% Zľavy na hry %

Božena Slančíková-Timrava

autor

Mocnár


„Iľa Štopľovie sa nazdala, že keď sa vydá za bratranca ku maminej sestre, že tak dobre ani jednej neveste nebude, ako jej, a ľa, i teraz plače konča domu...“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,59 €

Nijakej radosti


„Slová nejdú im na jazyk, srdcia chladnú, výbuch opozdenej lásky zhasol… Už je pozde lapať šťastie teraz. Mohli oň stáť vtedy, keď bol tomu čas!“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,79 €

V predvečer


„Na knižke majú apa 500 zlatých; tristo, čo voly predali po maminej smrti, a dvesto, čo odvtedy nagazdovali. To všetko preto, že sa chcú oženiť.“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,79 €

Veľké šťastie


Ktorú z troch priateliek si napokon nájde veľké šťastie? Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
2,49 €

Ondro Hľonzo


„V dedine nikto si nemyslel, že by sa Ondro Hľonzo oženil ešte raz. Ako mládenec ledva si mohol dostať ženu; ani nenašiel si jej v tejto dedine, iba v druhej, i to len slúžku biednu, chorľavú, a teraz, keď ostal vdovcom so troma deťmi, ani len dušičke sa neprisnilo o ženení Hľonzovom. Kto by i šiel za chudobára, do drevenej chalupy, za neho, čo má skrívené nohy a kolená s vytknutými jabĺčkami, komoru pustú?…“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,99 €

Pomocník


„Tatuško ohluchol, i zrak mu slabol a nemohol viac učiť deti. Preto dnes po veľkom rozmýšľaní a radení zasadol k stolu, ťažko spustiac sa na stolec, a odpísal svojmu priateľovi Somošovi — s ktorým vžak neschodil sa pre diaľku — aby mu poslal syna, od leta pripraveného na učiteľstvo, za pomocníka…“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,79 €

U Kanátov


„Anča Kanátovie práve doumývala riad, čo ostal po dobrej večeri chlapov, ktorí jej doviezli z druhej dediny nevestu, vydavšiu sa dnes za jej syna. Poutierala taniere a misky vechtíkom, pozakvačovala každé na svoje miesto, potom sadla na lavicu k ohnisku, aby si oddýchla... Tvár zastrela sa jej starosťou, keď pomyslela na tento deň. Či to bude dobré a prospešné pre nich: syna a ju, čo sa dnes vykonalo?“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,29 €

Tá zem vábna


„Naraz rozniesla sa zvesť tichou dedinou, že Ďuro Ťankeľ ide do Ameriky. A v tie časy stalo sa i to, že mladý Jano Fazuľovie zmenil sa celkom. Stal sa zahútaným každým dňom väčšmi a sotva prehovoril slova...“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,29 €

Prípad Jana Hrkaľu


Celá dedina bola už nahnevaná. Trpezlivosť občanov bola u konca a vzbúrenie veľké povstalo medzi ľudom. Ženy reptaly každým dňom väčšmi a vyhrážkam chlapov nebolo konca. Totiž hlásnik Hrkaľa, ktorý zastával tú službu už na štvrtý rok, povinností svojich nekonal nijako… Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,49 €

Tak je darmo


Vydá sa Jolka za Čordáša? Poviedka Bożeny Slančíkovej-Timravy. Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,49 €

Ťapákovci


„Veľa ľudí je u Ťapákov… Keď sa všetci sídu, temer nestačia lavice. A keď obsadnú stôl na obed, čo len po sedem ráz začrú do misy lyžicami, už sa i vyprázdni… Ľudu dosť, ale to je chyba, že nieto hlavy v dome…“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
2,49 €

Veľký majster


„Milo Fizelčík chce byť umelec. Vyučil sa bol síce za merníka, keď zrazu zacítil, že je talent. Nechal všetko tak a oddal sa svojmu povolaniu, ktoré ho zvalo, i začal robiť, čo k všetkému tomu treba. Nechal si dlhé vlasy rásť a pobehal mestá, ktoré treba ponavštevovať, a teraz je tu, behá po izbe a mučí sa…“ Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
1,79 €

Všetko za národ


„Vedz, že blaho národov, nielen nášho maličkého, spočíva i na pleciach žien… A nám tým väčšmi prichodí brať na seba i tú úlohu, lebo sa nám mužskí strácajú. Jedni pre zisk, jedni pre postavenie, jedných žena a okolie premení, druhí prídu do neprajných okolností, i musia mlčať, a najviac okrádajú nás školy…“ Autobiografická novela zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
3,99 €

Hrdinovia


Psychologická novela s protivojnovou tematikou. Obrazy dedinského a mestského prostredia počas prvej svetovej vojny a reakcie ľudí na ňu. Klasika zo Zlatého fondu SME.
Na stiahnutie
3,49 €

Ťapákovci


Kritická sonda do spôsobu života slovenskej rodiny, ktorá sa tvrdošijne pridŕža navyknutého spôsobu života a nesplniteľných snov a nie je schopná vykročiť v ústrety novým časom. Kniha obsahuje aj výber z ďalších Timraviných próz.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Za koho ísť a iné prózy


Výber z diela Boženy Slančíkovej Timravy vychádza v osvedčenej edícii Najkrajšie diela slovenskej literatúry s tým rozdielom, že chce osloviť dnešných čitateľov prepisom jej diel do súčasného jazyka. Jazykové úpravy neovplyvňujú autorskú originalitu ani sviežosť Timravinho diela. Výber obsahuje poviedky a novely Za koho ísť (1893), Skúsenosť (1902), Mojžík (1911), Ťapákovci (1914), Hrdinovia (1918), Skon Paľa Ročku (1921) a je doplnený slovníčkom s nenahraditeľnými archaizmami, doslovom s informáciami o literárno-historických súvislostiach a životopisnými údajmi o autorke.
Vypredané
5,80 € 6,10 €