Anton Gajdoš

autor

Lacná kniha Osobnosti slovenského športu 1896 – 2006 (-70%)


Autor tejto populárno-náučnej encyklopédie chcel pripomenúť medzníky na ceste slovenského športu od druhej polovice 19. storočia až po dnešok. Jeho snahou bolo zosumarizovať najvýznamnejšie výsledky v olympijských športoch tých slovenských športovcov. ktorí výraznou mierou preslávili naše Slovensko. Veď už pred 1. svetovou vojnou štartovalo na olympijských hrách 20 slovenských športovcov. ktorí reprezentovali vtedajšie Uhorsko. Jednotlivé osobnosti športovcov. ako aj niektorých významných trénerov a funkcionárov približuje takým spôsobom. aby čitateľ dostal výstižný prehľad o dátach narodenia. o kluboch. kde pôsobili ako aktívni pretekári - tréneri. ich fotografie. autogramy. funkcie a ich najväčšie úspechy na OH. MS. ME a i. Nakoniec autor uvádza najvyššie ocenenia. ktoré im boli udelené štátnymi orgánmi. resp. Slovenským olympijským výborom. ako aj ich umiestnenia v rozličných športových anketách. Do publikácie sú zaradené aj športové osobnosti slovenských paralympionikov. ktorí na letných a zimných paralympiádach od roku 1994 doteraz získali 62 medailí. Na záver autor uvádza prehľad všetkých slovenských súťažiacich a medailistov na letných a zimných olympijských a paralympijských hrách.
Na sklade 1Ks
4,76 € 15,86 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Osobnosti slovenského športu 1896 - 2010 (-50%)


Autor tejto populárno-náučnej encyklopédie chcel pripomenúť medzníky na ceste slovenského športu od druhej polovice 19. storočia až po dnešok. Jeho snahou bolo zosumarizovať najvýznamnejšie výsledky v olympijských športoch tých slovenských športovcov,ktorí výraznou mierou preslávili naše Slovensko. Veď už pred 1. svetovou vojnou štartovalo na olympijských hrách 20 slovenských športovcov,ktorí reprezentovali vtedajšie Uhorsko. Jednotlivé osobnosti športovcov,ako aj niektorých významných trénerov a funkcionárov približuje takým spôsobom,aby čitateľ dostal výstižný prehľad o dátach narodenia,o kluboch,kde pôsobili ako aktívni pretekári - tréneri,ich fotografie, autogramy,funkcie a ich najväčšie úspechy na OH. MS. ME a i. Nakoniec autor uvádza najvyššie ocenenia,ktoré im boli udelené štátnymi orgánmi,resp. Slovenským olympijským výborom,ako aj ich umiestnenia v rozličných športových anketách. Do publikácie sú zaradené aj športové osobnosti slovenských paralympionikov,ktorí na letných a zimných paralympiádach od roku 1994 doteraz získali 62 medailí. Na záver autor uvádza prehľad všetkých slovenských súťažiacich a medailistov na letných a zimných olympijských a paralympijských hrách.
Na sklade 1Ks
7,93 € 15,86 €

dostupné aj ako:

Osobnosti slovenského športu 1896 – 2006


Autor tejto populárno-náučnej encyklopédie chcel pripomenúť medzníky na ceste slovenského športu od druhej polovice 19. storočia až po dnešok. Jeho snahou bolo zosumarizovať najvýznamnejšie výsledky v olympijských športoch tých slovenských športovcov. ktorí výraznou mierou preslávili naše Slovensko. Veď už pred 1. svetovou vojnou štartovalo na olympijských hrách 20 slovenských športovcov. ktorí reprezentovali vtedajšie Uhorsko. Jednotlivé osobnosti športovcov. ako aj niektorých významných trénerov a funkcionárov približuje takým spôsobom. aby čitateľ dostal výstižný prehľad o dátach narodenia. o kluboch. kde pôsobili ako aktívni pretekári - tréneri. ich fotografie. autogramy. funkcie a ich najväčšie úspechy na OH. MS. ME a i. Nakoniec autor uvádza najvyššie ocenenia. ktoré im boli udelené štátnymi orgánmi. resp. Slovenským olympijským výborom. ako aj ich umiestnenia v rozličných športových anketách. Do publikácie sú zaradené aj športové osobnosti slovenských paralympionikov. ktorí na letných a zimných paralympiádach od roku 1994 doteraz získali 62 medailí. Na záver autor uvádza prehľad všetkých slovenských súťažiacich a medailistov na letných a zimných olympijských a paralympijských hrách.
Vypredané
15,07 € 15,86 €

dostupné aj ako:

Regionálna geografia Európy


Regionálna geografia je často právom považovaná za vrchol geografického poznania, pretože v sebe syntetizuje všetky analytické geografické vedné disciplíny. Vysokoškolská učebnica regionálnej geografie Európy poskytuje študentom všetkých odborov geografie a príbuzných vedných odborov relevantné informácie, týkajúce sa každého administratívneho útvaru v rámci jednotlivých oblastí Európy. Rozdelenie Európy do regiónov vychádza z tradičného geografického usporiadania voči Slovenskej republike. Charakteristiky jednotlivých štátov a závislých území umožňujú spoznať najmä ich rozmanitosť v humánnogeografických vzťahoch a súvislostiach. Geografické názvoslovie používa slovenské vžité názvy podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (rok 2000). Európsky svetadiel je v učebnici rozdelený na jednotlivé tematické okruhy podľa regionálneho členenia Európy na strednú (bez Slovenska), západnú, juhozápadnú, juhovýchodnú (bez európskej časti Turecka), východnú (bez Ruska) a severnú Európu. Do oblasti juhovýchodnej Európy bola doplnená aj Cyperská republika ako integrálna súčasť EÚ. Českej republike je venovaná zvýšená pozornosť z dôvodu spoločného štátu v nedávnej histórii. Obsahová náplň v prvej kapitole poskytuje základné a doplnkové údaje aj v tabuľkovej podobe. V ostatných kapitolách je väčšia pozornosť venovaná socioekonomickej charakteristike každého štátneho útvaru alebo závislého územia. Štatistické údaje sú z obdobia rokov 1996 – 2011. Posledná aktualizácia stavu problematiky je k 31. 3. 2012.
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Gajdoš Anton/Lúčka - Vínečko, ne voda... CD


Ľudové piesne o víne a vinárstve v podaní cimbalovej muziky Lúčka, Antona Gajdoša, zboru Rezeda a hosťa Michala Dočolomanského. 1. Já sem gazda dobrý... Mám ja ženu šikovnú 2. Keby nám to vínečko umreuo Proč ty nám šenkérko vínka nenaléváš Kamaráde bratre Ej, už sem prepiu šecko Píjali sme po dni 3. Keď som bol maličký Vínečko, pivečko, borovička Štydiri, štydiri 4. Na tom moste Mamko, mamko Hrdlénko moje 5. Za tú horu 6. Šenkérenko Letěua husička 7. Vínečko v mázku Slavíček mja predešeu 8. Hoj, skleničko skleněná 9. Keď sem išél z rána 10. Vínečko, ne voda Nebudem, nebudem 11. Na horách, na dolách Ráda pijú Oj, ten starý 12. Prší, prší.... 13. Ej, povedz, povedz, Kateřinko Ej, žito, žito Moja žena 14. Dobrý večer vám 15. Otvíraj šenkérko vráta... Pani šenkérka Nejsme tu en dva Pěsničku sme vyzpivali Spievajú: Anton Gajdoš Michal Dočolomanský a.h. Ženský spevácka skupina Rezeda Cimbalová muzika Lúčka
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Osobnosti slovenského športu 1896 - 2010


Autor tejto populárno-náučnej encyklopédie chcel pripomenúť medzníky na ceste slovenského športu od druhej polovice 19. storočia až po dnešok. Jeho snahou bolo zosumarizovať najvýznamnejšie výsledky v olympijských športoch tých slovenských športovcov,ktorí výraznou mierou preslávili naše Slovensko. Veď už pred 1. svetovou vojnou štartovalo na olympijských hrách 20 slovenských športovcov,ktorí reprezentovali vtedajšie Uhorsko. Jednotlivé osobnosti športovcov,ako aj niektorých významných trénerov a funkcionárov približuje takým spôsobom,aby čitateľ dostal výstižný prehľad o dátach narodenia,o kluboch,kde pôsobili ako aktívni pretekári - tréneri,ich fotografie, autogramy,funkcie a ich najväčšie úspechy na OH. MS. ME a i. Nakoniec autor uvádza najvyššie ocenenia,ktoré im boli udelené štátnymi orgánmi,resp. Slovenským olympijským výborom,ako aj ich umiestnenia v rozličných športových anketách. Do publikácie sú zaradené aj športové osobnosti slovenských paralympionikov,ktorí na letných a zimných paralympiádach od roku 1994 doteraz získali 62 medailí. Na záver autor uvádza prehľad všetkých slovenských súťažiacich a medailistov na letných a zimných olympijských a paralympijských hrách.
Vypredané
15,07 € 15,86 €

dostupné aj ako: