Mária Andrášiová

autor

Keď do života vstúpi rakovina


Keď do života vstúpi rakovina je kniha určená všetkým, ktorých táto choroba zasiahla. Ponúka hodnotné rady a odporúčania ako zvládnuť náročnú etapu života nielen pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa snažia pomôcť. V rámc i jednotlivých kapitol, ktoré sa dotýkajú väčšiny psychických problémov spojených s onkologickým ochorením, nájdete aj skutočné príbehy ľudí, ktorí sa s rakovinou stretli či už ako pacienti, alebo ich blízki. Ich úprimné výpovede sú svedectvom toho, ako sa dá žiť a prežiť s touto chorobou. Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité, ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v tejto knihe odpovede. V knihe sa dozviete aj o tom, čo všetko vás môže počas choroby stretnúť, ako môže telesné ochorenie vplývať na psychiku, ako rakovina zasahuje do života celej rodiny, aká je pre pacienta dôležitá láska a podpora najbližších, tom, čo pre seba môže urobiť pacient sám, čo prežíva dieťa, keď mu vážne ocho rie rodič, čo prežíva dieťa, ktoré ochorie na rakovinu, a čo prežívajú jeho najbližší, prečo môže byť návrat do normálneho života po ukončení liečby náročný. Lekári intenzívne liečia telo, ale na pacientovu dušu sa akosi zabúda. A pritom každý p acient hľadá spôsob, ako sa chorobe postaviť, ako ju zvládnuť, ako ju prežiť. A nie vždy má okolo seba ľudí, ktorí mu v tom dokážu pomôcť. Za zvlášť cennú pokladám formu, ktorú sa nám podarilo knihe dať: myšlienky a problémy, ktorým sa v nej venujem, sa odvíjajú od skutočných príbehov. Vypovedajú o duši človeka zápasiaceho s chorobou aj o prežívaní jeho najbližších, sú úprimnou výpoveďou o tom, ako prežiť vo chvíľach, keď sa vedomie našej pominuteľnosti stáva reálnejším než kedykoľvek predtým. Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité. Ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v našej knihe odpovede. Som presvedčená, že osobné výpovede o úspechoch, ale i pádoch, zlyhaniach a beznádeji, o tom, ako sa k nim človek postavil a čo mu dalo silu cez ne prejsť, môžu pomôcť všetkým, ktorí to práve potrebujú. K cieľu vedie mnoho ciest Existuje veľa spôsobov, ako chorobu zvládnuť. Tú svoju si však musí každý nájsť sám, podľa svojej povahy, presvedčenia, spôsob u života a viery. Je obdivuhodné, ak človek namiesto toho, aby sa chorobe poddal, hľadá a nájde spôsob, ako spolu s ňou či po jej zdolaní žiť, niekedy dokonca krajšie a zmysluplnejšie ako predtým. Kiežby vám táto kniha bola na vašej ceste inšpiráciou , radcom aj povzbudením a vedomie, že na nej nie ste sami, nech vás sprevádza, keď vám bude ťažko. Mária Andrášiová, autorka
Na sklade 1Ks
15,11 € 15,90 €

Komunikace s nemocným


Lékaři jsou medicínští odborníci a jejich nejsilnější motivací je pacienty úspěšně léčit. Pacienti však jako laici neumějí vyhodnotit odbornost lékaře, ale umějí zhodnotit lékařův přístup, jeho chování během diagnostiky, vyšetřování, či léčby. I většina stížností na zdravotnický personál nevyplývá ze špatné zdravotní péče, ale vzniká kvůli nevhodné komunikaci. Na profesionální, tedy odborné i lidské komunikaci s pacienty a jejich příbuznými opravdu záleží. Nejen proto, abychom předešli zbytečným konfliktům a stížnostem, ale zejména proto, že profesionální komunikace podporuje dobré vztahy mezi lékaři a pacienty, zlepšuje jejich spolupráci (complianci), ale hlavně snižuje množství stresu lékařů v jejich i tak náročné práci. Komunikační příručku vytvořili dva zkušení odborníci, praktici i autoři několika knih. Po letech aktivní práce s pacienty, lékaři i sestrami zmapovali v jednotlivých kapitolách typické náročné komunikační situace. V knize je předkládají v podobě 18-ti komentovaných dialogů lékaře s pacientem nebo s příbuznými. Oba autoři jsou psychologové (jeden s klinickou praxí) a tak poukazují na vhodné komunikační postupy i obvyklé chyby, kterých se lékaři navzdory dobrým úmyslům dopouštějí. Komunikační kapitoly doplňují části vysvětlující prožívání a chování pacienta v jednotlivých situacích, což pomáhá porozumět, proč se pacienti chovají jistým způsobem a umožňují lékařům rozumět, proč je vhodné na pacienta reagovat navrhovanými postupy.
Na sklade 1Ks
15,80 € 16,63 €

Budem k vám úprimný


Kniha je praktickým sprievodcom efektívnej komunikácie s ukážkami viac ako 18 dialógov medzi lekárom a pacientom v rôznych fázach liečby. Autori na nich ilustrujú základný prístup, komunikačné postupy a techniky, ktoré pomáhajú lekárom konštruktívne zvládnuť náročné rozhovory s pacientmi.
Vypredané
18,91 € 19,90 €