Stefan Beuse

autor

Strieľame gumičkami do hviezd


Príbehy z tejto zbierky majú príznak kurióznosti, hravosti, občas aj snivej melanchólie. Pre súčasného čitateľa sú ako magnet, pretože ho nevtiahnu do iného, akéhosi virtuálneho sveta, ale naopak - naučia ho odhaľovať magickú súvislosť medzi vecami, s ktorými sa stretáva každý deň. V 32 poviedkach rôzneho rozsahu ponúka autor aktuálne, napínavé a tajuplne krásne rozprávanie o láske a prázdnote, o priateľstve a osamelosti, o stratách a malých veľkých objavoch človeka žijúceho všednou každodennosťou. Ich spoločným menovateľom je detstvo, svet pozorovaný cez objektív chutí, vôní a pachov. Beuseho príbehy sú sčerenou hladinou, spod ktorej prebleskuje hĺbka, čo najmladšej literatúre často chýba.
Vypredané
6,15 € 6,47 €