! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Bohumír Bachratý

autor

Hovorka


Na sklade 2Ks
31,50 € 33,16 €

Mária Medvecká, Pozdrav maliarke Oravy / Greeting to the Painter of Orava


Medvecká bola svojou tvorbou, životom i kultúrno-spoločenskou prácou pevne spätá s rodnou Oravou. Vyštudovaná učiteľka pôvodne pôsobila na viacerých oravských školách. Už vtedy spoznala krásu prírody a ľudí Oravy. V zložitých rokoch 1942 1947 štud ovala maľbu v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. V tom čase tiež spoznala časť európskej maliarskej moderny. Blízke jej bolo aj dielo prof. Jána Mudrocha a niektorých našich starších klasikov a maliarov Generácie 1909. Po ukončení štúdia sa v roku 1947 vrátila domov na Oravu. Spolu s manželom, maliarom Ctiborom Belanom, synom a dcérou žila v Medvedzí, kde v roku 1979 otvorili Galériu Márie Medveckej. V jej tvorbe maľbe a kresbe dominovala krajina, príroda. Boli to aj figurálne kompozície a pra covné motívy, po roku 1950 poznamenané doktrínou socialistického realizmu. Maľovala aj kvetinové zátišia a obľúbené, civilistické i emotívne, detské portréty. Popisný realizmus vystriedala jej vrúcna a rýdza realistická maľba maľba vnútornej sily, expresie, dynamického rukopisu i pôsobnosti farebných nálad a vôní oravskej krajiny v premenách ročných období. Mária Medvecká sa tak stala jedinečnou maliarkou jej" Oravy. Texty katalógu pripomínajú aj doteraz málo publikované širšie ľudské i malia rske kontexty v našej výtvarnej kultúre druhej polovice 20. storočia. Ucelená výstavná kolekcia komorných obrazov sa zachovala vďaka zberateľom Karolovi Kollárovi a jeho synovi Marekovi. Ako súbor je vystavená prvýkrát. Bratislava na maliarky Oravy" nezabudla.
Na sklade 1Ks
15,20 € 16,00 €

Rudolf Krivoš, Obrazy 1958 - 1994, Svedectvá - Signály - Odkazy


V zbierke bratislavskej Galérie Nedbalka je kvalitne zastúpená tvorba maliarov a sochárov Nástupu 1957 vrátane jeho špičky v podobe členov niekdajšej Skupiny Mikuláša Galandu maliari A. Barčík, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, sochári V. Kompánek, A. Rudavský, P. Tóth, grafik I. Štubňa. Galéria už v minulosti prezentovala tvorbu Milana Paštéku (2013) a manželského páru Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica (2014). V roku 2015 (apríl) to bude Rudolf Krivoš. Kurátorom výstavy a autorom monografie je PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Anna Galková - Anton Galko


Anna Galková a Anton Galko, akademickí maliari, stretli sa počas svojich štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ( 1949 – 1951 ) a v Prahe na Vysokej škole výtvarných umení,kde študovali pod vedením profesora V.Sychra ( 1951-1954/1955). Žijú v Bratislave od roku 1955, kedy sa stali manželským párom. Ich celoživotné dielo je zamerané na komornú maľbu – portréty, figurálne kompozície, krajinárske motívy i zátišia. Ich rané dielo sa dotýka kresieb, grafického dizajnu a monumentálnych realizácií.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Běla Kolčáková


Monografia vydaná k 80. výročiu Běli Kolčákovej.
U dodávateľa
47,41 € 49,90 €

Elvíra Antalová


Kniha prezentuje výber z rozsiahleho výtvarného diela prof. Elvíry Antalovej od rokov vysokoškolských výtvarných štúdií v Bratislave i v rámci jej dlhoročnej pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Prof. Elvíra Antalová spolu s manželom prof. Eduardom Antalom bola členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Slovenskej výtvarnej únie a obnovenej Umeleckej besedy slovenskej. Jej tvorba je významnou súčasťou slovenskej výtvarnej moderny v oblasti kresby, maľby, akvarelu, pastelu a v jedinečných autorských gobelínoch. V tom všetkom je vysoká profesionalita výtvarného prejavu, sugestívny kolorit, pevná tvarová štylizácia a kompozícia. Tichá meditatívna poézia, harmónia i baladičnosť majstrovskej tvorby. Monografia uvádza aj mnohé fakty z jej umeleckej biografie. Monografia bola vydaná pri príležitosti spoločnej výstavy manželov Elvíry Antalovej a Eduarda Antala k nedožitým jubileám " Spomienky " / október 2019 / v galérii Umelka v Bratislave. Na príprave monografie sa podieľali dcéra Ing.arch. Zuzana Duchoňová, PhD. s manželom Ing.arch. Miroslavom Duchoňom.
U dodávateľa
33,25 € 35,00 €

Ever Púček


U dodávateľa
28,50 € 30,00 €

Lacná kniha Rudolf Krivoš, Obrazy 1958 - 1994, Svedectvá - Signály - Odkazy (-70%)


V zbierke bratislavskej Galérie Nedbalka je kvalitne zastúpená tvorba maliarov a sochárov Nástupu 1957 vrátane jeho špičky v podobe členov niekdajšej Skupiny Mikuláša Galandu maliari A. Barčík, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, sochári V. Kompánek, A. Rudavský, P. Tóth, grafik I. Štubňa. Galéria už v minulosti prezentovala tvorbu Milana Paštéku (2013) a manželského páru Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica (2014). V roku 2015 (apríl) to bude Rudolf Krivoš. Kurátorom výstavy a autorom monografie je PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
Vypredané
8,70 € 29,00 €

dostupné aj ako:

Martin Kellenberger


Monografická publikácia venovaná tvorbe Martina Kellenbergera , slovenského výtvarníka, maliara, grafika a ilustrátora i tvorcu poštových známok a animovaného filmu. Mapuje jeho bohatú tvorbu a život. Svojou tvorbou sa presadil v medzinárodnom kontexte aj doma na Slovensku a získal viacero významných ocenení. Resumé je v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Kniha ukazuje veľkého autora v celej šírke námetov , techník a experimentov. Prezentuje i fascinujúcu maľbu a ilustrácie ktoré diváci poznajú z množstva krásnych kníh ktoré ilustroval. Figurálne kompozície obrazov ako „ Meranie Trójskeho koňa „ , „ Rekonštrukcia Odysea „ a ďaľšie striedajú Parižske inšpirácie a nádherná austrálska krajina , v Kellenbergerovom prevedení , unikátna na Slovensku i vo svete. Vitajte v monografii vzácneho výtvarníka , v jeho vinici osviežujúceho kumštu. Už roky tvorí diela vzácnej harmónie a syntézy. Spája v nich obrazové prvky, zrelú maliarsku kvalitu, rytmickú dekoratívnu skladbu i lyrický, poetický kolorit. To všetko ešte umocňujú jedinečné aspekty autorskej obrazovej reči , divadla, hudby a piesní ako svojských múzických hercov jeho obrazových kompozícií inscenovaných na javisku otvorenej obrazovej panorámy. Na tomto javisku dominuje intenzívny, ale citlivý a podmanivý kolorit. Hra farieb. Ich veselosť, vitalita, optimizmus a harmonický súlad aj v jemných kontrastoch. Spolu s koloritom je tu aj ilustrátorské rozprávačstvo kresby. Znaková štylizácia. Archetypy geometrie. Letristické prvky. Častý otáznik, ktorý odpovedá. Aj ornament je tu na moment a – večnosť....
Vypredané
62,70 € 66,00 €