Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Miroslav Bázlik

autor

Súdny preklad a tlmočenie 2. vydanie


Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie. Analýza chýb v prekladoch a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov. Prednosťou diela je, že predkladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia. Táto publikácia je určená majmä držiteľom a záujemcom o získanie kvalifikácie prekladateľa a tlmočníka anglického jazyka.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny + CD


Kniha opisuje charakteristické vlastnosti a osobitosti anglických hlások, ich zoskupení, prízvuku či intonácie, jednak z hľadiska tvorenia zvukov, jednak z hľadiska ich prenosu a vnímania. Prináša aj rozdiely v britskej a americkej výslovnosti a v iných variantoch anglištiny. Súčasťou knihy sú praktické cvičenia zamerané na zdokonalenie vnímania a tvorenia zvukovej podoby anglického prejavu, niektoré sú aj na priloženom CD.
Vypredané
10,35 € 10,89 €

Súdny preklad a tlmočenie


Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie. Prednosťou diela je, že predkladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia. Publikácia určite zaplní medzeru v dostupných materiáloch pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Týka sa najmä situácií, keď sa môžeme ocitnúť v slepej uličke. Analýza chýb v preklade a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov.
Vypredané
18,05 € 19,00 €