Soňa Brabcová

autor

Péče o rány


Publikace pojednává o ranách jako takových a hlavně o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran.A nejen to - erudovaná sestra pečující o pacienty s nehojící se ránou, ale i sestra, která se teprve připravuje, musí mít povědomí i o metodice prevalenčního sledování rizika a výskytu dekubitů, resortních bezpečnostních cílech a v neposlední řadě o požadavcích pro zavedení interního systému hodnocení kvality.
Na sklade 2Ks
13,81 € 14,54 €