! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Vladimír Babčák

autor

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii


Publikácia prináša komplexné spracovanie problematiky finančného práva. Obsahovo je rozdelená do troch častí. Prvá časť je venovaná všeobecným otázkam finančného práva na Slovensku a rozoberá finančno-právne vzťahy a finančno-právne normy a ich organizáciu a finančnú kontrolu. Druhá - osobitná časť prináša rozbor rozpočtového, colného, menového a devízového práva na Slovensku, venuje sa právnej regulácii finančného trhu a hospodáreniu organizácií a inštitúcií. Posledná tretia časť sa zameriava na finančné právo Európskej únie, na jeho podstatu a predmet, inštitúcie a orgány, rozoberá, rozpočtové, devízové a menové právo EÚ, ale aj fondové hospodárstvo, či finančnú pomoc.
Na sklade 1Ks
33,25 € 35,00 €

dostupné aj ako:

Základy slovenského finančného práva


Vysokoškolská učebnica Základy slovenského finančného práva ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa problematiky slovenského finančného práva. V práci je spracovaná finančnoprávna problematika komplexne vo vzťahu k všetkým oblastiam ťažiskových finančno-právnych vzťahov na Slovensku. Jej obsah vychádza z autormi akceptovaných poznatkov o štruktúre systému finančného práva, z ktorého sú vyčlenené aspekty týkajúce sa daňového a poplatkového práva. Rozsah a hĺbka spracovania jednotlivých oblastí finančno-právnej regulácie závisí jednak od významu konkrétneho inštitútu finančného práva a jednak od rozsahu a druhu právnej regulácie platnej v príslušnej oblasti. Finančné právo poníma v symbióze postavenia a pôsobenia ako verejnoprávneho odvetvia, vednej a pedagogickej disciplíny, ktorá sa vyučuje na právnických i ekonomických fakultách, resp. fakultách podobného zamerania. Poznať aspoň základy finančného práva na Slovensku, ako aj obsah platných finančno-právnych predpisov by však malo byť samozrejmosťou nielen pre študentov, ale aj pre každého, kto akokoľvek vstupuje do vzťahov, ktorých predmetom sú peniaze.
Na sklade 2Ks
26,51 € 27,90 €

Lacná kniha Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii (-10%)


Publikácia prináša komplexné spracovanie problematiky finančného práva. Obsahovo je rozdelená do troch častí. Prvá časť je venovaná všeobecným otázkam finančného práva na Slovensku a rozoberá finančno-právne vzťahy a finančno-právne normy a ich organizáciu a finančnú kontrolu. Druhá - osobitná časť prináša rozbor rozpočtového, colného, menového a devízového práva na Slovensku, venuje sa právnej regulácii finančného trhu a hospodáreniu organizácií a inštitúcií. Posledná tretia časť sa zameriava na finančné právo Európskej únie, na jeho podstatu a predmet, inštitúcie a orgány, rozoberá, rozpočtové, devízové a menové právo EÚ, ale aj fondové hospodárstvo, či finančnú pomoc.
Na sklade 1Ks
31,50 € 35,00 €

dostupné aj ako:

Slovenské daňové právo


Odborná publikácia, ktorá komplexne analyzuje súčasnú právnu úpravu daňového práva na Slovensku, je určená právnikom, manažérom, ekonómom, daňovým a účtovným poradcom a študentom vysokých škôl.
Vypredané
28,22 € 29,70 €

Finančné právo na Slovensku


Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k študentom právnických fakúlt na Slovensku, prípadne podľa potreby aj k študentom študujúcim na fakultách ekonomického zamerania, ale môže vhodne poslúžiť i osobám, ktoré pôsobia vo verejnej správe, v podnikateľskej sfére a pod. V konečnom dôsledku nájde v nej odpoveď na viaceré finančno-právne otázky aj širšia právnická verejnosť. Poznať aspoň základy finančného práva a finančnej správy, ako aj obsah platných finančno-právnych predpisov by malo byť samozrejmosťou nielen pre študentov, ale aj pre každého, kto akokoľvek vstupuje do vzťahov, ktorých predmetom sú peniaze, teda každá fyzická či právnická osoba, občan či podnikateľ.
Vypredané
21,76 € 22,90 €

Daňové právo na Slovensku a v EÚ


Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické otázky daňového práva. Druhá časť, ktorá je vnútorne členená na daňové právo hmotné a daňové právo procesné, analyzuje aktuálny právny stavu oboch neoddeliteľných súčastí daňového práva. Tretia časť sa venuje medzinárodným aspektom zdaňovania a jeho právnej regulácie najmä v úniovom priereze. Publikácia je určená nielen študentom právnických a ekonomických fakúlt, ktorí majú predmet Daňové právo (resp. podobne zamerané predmety) v študijnom programe, ale aj študentom špecializovaným napríklad na verejnú správu či mamažment. Učebnica by však mohla zaujať čestné miesto aj v knižnici daňového poradcu, advokáta, komerčného právnika, ekonóma a manažéra, teda príslušníkov širokej právnickej a ekonomickej komunity.
Vypredané
31,07 € 32,70 €