Swami Bhaktivedanta

autor

Bhagavad-Gítá


Obsah: 1.Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku 2.Zhrnutie obsahu Bhagavad-gíty 3.Karma-yoga 4.Transcendentálne poznanie 5.Karma-yoga-konanie vo vedomí Krsnu 6.Dhyána-yoga 7.Poznanie o Absolútnom 8.Dosiahnutie Najvyššieho 9.Najdôvernejšie poznanie 10.Majestát Absolútneho 11.Vesmírna podoba 12.Oddaná služba 13.Príroda, požívateľ a vedomie 14.Tri kvality hmotnej prírody 15.Yoga Najvyššej Osoby 16.Božské a démonské povahy 17.Druhy viery 18.Záver-dokonalosť odriekania
Vypredané
23,75 € 25,00 €