Dale E.

autor

Nepodľahnite alzheimeru


Každý z nás pozná aspoň jedného človeka, ktorý prekonal rakovinu, no nepozná nikoho, kto by prekonal Alzheimerovu chorobu. Zatiaľ. Je to jediná z desiatich najčastejších príčin úmrtia v USA, na ktorú neexistuje účinná liečba. Nijakej inej choroby sa nebojíme tak ako alzheimera, a to z dvoch dôvodov. Nie je to "len" smrteľná choroba, toto ochorenie zároveň okráda svoje obete o život dlho pred tým, než skutočne zomrú. Dale E. Bredesen, M.D. dospel k prelomu vo výskume a dokázal, že Alzheimerovej chorobe a kognitívnemu úpadku sa dá predísť a v mnohých prípadoch možno chorobný proces aj zastaviť. Vo svojej prevratnej knihe ponúka pacientom s týmto ochorením nádej a prvú dobrú správu týkajúcu sa nového chápania choroby a nového liečebného programu, ktorý majú pacienti dodržiavať. Podľa doktora Bredesena Alzheimerova choroba nie je iba jeden konkrétny zdravotný stav, hoci ju tak v súčasnosti liečia, ale má niekoľko podtypov. Príčinou ich vzniku je viacero mechanizmov, zvyčajne sa prejavia rôznymi spôsobmi a v rôznom veku. No všetky zásadne ovplyvňuje nerovnováha 36 metabolických faktorov, ktoré môžu zapríčiniť "úpadok" nášho mozgu. Autor vysvetľuje pravidlá liečby, založenej na výskume, ktoré sa zameriavajú na nastolenie rovnováhy spomínaných mechanizmov, a to ovplyvnením faktorov životného štýlu, ako sú mikroživiny, hladiny hormónov, stresu a kvality spánku. Zaoberá sa tiež otázkou dôležitosti stravy pri kognitívnom úpadku a významom autofágie, ktorá si vyžaduje striktný nočný pôst. Jeho výsledky sú ohromujúce. Z prvých desiatich pacientov dodržiavajúcich jeho odporúčania až deväť zaznamenalo v priebehu troch až šiestich mesiacov výrazné zlepšenie stavu. A odvtedy dosiahol podobné výsledky u stoviek ďalších pacientov. Výrečné príbehy pacientov nám poskytnú lepšiu predstavu o tom, ako sa cíti človek, ktorý sa zotavil z ochorenia dlhodobo považovaného za nevyliečiteľné, a získame aj špecifické informácie, ktoré pomôžu pacientom, opatrovateľom, lekárom a liečebným centrám zaviesť túto metódu do praxe. Kniha od základov zmení spôsob liečby, prevencie a naše uvažovanie o Alzheimerovej chorobe.
Na sklade 5Ks
9,90 € 17,90 €

Az Alzheimer-kór vége


Magyarországon százezres nagyságrendű az alzheimeres betegek száma, ami óriási terhet jelent mind az egészségügynek, mind a hozzátartozóknak. A könyv a betegség keletkezésének és lefolyásának magyarázatán túl megelőző intézkedéseket is tartalmaz, illetve egy teljes protokollt (étrend, táplálékkiegészítők, vitaminok, ásványi anyagok) a már diagnosztizált betegség kezelésére. "Világunk az Alzheimer-kórra figyelmeztető, rémisztő hírektől hangos: hogy gyógyíthatatlan és jórészt kezelhetetlen, hogy nincs megbízható módszer a megelőzésére, és hogy évtizedek óta kijátssza a neurológusok színe-javát... Nem csoda, hogy félelmünkben szinte mindenhatónak tekintjük az Alzheimer-kórt. Reménytelen helyzetnek. Ellenállónak minden kezeléssel szemben. Egészen mostanáig. Hadd mondjam el a lehető legegyszerűbben: az Alzheimer-kór megelőzhető, a hozzá társuló szellemi hanyatlás pedig visszafordítható. Mindazok, akiknél még nem alakult ki maga az Alzheimer-kór, de kognitív károsodást tapasztalnak, csakúgy, mint azok, akiknél már kialakult a betegség, nemcsak hogy megállíthatják, de sok esetben vissza is fordíthatják kognitív képességeik hanyatlását a protokoll alkalmazásával. Előrehaladottabb betegségnél a súlyos demenciához vezető út eddig elkerülhetetlen volt, a szakemberek semmi jóval nem tudták biztatni a betegeket. Az általam és kollégáim által kidolgozott, Alzheimer-kór elleni protokoll ezt a dogmát is a múlt homályába veti."
Na sklade 1Ks
12,23 € 12,87 €