •Láska nás může ovládat, protože to je, doslova, závislost. •Pro zamilovanou ženu je muž jako její dítě. •Proč je špatné říci, že společnost utváří pohlaví, a jak je možné mít tělo jednoho pohlaví a mozek jiného. •Proč je u některých lidí pravděpodobnější, že budou podvádět, než u ostatních. •Proč někdy opravdu nemůžeme odolat pokušení. Láska v různých podobách Autoři zasazují svá odhalení do historických, politických a sociálních kontextů. Průběžně se pozastavují u všeho – od gay manželství až po otázku, proč matka-samoživitelka nemusí být dobrá pro společnost. Chemie mezi námi nabízí mocná nahlédnutí na lásku, sex, pohlaví, sexuální orientace a rodinný život, která se ukážou být poučnými, kontroverzními a podnětnými.
Vypredané
2,19 € 2,30 €