Colin Bentley

autor

Základy projektového riadenia PRINCE2®


Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky PRINCE2 na slovenskom knižnom trhu. Popisuje celosvetovo uznávanú metodiku projektového riadenia. ktorá sa používa nielen v komerčnej oblasti, ale aj vo verejnej správe. Dvojjazyčná verzia prispieva nielen k pochopeniu problematiky, ale aj k zlepšeniu jazykových znalostí a anglickej terminológie. Znalosti z oblasti riadenia projektov metodikou PRINCE2 podstatne zvyšujú šancu na úspešné ukončenie projektu a dosiahnutie plánovaných prínosov.Manuál je určený pre projektových manažérov, výkonných riaditeľov a iných účastníkov projektových tímov, pre externých účastníkov a dodávateľov projektov, pre účastníkov školení PRINCE2 Foundation a pre študentov metodiky projektového riadenia hlavne na ekonomických a manažérskych odboroch..Súčasťou manuálu je aj CD s bonusom – vzormi projektovej dokumentácie PRINCE2 a bezplatným prístupom do sekcie videoškolení.
Vypredané
36,58 € 38,50 €

Základy metody projektového řízení PRINCE2


Dvojjazyčný manuál Základy metody projektového řízení PRINCE2® je první oficiální anglicko-českou učebnicí projektového managementu metodiky PRINCE2 na českém knižním trhu. Popisuje celosvětově uznávanou metodiku projektového řízení. která se používá nejen v komerční oblasti, ale i ve veřejné správě. Dvojjazyčná verze přispívá nejen k pochopení problematiky, ale i ke zlepšení jazykových znalostí a anglické terminologie. Znalosti z oblasti řízení projektů metodikou PRINCE2 podstatně zvyšují šanci na úspěšné dokončení projektu a dosažení plánovaných přínosů. Manuál je určen pro projektové manažery, ředitele a sponzory projektů a jiným účastníkům projektových týmů, pro externí účastníky a dodavatele projektů, pro účastníky školení PRINCE2 Foundation a pro studenty metodiky projektového řízení hlavně na ekonomických a manažerských oborech .. Součástí manuálu je i CD s bonusem - vzory projektové dokumentace PRINCE2 a bezplatný přístup do sekce videopřednášek. Detaily o manuálu jsou na stránce www.prince2manual.cz.
Vypredané
42,86 € 45,12 €

Základy metódy projektového riadenia PRINCE2


Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky PRINCE2 na slovenskom knižnom trhu. Vďaka jej úspechu ide už v poradí o štvrté vydanie. Opisuje celosvetovo uznávanú metodiku projektového riadenia, ktorá sa používa nielen v komerčnej oblasti, ale aj vo verejnej správe. Dvojjazyčná verzia prispieva nielen k pochopeniu problematiky, ale aj k zlepšeniu jazykových znalostí a anglickej terminológie. Znalosti z oblasti riadenia projektov metodikou PRINCE2 podstatne zvyšujú šancu na úspešné ukončenie projektu a dosiahnutie plánovaných prínosov. Manuál je určený pre projektových manažérov, výkonných riaditeľov a iných účastníkov projektových tímov, pre externých účastníkov a dodávateľov projektov, pre účastníkov školení PRINCE2 Foundation a pre študentov metodiky projektového riadenia hlavne na ekonomických a manažérskych odboroch. Detaily o manuáli sú na stránke www.prince2manual.sk.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Základy metody projektového řízení PRINCE2 + CD


Dvojjazyčný manuál Základy metody projektového řízení PRINCE2® je první oficiální anglicko-českou učebnicí projektového managementu metodiky PRINCE2 na českém knižním trhu. Díky jejímu úspěchu jde už v pořadí o čtvrté vydání. Popisuje celosvětově uznávanou metodiku projektového řízení, která se používá nejen v komerční oblasti, ale i ve veřejné správě. Dvojjazyčná verze přispívá nejen k pochopení problematiky, ale i ke zlepšení jazykových znalostí a anglické terminologie. Znalosti z oblasti řízení projektů metodikou PRINCE2 podstatně zvyšují šanci na úspěšné dokončení projektu a dosažení plánovaných přínosů. Manuál je určen projektovým manažerům, výkonným ředitelům a ostatním účastníkům projektových týmů, externím účastníkům a dodavatelům projektů, účastníkům školení PRINCE2 Foundation a studentům metodiky projektového řízení především na ekonomických a manažerských oborech. Součásti manuálu je také CD s bonusem – vzory projektové dokumentace PRINCE2 a bezplatným, časově obmedzeným přístupem do sekce videoškolení. Detaily o manuálu najdete na stránce www.prince2manual.cz.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® verzia 6


PRINCE2® je najrozšírenejšia metóda projektového riadenia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Dvojjazyčná kniha Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky PRINCE2® na slovenskom knižnom trhu. Je schválená AXELOS ako držiteľom licencie PRINCE2® pre použitie na školeniach, aj pri riadení reálnych projektov. Súčasné vydanie knihy je aktualizované a má zapracované úpravy, ktoré kopírujú zmeny v 6. verzii oficiálneho manuálu Managing Successful Projects With PRINCE2®. V knihe nájdete popis všetkých princípov PRINCE2® a detailné vysvetlenie procesov a tém. V prílohách nájdete vzory manažérskych dokumentov, ktoré budete potrebovať pri riadení reálnych projektov a detailné popisy rolí PRINCE2®. Dvojjazyčná verzia prispieva nielen k pochopeniu problematiky, ale aj k zlepšeniu jazykových znalostí a anglickej terminológie. Znalosti z oblasti riadenia projektov metodikou PRINCE2® podstatne zvyšujú šancu na úspešné ukončenie projektov a dosiahnutie plánovaných prínosov. Kniha je určená pre projektových manažérov, výkonných riaditeľov a iných pracovníkov projektových tímov, pre externých dodávateľov, pre účastníkov školení PRINCE2® Foundation a pre študentov metodiky projektového riadenia. Pri zakúpení knihy získavate nasledovné bonusy: zľavu na školenia PRINCE2®, elektronické vzory manažérskych dokumentov a časovo obmedzený prístup do sekcie videoškolení na stránke www.prince-2.sk. Podrobnosti Kniha je štandardne dodávaná ako podkladové materiály ku školeniam PRINCE2. Obsahuje nasledovné kapitoly: Úvod, Prehľad o metóde, Zdôvodnenie projektu, Organizácia, Plány, Progres, Kvalita, Riziko, Zmena, Predprojektová príprava, Iniciácia projektu, Strategické riadenie projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodávky produktu, Riadenie hraníc etáp a Ukončenie projektu. Súčasťou knihy sú nasledovné prílohy: Príloha A. Popisy produktu, Príloha B. Roly projektového tímu , Príloha C. Produktovo orientované plánovanie, Príloha D. Posúdenie kvality a Príloha E. Program zasadaní. O autorovi Colin Bentley patrí medzi najznámejších autorov publikácií o PRINCE2®. Má bohaté skúsenosti v oblasti projektového riadenia a od roku 1966 riadil projekty vo viacerých krajinách. Colin Bentley sa zúčastnil prác na príprave starších verzií PRINCE2® a pri verzii 2009 pracoval ako hlavný mentor a posudzovateľ. Branislav Gablas je odborným garantom slovenského prekladu. Je oceňovaným konzultantom a školiteľom PRINCE2 a SCRUM, má najvyšší certifikát PRINCE2® Professional aj certifikáty zo všetkých známych projektových metodík.
Na sklade 1Ks
36,58 € 38,50 €