László Bakos

autor

Az apát


Uros, Márton-hegyi /Pannonhalmi/ apát a magyar bencés rend legkiemelkedőbb alakja. Az 1200-as évek fordulóján élt. Érdekes, kalandos életének eddig kevés emléket állítottak, pedig korának meghatározó szereplője volt. Az apát című történelmi regény ezt az életutat igyekszik bemutatni. Tihanyi, majd Márton-hegyi apátként rendbe tette a rábízott közösségek birtokait. Ha kellett fegyverrel, vagy perrel, de ha kellett az istenítélet különböző formáitól sem riadt vissza. Bajvívóval, vagy a tüzes vas próbával, is védte a monostora érdekeit. Elérte, hogy a közössége a Montecassinoi apátsággal megegyező jogokkal bírjon. Kalandos élete során többször megjárta Rómát, és részt vett II. András király Szentföldi hadjáratában. 1242 telén megvédte a tatároktól monostorát. Nem csak fegyverrel, pénzzel is támogatta az ország védelmét. A menekülő királyt 800 márka ezüsttel segítette.
U dodávateľa
12,23 € 12,87 €