Arthur Avalon

autor

A Kígyóerő


Kundalini istennő az indiai mitológiában Siva női oldala, aki az isteni Saktit (a hatalmat vagy teremtőerőt) személyesíti meg. Filozófiai értelemben azt a teremtő energiát jelenti, amely az elmét és az anyagot végső fokon megformálja, hogy aztán az anyag legalacsonyabb szintjén nyugvópontra jusson. Ő az öntudat - a természet ama képessége, hogy fölismerje önmagát. A tantrák úgy írják őt le, mint az emberi testben szunnyadó titokzatos erőt, amely megfelelő módszerekkel - sajátos meditációkkal és különleges erejű jógagyakorlatokkal - fölébreszthető? Az Arthur király legendakörére utaló szerzői álnév mögött Sir John Woodroffe, az indiai tantra kiemelkedő kutatója rejtőzik. A 20. század elején elsőként tette közzé és fordította le nyugati nyelvre e hagyomány számos szent könyvét és tanítását. A kígyóerő mind a mai napig a kundalini-jóga elméletének és gyakorlatának legfontosabb forrásműve. Részletesen ismerteti a kundalini-erő mitológiai és filozófiai vonatkozásait, a mantrákkal való kapcsolatát, az emberi testben lévő csakrákat (rejtett energiaközpontokat) és az ezek fölébresztésére szolgáló jógatechnikákat. A szerző közel kétszáz oldalas, önmagában is egyedülálló bevezető tanulmányát két fontos tantrikus irat - A hat központ leírása és Az ötrészes zsámoly - eredeti szanszkrit szövege, fordítása és részletes magyarázata követi. E művek tanulmányozása révén az olvasó betekintést nyerhet a kundalini-jóga misztikus világába. A kötetben feldolgozott anyag évszázadokon keresztül az indiai jógik féltve őrzött titka volt, amelyhez még a bennszülött tudósok sem férhettek hozzá. E tudást oly kevesen ismerték, hogy sok indológus még a létezését is kétségbe vonta. Sir John Woodroffe fél életét a kulcsszövegek felkutatásával töltötte, s további évekbe telt, amíg olyan mesterre talált, aki egyrészt képes, másrészt hajlandó volt e rejtélyes szövegekből kihámozni azok tanulmányozható és gyakorlatban alkalmazható értelmét. Woodroffe életműve végül az indiai gondolkodás egyik legjelentősebb fejleménye lett. A művészet és vallás számos, addig elzárt területéhez adta meg a kulcsot. A kígyóerő széles körű érdeklődésre tarthat számot mindazok részéről, akik a végső tapasztalás lehetőségeit keresik.
Na sklade 1Ks
15,27 € 16,07 €