Peter Bernasovský

autor

Prípady havárií zváraných konštrukcií


Publikácia prináša prípady riešenia havárií zváraných konštrukcií z 50-rocnej praxe autora vo Výskumnom ústave zváračskom. Ide o vybrané prípady porušení a havárií, kde primárnou príčinou boli väčšinou metalurgické aspekty. Čitateľom je podaný aj metodický postup riešenia, ktorý okrem bežných analytických skúšok zahrnuje aj metódy elektrónomikroskopickej metalografie a fraktografie vrátane EDX mikroanalýzy. Publikácia je písaná tak, aby mohla byť príručkou nielen pre vysokoškolské, ale aj stredné technické kádre s cieľom upozorniť na úskalia vyplývajúce z nevhodného návrhu konštrukcie, výberu materiálu, zo zmien výrobného procesu a pracovného média a najmä z chýb technológie zvárania.
Vypredané
18,53 € 19,50 €