Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

McGrath Alister

autor

C.S. Lewis - excentrický génius a zdráhavý prorok


„Verím kresťanstvu tak, ako verím, že ráno vyšlo slnko. Nielen preto, lebo ho vidím, ale aj preto, že vďaka nemu vidím všetko ostatné.“ C. S. Lewis C. S. Lewis, popredný európsky intelektuál a kresťanský mysliteľ 20. storočia fascinuje milióny ľudí po celom svete celé desaťročia. Jeho myšlienkový a literárny odkaz je predmetom odborných štúdií aj inšpiráciou pre hollywoodske trháky. Alister McGrath prináša nový a komplexný pohľad na jeho život a dielo. Po preskúmaní nových, nedávno publikovaných zdrojov odhaľuje prekvapivé skutočnosti a perspektívy. Namaľoval svojim čitateľom dôveryhodný portrét Lewisa ako excentrického génia, ktorý sa stal zdráhavým prorokom našej doby.
Na sklade 1Ks
18,91 € 19,90 €

Teória všetkého (na čom záleží)


Platnosť Einsteinovej teórie relativity aj po sto rokoch potvrdzujú všetky fyzikálne experimenty. V populárnom chápaní sa často vysvetľuje spôsobom, že všetko je relatívne. Naozaj však vo svete neexistujú trvalo platné pravidlá a zákony? Ako vysvetľuje profesor Oxfordskej univerzity Alister McGrath, Einstein tvrdí presný opak. Svojou teóriou relativity preukázal, že svet sa riadi ustálenými zákonmi nezávisle od pozorovateľa. Autor tiež približuje rozporuplný postoj Einsteina k náboženstvu. Akého bol vierovyznania? Ako vnímal vzťah medzi vedou a vierou? Čitateľ má možnosť nahliadnuť do uvažovania tohto brilantného vedca, oboznámiť sa s jeho presvedčením o existencii inteligentného poriadku vo svete a úprimným hľadaním zmysluplnej jednoty všetkého, na čom záleží. Recenzie, kritiky Kniha je radostnou oslavou úspechov pozoruhodného človeka a vedca. McGrath nám správne pripomína, že hoci Einstein nebol kresťanom ani iným veriacim v náboženskom zmysle, svojím dôrazom na celistvosť je spojencom veriacich ľudí. Myšlienka, že život a myslenie sú vzájomne prepojené, rezonuje s kresťanským pohľadom na svet, ktorý drží pohromade Kristus. Bolo tiež užitočné prečítať si o Einsteinovom chápaní intuitívneho poznania a o mieste predstavivosti a inšpirácie pri objavovaní pravdy. Je fascinujúce, akú úlohu v procese jeho uvažovania o veľkých otázkach vedy zohrávala hudba. Einstein je veľkou postavou vedy 20. storočia. Táto kniha je užitočným príspevkom do diskusie o tom, ako môže pravá veda žiť v harmónii s pravým kresťanstvom. John Woods, spisovateľ a učiteľ náboženstva v grófstve West Sussex v Anglicku Albert Einstein bol nepochybne najikonickejším vedcom minulého storočia. Alister McGrath v tejto prehľadnej knižke prístupnou formou predstavuje Einsteinove veľké vedecké objavy a zároveň dôkladne analyzuje jeho názory na vzťah medzi vedou a náboženstvom. Einstein bol rozhľadeným mysliteľom vo veľkých otázkach života a kto iný ako McGrath by nás mal viesť pri skúmaní tohto aspektu Einsteinovho odkazu. Túto knihu odporúčam každému, kto chce získať úplnejší obraz o živote a myslení Alberta Einsteina. Ard Louis, profesor teoretickej fyziky na Oxfordskej univerzite Profesor McGrath ponúka vynikajúcu analýzu Einsteinových teórií v kontexte jeho názorov na Boha. McGrath, ktorý je sám kresťanom, povzbudzuje ostatných kresťanov k zamysleniu nad Einsteinovým učením ako mechanizmom na uvažovanie o vlastných predstavách vzťahu medzi vedou, náboženstvom a zmyslom všetkého. Táto analýza Einsteinových myšlienok osloví každého kresťanského čitateľa, ktoré chce uvažovať o súvislostiach medzi Bohom a nevyriešenými záhadami vedeckých pozorovaní. Publishers Weekly, prestížny americký týždenník zameraný na knižné recenzie
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

Dawkinsov boh


Kniha je odpoveďou Richardovi Dawkinsovi, autorovi mimoriadne populárnych prác o vede (Sebecký gén, Slepý hodinár) a asi najznámejšiemu ateistovi na svete. Dawkins sa preslávil kontroverznými názormi na náboženstvo a autor knihy sa pustil do otvorenej polemiky s niektorými jeho tézami: konflikt medzi vedou a náboženstvom, teória evolúcie z pohľadu „sebeckého génu“ či úloha vedy pri vysvetľovaní sveta. Autor predkladá argumenty, pomocou ktorých odhaľuje neopodstatnenosť Dawkinsových téz. Navyše, diskusia je vedená štýlom, z ktorého môže mať pôžitok každý – a nemusí byť doma ani vo vede, ani v teológii. Alister McGrath (1953) je profesorom historickej teológie na Oxfordskej univerzite a široko uznávaným vedcom v oblasti molekulárnej biológie a biofyziky. Získal si uznanie aj ako spisovateľ, ktorý dokáže zrozumiteľne vysvetliť laickým čitateľom aj tie najzložitejšie myšlienky k problematike vzťahu vedy a náboženstva.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Tudomány és vallás


Tudomány és vallásközös témái, ám különböző látásmódjai megannyi társadalmi és privát vita központi témáját adják. E két nagy hagyománnyal rendelkező terület rendszerező összefoglalásaként széles körben, sok fordításban ismert a jelen kötet, mely elsősorban a nyugati kultúrkört ismerteti, így a vallás a keresztény vallás, a tudomány pedig természettudomány. Nem tételez fel az olvasóról előzetes ismereteket, így az érdeklődőnek olvasmányos bevezető, míg BSc kurzusok tankönyveként használható. A vallás- és tudománytörténeti könyv olvasmányos, lényegre törően megírt,jól fordított. Talán nyíltabbak, toleránsabbak, megértőbbek leszünk olvasása által! Adja Isten! Írja az első kiadás recenziójában Keszthelyi Sándor. Alister McGratha molekuláris biológia doktora, az Oxfordi, a Cambridge-i Egyetem és a londoni Kings College teológiaprofesszora, Richard Dawkinsateizmusának világszerte ismert kritikusa.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení


Publikace obsahuje abecedně seřazené pojmy z oblasti teologie, na jejichž sestavení se podílel tým složený ze 100 odborníků z předních světových universit a seminářů. Rozsah jednotlivých hesel se pohybuje od stručných definic po souhrnné informace o jednotlivých teologických postulátech, hnutích a myšlenkových směrech moderního křesťanského myšlení. Řada hesel přináší vhled do vztahu mezi teologií a filosofií, sociologií, psychologií a aplikovanou vědou. Publikace přináší medailony osobností z f ilosofických, teologických i vědeckých kruhů, které za uplynulých 200 let významně ovlivnily vývoj křesťanského myšlení. Encyklopedie obsahuje jmenný a věcný rejstřík, bibliografické údaje k danému tématu a doporučenou literaturu z angloamerického i německého teologického prostředí.
Vypredané
31,38 € 33,03 €

Lacná kniha Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení (-90%)


Publikace obsahuje abecedně seřazené pojmy z oblasti teologie, na jejichž sestavení se podílel tým složený ze 100 odborníků z předních světových universit a seminářů. Rozsah jednotlivých hesel se pohybuje od stručných definic po souhrnné informace o jednotlivých teologických postulátech, hnutích a myšlenkových směrech moderního křesťanského myšlení. Řada hesel přináší vhled do vztahu mezi teologií a filosofií, sociologií, psychologií a aplikovanou vědou. Publikace přináší medailony osobností z f ilosofických, teologických i vědeckých kruhů, které za uplynulých 200 let významně ovlivnily vývoj křesťanského myšlení. Encyklopedie obsahuje jmenný a věcný rejstřík, bibliografické údaje k danému tématu a doporučenou literaturu z angloamerického i německého teologického prostředí.
Vypredané
3,30 € 33,03 €

dostupné aj ako: