! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Michael Balík

autor

Vysušování zdiva I


V tomto třetím, upraveném vydání se čtenář může dočíst jak vyřešit problémy způsobené zvýšenou vlhkostí zdiva způsobující celou řadu poruch. Ty se pak projevují postupným opadáváním omítek, lokální destrukcí zdiva a výrazným zhoršováním mikroklima tu. Autor popisuje nejužívanější sanační metody, jejich klasifikaci a aplikovatelnost. Publikace může výrazně napomoci v orientaci a rozhodování o účinných a úsporných opatřeních při odstraňování vlhkosti ve zdivu.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Odvlhčování staveb


Základní práce oboru popisuje poruchy staveb vlivem vysoké vlhkosti. Projektanti, architekti, stavitelé i studenti se zde seznámí s postupy a prováděním vhodných sanačních opatření. Publikace nabízí reálné komplexní návrhy sanace, s podrobnou charakteristikou, vytipováním kladů a záporů navržené dominantní metody. Umožňuje podrobnou orientaci v daném problému, v možnostech snižování vlhkosti zdiva, prostor a domů.
Vypredané
13,84 € 14,57 €

Odvodnění domu


Autoři se věnují odvodňovacím systémům na úrovni terénu a pod ním. Nejvíce prostoru je věnováno tzv. anglickým dvorkům, které slouží zároveň jako osvětlení suterénních místností.Samostatná část knihy se věnuje příčinám vzniku nadměrné vlhkosti ve stavebních konstrukcích a poruchám, které v důsledku vlhkosti vznikají. V části příloh jsou nabídnuty čtenáři varianty řešení a realizací odvlhčování suterénního zdiva.
Vypredané
5,11 € 5,38 €

Egypt


Výpravná fotografická kniha připomíná s nostalgií činnost autora při expedicích egyptologického ústavu. Fotografie jsou volně řazeny do tří cyklů. V první části, která je věnována starému Egyptu, jsou převážně záběry z práce archeologů. Druhá část vás provede prostředím křesťanských měst, klášterů a poutních míst, která svou atmosférou často připomíná kulturu evropskou. Poslední díl knihy ukazuje dnešní islámský Egypt, honosné paláce, mešity, ale také ruiny v prostředí starých čtvrtí vytvářející jedinečné scény.
Vypredané
6,91 € 7,27 €

Odvlhčování staveb


Kniha určená pro projektanty, architekty, stavební techniky i studenty středních a vysokých škol navazuje na úspěšnou první publikaci a je doplněna a aktualizována o nové informace. Přináší informace o komplexních návrzích sanací. Kniha nabízí podrobnou charakteristiku, vytipování kladů a záporů navržených sanačních metod, vycházející z dlouholetých zkušeností autorů.
Vypredané
15,68 € 16,50 €

Vysušování zdiva


Publikace čtenáře provede úskalími, při problému se vznikem vlhkosti ve zdivu. U různých typů staveb (rodinné domy, bytové i administrativní stavby) jsou v knize předložena v praxi osvědčená řešení a zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Osvědčený, odborně erudovaný autor předkládá čtenáři jasně a srozumitelně uspořá-dané možnosti odstranění vlhkosti s vyzdvižením vhodnosti použití pro ten, který případ. Na 50 příkladech různých staveb jsou zde nastíněny jednak možnosti kombinací odvlhčovacích metod, ale také okomentovány podmínky a úvahy, které k jednotlivým variantám řešení vedly. Součástí knihy je i rozhodovací tabulka, která čtenáři umožní snazší orientaci ve správném a účinném použití jednotlivých metod.
Vypredané
6,50 € 6,84 €

Odvodnění domu 2. přepracované vydání


Odvodňovací systémy byly a stále jsou nejdůležitější součástí každé stavby. S anglickými dvorky se setkáváme už u historických staveb a pořád jsou výborným opatřením proti vnikání vody do zdiva. Tyto části staveb slouží zároveň k osvětlení suterénních místností, a proto jsou hlavním tématem již druhého vydání úspěšného titulu. Přepracované vydání je rozšířeno o tři důležité kapitoly - 1. Řešení podlah v souvislosti se sanacemi vlhkého zdiva, 2. Dlouhodobě provizorní řešení zavlhlých povrchů, 3. Výkopové práce, jako součást sanace zdiva. Nové fotografie a doplňující texty přibyly i ke kapitolám věnovaným příčinám vzniku nadměrné vlhkosti a odvodnění spodní stavby. Samozřejmě zde nechybí přílohy, které čtenářům nabízejí varianty řešení a realizací odvlhčování suterénního zdiva. Publikaci, výjimečnou svým zaměřením na prevenci, jistě ocení majitelé a uživatelé nemovitostí, stejně jako pracovníci stavebních firem, které stavbu či rekonstrukci takových konstrukcí provádějí.
Vypredané
6,09 € 6,41 €

100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě


Kniha přináší výběr 100 tradičních, léty prověřených detailů týkajících se problematiky dodatečného odvlhčování zdiva, uváděných v odborných publikacích zejména na konci 19. a v první polovině 20. dvacátého století. Každý jednotlivý detail je doplněn komentářem, v jehož závěru je pojednáno o možnosti jeho uplatnění v současnosti a stanovení podmínek použitelnosti detailu. 40 detailů se týká vzdu-chových mezer na stěnách a podlaze, 40 detailů s tématikou anglických dvorků a 20 se zabývá izolačními vrstvami z různých materiálů (jíl, bitumeny, nenasákavé vrstvy). Publikace je určena projektantům, památkářům, architektům, studentům a dalším čtenářům se zájmem o tradiční stavitelství a osvědčené stavební postupy.
Vypredané
12,22 € 12,86 €

Vlhkost v domě


Máte vlhký sklep nebo dokonce mokré zdi v bytě? Nevíte, jak je možné se vlhkosti zbavit? Pak vám pomůže tato kniha. Dozvíte se v ní jaké mohou být příčiny vlhkosti i jakou metodu zvolit k jejímu odstranění. Autor v knize popisuje základní typy sanačních metod a jejich výhody a nevýhody. K pochopení problému pomohou také vzorové realizace odvlhčování s vyhodnocením jejich funkčnosti po letech užívání.
Vypredané
7,88 € 8,29 €

Lacná kniha Egypt (-90%)


Výpravná fotografická kniha připomíná s nostalgií činnost autora při expedicích egyptologického ústavu. Fotografie jsou volně řazeny do tří cyklů. V první části, která je věnována starému Egyptu, jsou převážně záběry z práce archeologů. Druhá část vás provede prostředím křesťanských měst, klášterů a poutních míst, která svou atmosférou často připomíná kulturu evropskou. Poslední díl knihy ukazuje dnešní islámský Egypt, honosné paláce, mešity, ale také ruiny v prostředí starých čtvrtí vytvářející jedinečné scény.
Vypredané
0,73 € 7,27 €

dostupné aj ako:

Pincék felújítása és utólagos vízszigetelése


A pincékről általában Károsodás és meghibásodás A helyreállítási munka megtervezése A nedvesedés elleni állagjavító megoldások Néhány példa a falak nedvesedésének megszüntetésére Pincék, amelyeket legalább egyszer részben vagy egészen elöntött a víz A falak és a padló felületi kezelése.
Vypredané
14,60 € 15,37 €

Lacná kniha Pincék felújítása és utólagos vízszigetelése (-90%)


A pincékről általában Károsodás és meghibásodás A helyreállítási munka megtervezése A nedvesedés elleni állagjavító megoldások Néhány példa a falak nedvesedésének megszüntetésére Pincék, amelyeket legalább egyszer részben vagy egészen elöntött a víz A falak és a padló felületi kezelése.
Vypredané
1,54 € 15,37 €

dostupné aj ako: