! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Elga Brogyányiová

autor

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2021-2022


Sadzobník UNIKA pre rok 2021-2022 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby. Pri úprave cien v sadzobníku pre roky 2021-2022 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2020. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2021-2022 upravené v niektorých pásmach. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež nové odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien. Sadzobník bude vhodnou pomôckou pri vypracovaní návrhov ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, na základe ktorých sa dohodne cena podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade verejného obstarávania aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Na sklade 1Ks
19,95 € 21,00 €

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2024


Sadzobník UNIKA pre rok 2024 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby. Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2024 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2023. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež nové odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien. Sadzobník bude vhodnou pomôckou pri vypracovaní návrhov ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, na základe ktorých sa dohodne cena podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade verejného obstarávania aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Na sklade 1Ks
20,94 € 23,79 €

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2023


Sadzobník UNIKA pre rok 2023 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby. Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2023 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2021-22. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež nové odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien. Sadzobník bude vhodnou pomôckou pri vypracovaní návrhov ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, na základe ktorých sa dohodne cena podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade verejného obstarávania aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Sadzobník 2023 je v prílohách obohatený o znenie nového stavebného zákona, ktorý pozostáva zo zákonov 200/2022 z.z. a 2021/2022 z.z. Nový stavebný zákon má v čase vydania tohto sadzobníku plánovanú účinnosť od 1.4.2024. Nové znenie stavebného zákona opúšťa dvojstuňové povolovanie stavieb, čím bude mať následne aj dopad na percentuálne rozdelenie a štruktúru ceny projektových prác.
Vypredané
22,60 € 23,79 €