Petra Anderlová

autor

Systém policajnej kynológie 2020


Kniha je syntézou autorovho celoživotného profesijného úsilia o systémové pojatie problematiky, ktorá sa dlhodobo uchádzala o adekvátne zaradenie v štruktúre policajných činností, policajných služieb a policajných vied. Lajtmotívom monografie je zriadenie policajnej kynológie ako samostatnej bezpečnostnej služby, ktorá vychádza z vedecky presne definovaných teoretických a praktických atribútov povinných pre relevantné zaradenie problematiky v sústave bezpečnostných subjektov. Jednotlivé kapitoly vedeckého diela implikujú koncepty vychádzajúce z jedinečnej definície a kodifikácie policajnej kynológie, z originálnej terminológie klasickej a špeciálnej kynológie, zo samostatnej kynologickej metodológie, z vlastného historického vývoja danej problematiky, zo svojbytnej inštitucionalizácie výcvikových a chovateľských kynologických subjektov, z ojedinelej organizačnej štruktúry policajnej kynológie a z iných zdrojov. Komplexne spracovaná monografia je vytvorená erudovaným kolektívom autorov. Dielo prináša koncepciu plnohodnotného a efektívneho uplatnenia uvedenej novo koncipovanej bezpečnostnej služby v trestnom konaní, vo verejno-poriadkovej činnosti, v operatívnej a v pátracej činnosti Policajného zboru.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €