Dan Barker

autor

Možno áno, možno nie


Kniha vysvetľuje základy kritického myslenia. Možno áno , možno nie poskytuje ľuďom istotu, že sú aj sami schopní posúdiť, či niečomu treba veriť alebo nie, či majú dosť informácií, aby si mohli vybrať alternatívu.
Vypredané
4,18 € 4,40 €

Možno je to správne, možno nesprávne


Hrdinka knihy spoznáva vitálne dôležité morálne pravidlá použitím informácií, založených na každodenných udalostiach a podrobovaných kritickému rozboru bez ohľadu na náboženské dogmy alebo sväté knihy. Pomocou utešených ilustrácií a zaujímavého deja sprostredkuje knižka deťom vo veku 6-8rokov dôležité zásady morálnej voľby.
Vypredané
4,18 € 4,40 €