Juraj Bindzár

autor

Tanec s mŕtvou slúžkou


Pútavé rozprávanie o tragickom osude Židov. Skutočné príbehy obyčajných ľudí a "pánske huncútstva" v bohom zabudnutej slovensko-židovsko-maďarskej obci v blízkosti Holíča za éry Rakúsko-Uhorska.
U dodávateľa
7,86 € 8,27 €

Hekuba


Najnovší román Juraja Bindzára je z divadelného prostredia, ktoré je vždy bohaté nielen na dramatické situácie, ale aj na atraktívne postavy či postavičky. Autor toto prostredie dobre pozná a zasvätene o ňom píše... Vie, že hrať a hrať sa je jednou zo základných situácií divadla, rovnako však zasvätene vie, že predstierať a predvádzať, či premieňať sa je tou určujúcou podstatou divadla. On sa však zaujíma predovšetkým o zákulisie, nielen preto, že ono k divadlu bytostne patrí, ale predovšetkým preto, že vypodvedá o ľudskej situácii a jej aktéroch naliehavo a pôsobivo. Zákulisie je istou jasnou vzorkovnicou tejto zvláštnej, avšak nie až tak výnimočnej society. Autor sa vrátil do minulosti, priamo do rokov, keď sa "lámaly ľady", ale lámali sa aj chrbrové kosti, či charaktery, ak chcete morálne hodnoty, či zásady v dobe bez tváre a chrbtice. Jeho román nás priam strhujúco vedie normalizačným marazmom a jeho viactvárovosťou i tou zmätenou slobodou nového, vraj demokratického sveta a života v ňom, jeho temným pragmatizmom, ale aj strachom a úzkosťou, ktorá tiež na seba berie rovnako ako zlo, viaceré podoby a mení svoje tváre... Je to jedno z mála diel, ktoré prepája divadelné prostredie aj zdivadelnenou formou. Medzihry nám nevdojak napovedajú , že Bindzárov výnimočný román Hekuba, román herečky sa priam núka k zdramatizovaniu a uvedeniu na doskách, ktoré vraj znamenajú...
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Mlčky a krátko


Táto balada, toto tragické panoptikum skrivodlivo krátkeho života pezinského rodáka a prvého československého medzinárodného šachového veľmajstra, nie je štúdiou o genialite tohto originálneho šachového novátora, nie sú to analýzy jeho majstrovských partií. Nič také. Autor rozpráva bolestný príbeh jedného nenaplneného životného sna i toho bizarného, ani nie trojročného Rétiho manželstva s krásnou o dvadsať rokov mladšou Rognedou Sergejevnou Gorodeckou, moskovskou poetkou a herečkou.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Zvon


ZVON je nový román Juraja Bindzára, dvojnásobného finalistu Anasoft litera. Je to román so zlým koncom. V dedine na slovensko-moravskom pomedzí nažívajú katolíci, evanjelici, židia či Českí bratia v zhode a porozumení, pokým nevstúpi do ich života hlas zvona, hlas boží. Nie je to príbeh z dávnych čias, z temného stredoveku, nie, nie, tento príbeh sa stal vlani, možno predvlani, a ďalšie, veľmi podobné sa možno dejú aj v tejto chvíli. Kde sa tu zrazu vzalo toľko sebectva, neznášanlivosti, a zloby? Kde sa vzalo toľko surovosti a krutosti, kde sa vzali tí démoni okolo nás a v nás? Sme to ešte my, ľudia 21. storočia?
Na sklade 1Ks
11,69 € 12,30 €

V bruchu zimy


V bruchu zimy predstavuje výber z málo známej básnickej tvorby Juraja Bindzára, výrazne poznamenanej iróniou a nadhľadom nad témami lásky i pesničkárskou spevnosťou. Slovenské i české texty piesní sa zasa odlišujú od bežnej folkovej pesničkárskej tvorby jedinečnou, častokrát bizarnou obraznosťou.
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Lacná kniha Zabi Ma Nezne Alebo Sibenica (-70%)


Známy pesničkár, renomovaný filmár, divadelný a rozhlasový autor, básnik Juraj Bindzár sa v knižke Zabi ma nežne alebo Šibenica pre malého muža (2000) debutovo predstavuje s dvomi kriminálnymi baladami. Ide o priam artistné kompozície (ilustrované ef ektnými surrealistickými autorovými kolážami), ktorých čitateľské potešenie plynie z umne vykonštruovaných zápletiek a suchého či čierneho humoru. Je očividné, že autora priťahuje zločin a podsvetie, no nemenej je zjavné, že je doma i v kriminálnom ž ánri a jeho svojráznej parodizácii.
Na sklade 1Ks
0,50 € 1,66 €

dostupné aj ako:

Prázdny hrob


Autor v knihe zobrazuje päť skutočných prípadov, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti a sú ešte v povedomí verejnosti...
Vypredané
3,13 € 3,29 €

Zabi Ma Nezne Alebo Sibenica


Známy pesničkár, renomovaný filmár, divadelný a rozhlasový autor, básnik Juraj Bindzár sa v knižke Zabi ma nežne alebo Šibenica pre malého muža (2000) debutovo predstavuje s dvomi kriminálnymi baladami. Ide o priam artistné kompozície (ilustrované ef ektnými surrealistickými autorovými kolážami), ktorých čitateľské potešenie plynie z umne vykonštruovaných zápletiek a suchého či čierneho humoru. Je očividné, že autora priťahuje zločin a podsvetie, no nemenej je zjavné, že je doma i v kriminálnom ž ánri a jeho svojráznej parodizácii.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

dostupné aj ako:

Bez dúhy


Autorova šiesta kniha, tento „plebejský román“ je panoramatickým i groteskným obrazom či skupinovým portrétom viacerých slovenských hrdinov, ale predovšetkým sa tu podrobne mapuje životná cesta jedného desivo úspešného Slováčiska, takého toho pokorného sluhu i krutého drába, na ktorých táto Kocúrkovská republika vždy stála a i dnes ako tak stojí, (a pravda je tu, vážení čitatelia, skumštovaná presne podľa vašich - našich túžob a želaní...) Autor rozohráva príbehy, v ktorých sa plebejskosť prejavuje práve tak gestami prirodzeného odporu proti násiliu, ako aj ochotou slúžiť každej moci. Nazdávam sa, že Juraj Bindzár napísal román, ktorý umelecky presvedčivými prostriedkami reflektuje dobu, v priebehu ktorej sa formovali viaceré základné identifikačné znaky a deje nášho národa.
Vypredané
12,26 € 12,90 €