Lise Bourbeau

autor

Kdo jsi?


Autorka sa dôverne prihovára čitateľovi a vnútornej podstate každého z nás. Vysvetľuje, ako sami seba utvárame tým, čo si myslíme, čo cítime, čo vnímame svojimi zmyslami, čo jeme, ako sa obliekame aj v akom stave udržiavame svoju domácnosť. Ďalej vykladá význam rôznych telesných tvarov, pričom postupuje podľa energetických centier ľudského tela: brucho, hruď, krk, tvár, hlava... a vysvetľuje hlbšie súvislosti rôznych chorôb a telesných problémov v príslušných telesných partiách.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Tělo - Tvůj nejlepší přítel


Autorka sa prihovára čitateľovi v snahe napomôcť pozitívnemu vývoju a životu v súlade s jeho fyzickým bytím. V prvej časti rozpráva o vývoji, raste, duchovných zákonoch, láske a energii. Druhá časť pojednáva o týchto témach: choroby, strava, zmysly, nadváha, sexualita, dych, telesné potreby, mentálne a emocionálne telo, duchovnosť a meditácia. Po každej kapitole nasleduje niekoľko cvičení.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Uzdrav svá vnitřní zranění


Autorka dokazuje, že všetky problémy majú korene v piatich základných zraneniach, ktorými sú: odmietnutie, opustenie, poníženie, zrada a krivda. Podrobne tieto zranenia popisuje a vysvetľuje, ako si na ich základe vytvárame určité masky, aby sme svoje zranenia nemuseli vidieť a cítiť - aby sme neboli ešte zraniteľnejší a ešte viac zraňovaní. Vďaka tejto knihe iste pochopíte skutočnú príčinu vašich problémov. Zároveň objavíte praktické riešenia, ako svoje ťažkosti transformovať a dokonca využiť ako prostriedok duchovného rastu. Týchto 5 základných zranení je: odmietnutie, opustenie, poníženie, zrada a krivda. Takmer každý človek zažil aspoň niektoré z týchto zranení, a takmer každého to hlboko zasiahlo a ovplyvnilo. Autorka zostavila typológiu ľudí podľa toho, ktorému zraneniu najviac podlieha a ako to zformovalo jeho osobnosť. Vďaka tomu oveľa hlbšie pochopíte seba a svoje vzťahy, a hlavne sa budete môcť posunúť smerom k lepším, uspokojivejším zážitkom!
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Rakovina a její poselství


Kniha přináší nový náhled na rakovinu. Představuje názory, které se liší od všeho, co bylo dosud na toto téma napsáno. Autorka používá dosud neznámý přístup, který vychází z tisíců reálných příběhů. Nabízí metody, které si nekladou za cíl boj. Ten si totiž vyžaduje tolik sil, že člověku pak nezbývá energie na nic jiného. Rakovina není osudovou ranou, nýbrž poselstvím, díky kterému byste měli najít štěstí a vnitřní mír. Rakovina tutíž nabízí příležitost ke změně, růstu a sebelásce. Kniha je určena lidem, kteří rakovinu prodělali i těm, kteří jsou právě nemocní; osobám, jež se bojí o své nemocné příbuzné; terapeutům; kteří se chtějí seznámit s novými způsoby léčby; všem osobám, jež se snaží rakovině předejít.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Emoce, pocity a vnitřní uzdravení


Autorka odpovedá na otázky a vysvetľuje tak mnohé dôležité skutočnosti o podstate našich pocitov, emócií a vnútorných stavov. Radí, ako sa vysporiadať s rôznymi náročnými situáciami, ako nájsť vnútorný pokoj a ak treba, dokázať odpustiť. Témy, s ktorými sa tu stretnete: prílišná citlivosť, neschopnosť zvládať alebo ovládať svoje emócie, snaha udržať si odstup od ostatných, osamelosť, hnev, strach, bolesť, komplikované vzťahy rodičov a detí, prílišné potláčanie emócií, sexuálne násilie, žiarlivosť, nevera, agresivita, choroby, problémy spojené s odpustením a iné.
Na sklade 2Ks
6,64 € 6,99 €

Zodpovědnost, závazky, vina


Známa a uznávaná autorka Lise Bourbeau nám vo svojej najnovšej knihe približuje pohľad na témy zodpovednosti, záväzkov a viny. Jej knihy vynikajúco vysvetľujú vnútorné súvislosti negatívnych veci a chorôb, ktoré sa vyskytujú v našich životoch, a ich význam pre dôležitú zmenu, ktorú musíme podstúpiť, aby sme sa z nich vyliečili alebo ich prekonali. Témy, ktoré sú v centre všetkých medziľudských vzťahov, rozoberá na príkladoch zo života. Formou otázok a odpovedí, ktoré kládli účastníci jej seminárov, klienti, pacienti a žiaci, tak dostávame pohľad na situácie z bežného života. Tie vo svojej podstate odrážajú typické, univerzálne zážitky a ťažkosti súčasných ľudí. Prečo sa niekto stane obetou krádeže, hoci on sám nikdy nikomu nič neukradol? Prečo sa nevieme vzdať prehnanej zodpovednosti voči svojim deťom, aj keď by ju už mali niesť samy? Čo je príčinou viny medzi milencami, z ktorých jeden už má rodinu a manželstvo? Aké máme záväzky voči svojim rodičom a ako nás ovplyvňujú? Tieto a ďalšie otázky tvoria jadro knihy. Autorka v sebe nezaprie terapeutku a na úvod čitateľa vyzýva, aby si po každej otázke najprv skúsil odpovedať sám, a až potom si prečítal odpoveď.
Na sklade 2Ks
4,94 € 5,20 €

Léčba pěti bolestí duše


Vynikajúca a obľúbená kanadská autorka podrobne rozoberá päť základných citových zranení, ktoré hlboko ovplyvňujú náš život. Sú to odmietnutie, opustenie, poníženie, zrada a nespravodlivosť. Dozvieme sa, ako sa prejavujú a podľa čoho spoznáme, aká bolesť sa prebudila. Pochopíme, že najväčšou prekážkou pre naše uzdravenie je ego. Hlas ega treba rozoznať a ego zmenšiť; tak sa zmenší i naša bolesť. Ego sa snaží našu bolesť popierať. Je presvedčené, že budeme menej trpieť, ak si zachováme presvedčenie, že sme v poriadku. To by možno aj bola pravda – ak by sme však boli naozaj šťastní, vyrovnaní, zdravo sebavedomí, otvorení a plní pozitívnych očakávaní. Lenže ak sme hlboko vo vnútri neistí, smutní či zatrpknutí a reagujeme vzťahovačne či neprimerane defenzívne, môžeme si byť istí, že trpíme nepriznanou bolesťou duše. Samozrejme uvedené zranenia duše nielen rozoznáme a pochopíme, ale tiež sa ich naučíme úspešne uzdraviť. Táto kniha volne nadväzuje na knihu Uzdrav svá vnitřní zranění, s ktorou sa navzájom dopĺňajú, avšak je možné čítať ju aj samostatne, bez poznania iných diel Lise Bourbeau.
Na sklade 3Ks
9,49 € 9,99 €

Projevy duše a jejich význam


Lise Bourbeau je svetoznáma autorka, učiteľka a terapeutka, ktorej knihy v preklade vydáva aj Eugenika. Toto jej dielo sa od ostatných trochu líši: má totiž formu abecedného výkladového slovníka. Uvedené pojmy spája vnútorný svet ľudskej duše, jej prežívanie rôznych vecí či stavov na tomto svete, v hmotnom tele. Lise počas dlhých rokov svojej práce zistila, že mnoho ľudí nie je samo sebou, pretože si zle vykladá stavy bytia, ako je napríklad sebectvo, nezávislosť, sloboda, mierumilovnosť, pokoj a podobne. Chcela ich opísať vo vzťahu k osobnému rozvoju a všetky definície zhromaždiť do jednej knihy. Prvotnou úlohou tohto nevšedného slovníka je teda oboznámiť ľudí s postupmi, ktoré otvárajú vedomie a poskytnúť im odpovede na otázky ohľadom toho, kým sú, čo robia a čo majú. Alebo im skrátka priblížiť nové predstavy. Vďaka poznatkom a vysvetleniam v tejto knihe budete môcť urýchliť svoju cestu za stále šťastnejším životom. Výklad pojmov, ktoré tu nájdete, vychádza z uvedomenia ľudskej bytosti, ktorá sa má v prvom rade poznať, aby si následne dovolila byť tým, kým je. Tento postup ju dovedie ku konečnému cieľu: mať sa v každodennom živote čoraz viac rada. Kniha tiež môže ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej situácii, pomôcť objaviť a rozvinúť ich vnútorný potenciál, aby boli šťastnejší. Nejedná sa tu o bežné stručné, heslovité informácie, ale o hlboký ponor do psychologických súvislostí, ktoré sa skrývajú za uvedeným javom. Príklady výrazov, ktoré sa v knihe objavujú: entuziazmus, inteligencia, incest, prianie, prekážka, prerod, prijatie, skľúčenosť, zákon akcie a reakcie, zrkadlo (v duševnom zmysle ako "zrkadlo duše"), strata ...
Na sklade 2Ks
13,87 € 14,60 €

Jak naše vnitřní zranění ovlivňují to, co jíme


Táto kniha vám pomôže v nasledovnom: zistiť, ako sa kontrolujete; uvedomiť si, ako sa stravujete; vytvoriť si súvislosť medzi svojím systémom stravovania a vašimi emóciami, myšlienkami aj duchovným životom; prísť na to, prečo je ťažké načúvať vlastným potrebám; rozpoznať zranenia, ktoré vám bránia dobre sa stravovať; dospieť k tomu, aby ste načúvali potrebám svojho tela skôr, ako začnete jesť; milovať a prijať seba samých takých, akí ste.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Jak správně žít ve svém těle


Celosvetovo obľúbená kanadská autorka komplexne a múdro rozpráva o živote súčasného človeka. Upozorňuje čitateľa na to, čo je naozaj podstatné či nevyhnutné pre harmonický, naplnený život, hodný ľudskej bytosti rovnej Bohu. A naozaj – jej krédom je: sme Boh. Podľa nej je nutné, aby sme zmenili vnímanie života na našej planéte aj vnímanie seba samých. Podarí sa nám to, ak budeme smerovať k bohu. Skvelý spôsob, ako k tomu dôjsť, je bezpodmienečná láska k sebe i k druhým. Kniha je rozdelená na tri časti: prvá sa zaoberá tým, čo máme; druhá tým, čo robíme; a tretia sa venuje tomu, akí sme. Väčšina ľudí prikladá hlavnú dôležitosť tomu, čo vlastnia. V skutočnosti však musíme uprednostniť to, kým sme. Musíme zistiť, čo potrebujeme na to, aby sme boli šťastní, a následne podniknúť kroky, aby sme získali to, čo chceme. Na konci každej z 21 kapitol nájdete odporúčanie, ako začleniť do praxe a vlastného života to, čo ste si práve prečítali. Ozajstné poznanie totiž prichádza až so skúsenosťou.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Strach a obavy


Lise Bourbeau láskavo povzbudzuje čitateľov, aby sa nedali zbytočne deptať názormi, ktoré ich väznia. Strach totiž nie je nič, než naše obmedzujúce presvedčenia – ktoré ale môžeme zmeniť! S jej pomocou sa nám celkom ľahko a jemne otvorí pohľad a naša duša teda môže nesmelo, ale neústupne vykročiť do života... Témy, ktorých sa tu uvedené otázky a odpovede na ne dotýkajú, sú veľmi rozmanité. Patrí k nim sebaláska, vzťahy, výčitky svedomia, viera... obavy o zdravie, strach z úspechu, strach zo straty, strach z chudoby, strach zo smrti či zo zmien, strach zo samoty... aj extrémnejšie formy strachu ako agorafóbia či klaustrofóbia. Na povrch sa každopádne vyplavuje samotná podstata strachu a následne rady, ako ju rozpustiť.
Na sklade 1Ks
5,32 € 5,60 €

Jak nestárnout


Čo je to staroba? Aké sú obavy typicky spájané s vysokým vekom? Existuje cesta, vďaka ktorej sa zmierime s pribúdajúcimi rokmi? Obľúbená kanadská autorka, ktorá je sama vzorom toho, ako výborne sa dá vyzerať a žiť aj v pokročilom veku, sa v tejto knihe delí o dôležité a múdre poznatky. Témy, ktoré sa tu preberajú, sú dôležité pre každého z nás: Ako mať v poriadku telo. Ako si dopriať a odhadnúť primeranú fyzickú aktivitu. Nakoľko potrebujeme oddych a záľuby. Čo nám prináša kvalitný osobný a rodinný život a ako si ho zariadiť. Ako vyplniť voľný čas. Ako sa naučiť spracovať pocity viny, ako dobre komunikovať, ako sa venovať vnúčatám bez toho, aby sme sa dali zneužívať. Ako vnímať a rešpektovať svoje hranice a potreby. A čo práca, dôchodok, pocit užitočnosti a radosť zo života? Existuje vôbec cesta, ako sa zmieriť s pribúdajúcimi rokmi? Na záver knihy je uvedený prehľadný zoznam všetkých konkrétnych prostriedkov, ktoré kniha odporúča.
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €

Uzdrav svoje vnútorné zranenia


Autorka predkladá teóriu, overenú úspešnou celoživotnou terapeutickou praxou: že takmer všetky naše problémy a pocity nešťastia či nepochopenia majú korene v niektorom z takzvaných základných zranení. Tými sú odmietnutie, opustenie, poníženie, zrada a krivda. Podrobne ich popisuje a vysvetľuje, ako si na ich základe vytvárame „masky“, ktoré nám umožňujú zranenia nevnímať. Stávajú sa z nás tak určité osobnostné typy, ktoré sa dajú rozoznať už napohľad, na základe typických telesných znakov. Naše telo totiž neklame a odráža to, čo v sebe naozaj nosíme. Vďaka tejto knihe pochopíte, ako fungujete a čo ovplyvňuje vaše vzťahy. Zároveň získate konkrétny návod, ako začať reagovať, myslieť a cítiť sa inak, lepšie a konštruktívnejšie – tak, aby ste sa mohli posunúť smerom k uspokojivejším zážitkom a aby ste začali byť naozaj sami sebou.
U dodávateľa
8,56 € 9,20 €

Liečba piatich bolestí duše


Vynikajúca a obľúbená kanadská autorka podrobne rozoberá päť základných citových zranení, ktoré hlboko ovplyvňujú náš život. Sú to odmietnutie, opustenie, poníženie, zrada a nespravodlivosť. Dozvieme sa, ako sa prejavujú a podľa čoho spoznáme, aká bolesť sa prebudila. Pochopíme, že najväčšou prekážkou pre naše uzdravenie je ego. Hlas ega treba rozoznať a ego zmenšiť; tak sa zmenší i naša bolesť. Ego sa snaží našu bolesť popierať. Je presvedčené, že budeme menej trpieť, ak si zachováme presvedčenie, že sme v poriadku. To by možno aj bola pravda – ak by sme však boli naozaj šťastní, vyrovnaní, zdravo sebavedomí, otvorení a plní pozitívnych očakávaní. Lenže ak sme hlboko vo vnútri neistí, smutní či zatrpknutí a reagujeme vzťahovačne či neprimerane defenzívne, môžeme si byť istí, že trpíme nepriznanou bolesťou duše. Samozrejme uvedené zranenia duše nielen rozoznáme a pochopíme, ale tiež sa ich naučíme úspešne uzdraviť. Táto kniha volne nadväzuje na knihu Uzdrav svá vnitřní zranění, s ktorou sa navzájom dopĺňajú, avšak je možné čítať ju aj samostatne, bez poznania iných diel Lise Bourbeau.
Na sklade 1Ks
9,29 € 9,99 €

Emócie, pocity, vnútorné uzdravenie


Autorka odpovedá na otázky svojich klientov a vysvetľuje pritom mnohé dôležité skutočnosti o podstate našich pocitov, emócií a psychického stavu. Radí, ako sa vysporiadať s rôznymi náročnými situáciami a komplikovanými vzťahmi, a to najmä prostredníctvom úprimného odpustenia. Témy, s ktorými sa tu stretnete: prílišná citlivosť, neschopnosť zvládať alebo ovládať svoje emócie, snaha udržať si odstup od ostatných, osamelosť, hnev, strach, bolesť, komplikované vzťahy rodičov a detí, mužov a žien, potláčanie emócií, sexuálne násilie, žiarlivosť, nevera, agresivita, choroby a iné.
U dodávateľa
7,07 € 7,60 €

Lacná kniha Jak správně jíst (-70%)


Táto kniha vám pomôže v nasledovnom: zistiť, ako sa kontrolujete; uvedomiť si, ako sa stravujete; vytvoriť si súvislosť medzi svojím systémom stravovania a vašimi emóciami, myšlienkami aj duchovným životom; prísť na to, prečo je ťažké načúvať vlastným potrebám; rozpoznať zranenia, ktoré vám bránia dobre sa stravovať; dospieť k tomu, aby ste načúvali potrebám svojho tela skôr, ako začnete jesť; milovať a prijať seba samých takých, akí ste.
Na sklade 1Ks
2,36 € 7,85 €

dostupné aj ako: