Marcus Aurelius

autor

Myšlienky k sebe samému


Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi. Marcus Aurelius sa stal cisárom práve v takýchto pohnutých časoch. Väčšiu časť svojej vlády bol nútený prežiť medzi vojskom v odľahlých častiach ríše v bojoch za zachovanie jej celistvosti a v snahe usporiadať pomery po často vznikajúcich rozbrojoch. Životné skúsenosti počas mnohých takto prežitých rokov mu umožnili, aby si v neskoršom čase svojho života vytvoril ucelený pohľad na ľudské bytie a strasti s ním spojené. Je známy ako cisár, ktorý sa výrazne zaujímal o filozofiu, o poznanie ľudskej duše, pričom bol silným zástancom stoicizmu. Marca Aurelia preslávila jednak jeho výnimočná schopnosť udržiavať i počas problematických pomerov celistvosť ríše a riešiť zložité problémy, a tiež jeho filozofické dielo Myšlienky k sebe samému. Dielo napísal v posledných rokoch svojho života a začal ho písať na území Kvádov pri Hrone, teda na území dnešného Slovenska. V Myšlienkach zhŕňa svoje životné skúsenosti a s umiernenosťou sa ponára do úvah o podstate sveta a o jeho princípoch. Okrem vlastných názorov uvádza i množstvo myšlienok iných autorov, čo svedčí o jeho mimoriadne vysokej vzdelanosti. Myšlienky Marca Aurelia sú veľmi pôsobivé a je z nich zrejmé, že ich autor bol znamenitý muž, ktorý sa obdivuhodným spôsobom dokázal zamýšľať nad ľudskou existenciou. Publikáciu dopĺňa úvodná štúdia Miloslava Okála Život a dielo Marca Aurelia.
Na sklade 5Ks
12,56 € 13,96 €

Meditations


Originally written only for his personal consumption, Marcus Aurelius' Meditations has become a key text in the understanding of Roman Stoic philosophy. This Penguin Classics edition is translated with notes by Martin Hammond and an introduction by Diskin Clay. Written in Greek by an intellectual Roman emperor without any intention of publication, the Meditations of Marcus Aurelius offer a wide range of fascinating spiritual reflections and exercises developed as the leader struggled to understand himself and make sense of the universe. Spanning from doubt and despair to conviction and exaltation, they cover such diverse topics as the question of virtue, human rationality, the nature of the gods and Aurelius' own emotions. But while the Meditations were composed to provide personal consolation, in developing his beliefs Marcus also created one of the greatest of all works of philosophy: a series of wise and practical aphorisms that have been consulted and admired by statesmen, thinkers and ordinary readers for almost two thousand years. Martin Hammond's new translation fully expresses the intimacy and eloquence of the original work, with detailed notes elucidating the text. This edition also includes an introduction by Diskin Clay, exploring the nature and development of the Meditations, a chronology, further reading and full indexes. Marcus Aelius Aurelius Antoninus (121-80) was adopted by the emperor Antoninus Pius and succeeded him in 161, (as joint emperor with adoptive brother Lucius Verus). He ruled alone from 169, and spent much of his reign in putting down various rebellions, and was a persecutor of Christians. His fame rest, above all, on his Meditations, a series of reflections, strongly influenced by Epictetus, which represent a Stoic outlook on life. He was succeeded by his natural son, thus ending the period of the adoptive emperors. If you enjoyed Meditations, you might like Seneca's Letters from a Stoic, also available in Penguin Classics.
Na sklade 1Ks
11,88 € 12,50 €

Po Athénách


Krátké druhé století, tedy éra pěti dobrých císařů od Nervy po Marka Aurelia (96-180), představuje cosi jako římský biedermeier. Říše je hotova a stabilizována, kultura se obrací k soukromému životu a k idealizované minulosti. Athény, dávno politicky bezvýznamné, se stávají hlavním městem vzdělanosti, antickým Oxfordem. Římští žáci jezdí za řeckými profesory. Kultura těchto žáků a profesorů, druhá sofistika, nevytváří velké filosofické koncepty. Zabývá se praktickou etikou, vzpomínáním na zlatý věk Athén a jazykem a stylem. Svazek přináší dvojí literární svědectví o této epoše. První je výbor z Attických nocí Aula Gellia, jednoho z oněch římských studentů. Gellius si vypisuje poznatky o klasické kultuře i zážitky ze života akademického i studentského. Zobrazuje komunitu, která se nestará o velké dějiny, ale raduje se z poznávání a ze čtení starých textů. Gelliův obraz této athénské komunity ovlivnil pak evropský humanismus, zvláště éru Erasmovu a Rabelaisovu, důvěřující v sílu literárního vzdělání přivést lidstvo na lepší cesty. Druhým svědectvím je výbor z listů mladičkého prince Marka Aurelia, který má daleko do pozdějšího stoického myslitele Hovorů k sobě. Mladý Marcus Aurelius a rétor Marcus Fronto, učitel princův (i učitel Aula Gellia), si píší o každodenních zážitcích i o jazyce a literatuře, o vášni poznávat i o vášni vzájemné. Hrají spolu totiž literární hru na erotickou dvojici ve stylu Platónových dialogů. Tak se žije po Athénách.
U dodávateľa
15,54 € 16,36 €

Elmélkedések - Helikon Zsebkönyvek 37.


Marcus Aurelius, a filozófuscsászár a sztoikus irányzat egyik legjelentősebb római képviselője. Görög nyelven írt naplójegyzeteiben az uralkodó, aki gyakorlatilag egész életét háborúskodással töltötte, a lemondásról, a kötelességteljesítésről, szolgálatról, erkölcsiségről fogalmazott meg ma is rendkívül értékes és népszerű gondolatokat. ,,Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted."
U dodávateľa
4,60 € 4,84 €

Hovory so sebou


Vyše dvetisícročný denník rímskeho cisára preložený do všetkých jazykov kultúrnych národov sveta. Kniha je originálnou ručnou umeleckou knihárskou prácou.
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Meditations


Throughout history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves and each other. They have inspired debate, dissent, war and revolution. They have enlightened, outraged, provoked and comforted. They have enriched lives and destroyed them. Now Penguin brings you the works of the great thinkers, pioneers, radicals and visionaries whose ideas shook civilization, and helped make us who we are.
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Myšlienky k sebe


Myšlienky k sebe nepochybne patria do zlatého fondu svetovej klasiky. Je to dielo filozofa na tróne, stoika na sklonku života, ktorý sa s čitateľmi delí o myšlienky, skúsenosti, názory. Je to prvé introspektívné dielo, ktoré každého premýšľavého čitateľa núti k zamysleniu nad sebou samým, nad svetom, v ktorom žije, ale aj nad hodnotami, ktoré sú všeplatné a nadčasové. Niet pochýb, že vydanie tohto diela patrí medzi najvýznamnejšie edičné počiny roka. Vydavateľ ho sprístupňuje novým generáciám slovenských čitateľov.
Vypredané
4,07 € 4,28 €

Elmélkedések


"Lelkem, mikor leszel végre jó, egyszerű, egységes, kendőzetlen s átlátszóbb, mint a test, mely körülburkol téged? Rájössz-e valaha a szeretet és a gyöngédség ízére? Betelsz-e már egyszer, legyőzöd-e szükségleteidet, hogy az élet örömeinek élvezéséhe z semmit ne kívánj, semmit ne óhajts, sem élő, sem élettelen dolgot, sem azt, hogy még több időt fordíthass rájuk, sem más helyet vagy vidéket, sem tisztább levegőt, sem barátságosabb emberekből álló környezetet? Megelégszel-e már azzal, amit a jelen kínál, örülsz-e mindannak, ami van, meggyőzöd-e végre magad, hogy az istenektől minden rendelkezésedre áll, minden hasznodra van..." (Részlet a könyvből)
Vypredané
6,57 € 6,92 €

A Tudás fénye által


Seneca, a római kor máig nagy hatású szellemi óriása, Kung Fu-ce, a keleti iskolák tisztelt mestere, Tolsztoj, az emberi tisztaság és világi erkölcsök védelmezője, a görög Kalimonasz, az elgondolkodtatás tanítója, Marcus Aurelius császár, a lélek emb erének világi vezetője, az arab származású Mikhail Naimy és a görög erkölcstanító Tatiosz egy új, a szeretet világán alapuló látásmód mestereiként szólnak hozzánk: Az egész világ a tiéd lehet, ha akarod. Hát élj vele!
Vypredané
5,05 € 5,32 €

Elmélkedések


Marcus Aurelius, a filozófuscsászár a sztoikus irányzat egyik legjelentősebb római képviselője. Görög nyelven írt naplójegyzeteiben az uralkodó, aki gyakorlatilag egész életét háborúskodással töltötte, a lemondásról, a kötelességteljesítésről, szolgálatról, erkölcsiségről fogalmazott meg ma is rendkívül értékes és népszerű gondolatokat.
Vypredané
3,06 € 3,22 €

Elmélkedések - Helikon Zsebkönyvek 37.


Marcus Aurelius, a filozófuscsászár a sztoikus irányzat egyik legjelentősebb római képviselője. Görög nyelven írt naplójegyzeteiben az uralkodó, aki gyakorlatilag egész életét háborúskodással töltötte, a lemondásról, a kötelességteljesítésről, szolgálatról, erkölcsiségről fogalmazott meg ma is rendkívül értékes és népszerű gondolatokat. "Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted."
Vypredané
3,98 € 4,19 €

Meditations


A. S. L. Farquharson's translation was originally published in 1944, as part of a major commentary on Marcus Aurelius' work. In this volume, Farquharson's work is brought up to date and supplied with an introduction and notes for the student and general r
Vypredané
7,29 € 7,67 €

How To Be a Stoic


'Don't hope that events will turn out the way you want, welcome events in whichever way they happen' How can we cope when life's events seem beyond our control? These words of consolation and inspiration from the three great Stoic philosophers - Epictetus, Seneca and Marcus Aurelius - offer ancient wisdom on how to face life's adversities and live well in the world. One of twenty new books in the bestselling Penguin Great Ideas series. This new selection showcases a diverse list of thinkers who have helped shape our world today, from anarchists to stoics, feminists to prophets, satirists to Zen Buddhists.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Meditations


HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics. Our life is what our thoughts make it The extraordinary writings of Marcus Aurelius (AD 121-180), the only Roman emperor to have also been a stoic philosopher, have for centuries been praised for their wisdom, insight and guidance by leaders and great thinkers alike. Never intended for publication, Meditations are the personal notes born from a man who studied his unique position of power as emperor while trying to uphold inner balance in the chaotic world around him. Boldly challenging many of our biggest questions, Aurelius wrestles with the divided self, considering the complexities of human nature, rationality and moral virtue, affirming its place as one of the most timeless, significant works of philosophy to date.
Vypredané
9,45 € 9,95 €

Meditations


HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics. Our life is what our thoughts make it The extraordinary writings of Marcus Aurelius (AD 121-180), the only Roman emperor to have also been a stoic philosopher, have for centuries been praised for their wisdom, insight and guidance by leaders and great thinkers alike. Never intended for publication, Meditations are the personal notes born from a man who studied his unique position of power as emperor while trying to uphold inner balance in the chaotic world around him. Boldly challenging many of our biggest questions, Aurelius wrestles with the divided self, considering the complexities of human nature, rationality and moral virtue, affirming its place as one of the most timeless, significant works of philosophy to date.
Vypredané
3,47 € 3,65 €