! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Milan Brož

autor

Microsoft Office Excel 2007


Excel 2007 přináší mimo změněného ovládání řadu nových funkcí. Pokud toužíte po ovládnutí nového Excelu na uživatelské úrovni a jeho využití ke každodenní práci, pak je tato kniha pro vás ta pravá. Zkušený autor v knize neskrývá žádné důležité vlastnosti, možnosti a postupy a poskytuje řešení všech možných situací a tipy pro efektivnější práci. Kniha tak poskytuje kompletní sadu postupů a návodů, jak Excel plnohodnotně využít. V publikaci najdete mimo jiné tato témata:Nové ovládání Excelu a práce se sešity Vkládání, úprava a ověřování dat Běžné i podmíněné formátování Výpočty v sešitu a hledání problémů ve vzorcích Tvorba grafů a formátování jeho prvků Citlivostní analýza a hledání řešení Seřazení seznamu, filtrování dat, vytváření přehledů Tvorba a využití kontingenčních tabulek a grafů Aktualizace dat z jiných sešitůKniha je následovníkem řady příruček k předchozím verzím Excelu, jež se jako nejoblíbenější publikace k tomuto programu staly pomocníkem více než 50 000 uživatelů.O autorovi:Milan Brož přednáší výpočetní techniku na soukromé Vysoké škole obchodní a Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Je externím redaktorem magazínu CHIP a pracuje jako konzultant a programátor pro firmy. Práci s počítači, převážně s tabulkovými procesory, věnoval několik seriálů, množství článků a 27 knih.
Na sklade 1Ks
13,77 € 14,49 €

Microsoft Excel 2007-2010


Tato praktická příručka se vyčerpávajícím způsobem věnuje matematickým a ?nančním výpočtům, tvorbě grafů, kontingenčním tabulkám a dalšímu zpracování dat pomocí vzorců a funkcí.Díky mnoha příkladům, postupům, námětům a poznatkům z praxe se Excel n aučíte plně využít v rámci každodenní praxe. Všechny příklady v knize jsou gra?cky zpracovány a dostupné na webu, odkud si je čtenář může stáhnout a dále s nimi pracovat.
Na sklade 1Ks
23,27 € 24,49 €

Microsoft Office Excel 2003


Excel je dnes již neodmyslitelnou výbavou každého uživatelského počítače, podobně jako třeba textový procesor Word. Podrobná příručka od jednoho z nejzkušenějších tuzemských autorů příruček a průvodců ke kancelářským programům vás seznámí se všemi důležitými nástroji a možnostmi Excelu 2003 a naučí vás všemu, co potřebujete pro jeho využití v každodenní kancelářské nebo soukromé praxi.V knize naleznete následující kapitoly:Úvod do Excelu 2003 – seznámíte se s prostředím programu a „filozofií“ tabulkového dokumentu (buněk, listu, sešitu). Práce se sešity – zvládnete operace, které budete provádět jako nezbytnou samozřejmost mnohokrát denně, i ty, které rozšíří nebo zjednoduší vaši práci, např. obnovu dokumentu při poškození, import a export sešitu, využití šablon a ochranu sešitu. Základní techniky práce s Excelem – stěžejní kapitola, v níž se naučíte vytvářet tabulky ve formě, jakou potřebujete; zvládnete vytváření vzorců a automatizaci výpočtů využitím funkcí a kopírováním dat. Náležitě je vysvětleno i formátování tabulek a jejich tisk. Rozšiřující techniky – kouzlo Excelu spočívá v množství drobných elegantních nástrojů, které významně šetří práci nebo umožňují vytvářet profesionální tabulky s minimální námahou; jedná se např. o automatické formáty tabulek, kontrolu chyb ve vzorcích apod. Práce s grafy – kapitola podrobně provádí tvorbou a úpravami různých typů grafů. Nástroje pro analýzu dat – zde se seznámíte především s citlivostními analýzami a scénáři. Práce se seznamy – seznamy jsou specifickým, ale častým využitím Excelu. Díky řazení a filtrování dat, vytváření souhrnů, přehledů a skupin je práce s nimi zábavou. Interaktivní tabulky a grafy – představení výborných nástrojů Excelu 2003 sloužících k získání různých přehledných pohledů na data z rozsáhlých tabulek.· Vkládání obrázků, rovnic a dalších objektů – v této kapitole se naučíte vylepšovat vzhled tabulek – různými možnostmi vložení obrázků, ozdobného textu, zápisem vzorců v matematické podobě a vytvářením diagramů. Spolupráce uživatelů – se sešitem je možné pracovat i na více počítačích. V této kapitole poznáte práci více uživatelů na jednom sešitu, práci s kopiemi sešitu, odeslání sešitu elektronickou poštou a různé způsoby publikování sešitu na webových stránkách. Přílohy – užitečný přehled funkcí, klávesových zkratek a základních pojmů pro práci v Excelu 2003.Výklad je podepřen množstvím příkladů, řadou tipů a rad.O autorovi: Milan Brož (*1946) přednáší výpočetní techniku na soukromé Vysoké škole obchodní a Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Je externím redaktorem magazínu CHIP a pracuje jako konzultant pro firmy. Práci s počítači věnoval několik seriálů a množství článků a především již 22 knih, například Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002, Microsoft Excel 2000 pro manažery a ekonomy nebo Microsoft Office Word 2003 Podrobná uživatelská příručka.
Vypredané
14,41 € 15,17 €

Excel pro manažery a ekonomy + CD


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2006: Microsoft Excel pro manažery a ekonomyNejčastější využití dnes Excel nachází v oblasti ekonomiky, statistiky a managementu. Právě čtenářům z těchto oblastí je publikace určena, protože nepodává ob ecné informace o programu Excel pro začátečníky, nebo pokročilé, ale řeší problémy se kterými se manažeři, ekonomové ale také studenti ekonomických oborů, účetní a analytici setkávají přímo ve svém oboru. Přesné odpovědi na konkrétní otázky v praxi m anažera nebo ekonoma dnes nelze získat bez využití počítačových technologií. Zkušený autor Milan Brož na základě dlouholetých zkušeností představuje promyšlenou a podrobně rozpracovanou výuku řešení těchto otázek. Tato kniha je neobvyklá tím, že se n ezaměřuje na určitý stupeň pokročilosti čtenáře, ale spíš na obor jeho činnosti. Pomocí příkladů vybraných z praxe nabízí nejen hluboké pochopení nástrojů programu Excel, ale rovněž předvádí způsoby jejich využití v každodenní práci. Zabývá se celým průřezem praxe manažera a ekonoma. Z obsahu knihy: * Výpočet daně z příjmů * Simulace hospodářských výsledků * Provize obchodní sítě * Analýza kurzu akcií * Ukazatelé rentability * Analýza mzdových nákladů * Výpočet zisku* Hledání optimálního řešení * a mnoho dalších témat Na přiloženém CD najdete cvičné soubory z knihy, finanční kalkulátory a jiné softwarové nástroje k zefektivnění práce.
Vypredané
16,37 € 17,23 €

Microsoft Office Excel 2007 SK


Podrobná príručka od jedného z najväčších znalcov Excelu Vás naučí vytvárať profesionálne vypadajúce tabuľky a grafy spôsobom, ktorý výrazne uľahčí Vašu prácu.Poznáte mnoho efektívnych techník Excelu 2007 pre tvorbu a formátovanie tabuliek jednoduché prevedenie najrôznejších výpočtov, vyhľadávanie, triedenie a zakladanie analýz detailne úpravy grafov, pružné kontingenčné tabuľky, doplňovanie grafických objektov a veľa ďalšieho.
Vypredané
12,40 € 13,05 €

Microsoft Word 2000 základní příručka


Základní výbava uživatele textového editoru Microsoft Word 2000 od autora několika bestsellerů v oblasti kancelářských aplikací. Přehledně a na příkladech projdete samotnými základy Wordu a dozvíte se vše potřebné pro tvorbu různých typů dokumentů, včetně jejich tisku a publikace na Internetu. Kniha končí jedinečnou kapitolou o správném psaní v textovém editoru a užitečnými přílohami.
Vypredané
8,99 € 9,46 €

Microsoft Excel 2002 Uživatelská příručka


Tato příručka vás seznámí se všemi důležitými nástroji a schopnostmi Excelu 2002 (je aplikací z balíku Microsoft Office XP) a naučí vás všemu, co potřebujete pro jeho využití v každodenní kancelářské nebo soukromé praxi: Úvod do Excelu 2002 – seznámíte se s prostředím programu a pojetím tabulkového dokumentu (buněk, listu, sešitu). Práce se soubory – zvládnete operace, které budete provádět jako nezbytnou samozřejmost mnohokrát denně, i ty, které rozšíří nebo zjednoduší vaši práci, např. odeslání dokumentu elektronickou poštou, převedení tabulky vytvořené v jiné aplikaci do Excelu, využití šablon či ochranu souborů. Základní techniky práce s Excelem – stěžejní kapitola, v níž se naučíte vytvářet tabulky ve formě, jakou potřebujete; zvládnete vytváření vzorců a automatizaci výpočtů využitím funkcí a kopírování dat. Náležitě je vysvětleno i formátování tabulek a jejich tisk. Rozšiřující techniky – kouzlo Excelu spočívá v množství drobných elegantních nástrojů, které významně šetří práci nebo umožňují vytvářet profesionální tabulky s minimální námahou. Práce s grafy – kapitola podrobně provádí tvorbou a úpravami různých typů grafů. Práce se seznamy – seznamy (dříve databáze) jsou specifickým, ale častým využitím Excelu. Díky řazení a filtrování dat, vytváření souhrnů, přehledů a skupin je práce s nimi zábavou. Interaktivní tabulky a grafy – představení výborných nástrojů Excelu 2002, sloužících k získání různých přehledných pohledů na data z rozsáhlých tabulek. Přílohy – užitečný přehled příkazů, ikon, funkcí, klávesových zkratek, základních pojmů a doporučení pro práci v Excelu 2002. Výklad je podepřen množstvím příkladů, řadou tipů a rad zkušeného autora
Vypredané
9,34 € 9,83 €

Microsoft Visio 2002


Táto príručka vás zoznámi so všetkými dôležitýmí nástrojmi a schponosťami Visia 2002, ktorý je doplnkovou aplikáciou v balíku Microsoft Office XP a naučí vás všetko, čo potrebujete na jeho využitie v každodennej praxi.
Vypredané
14,10 € 14,84 €

Microsoft Excel 2003


Excel je dnes už neodmysliteľnou výbavou každého užívateľského počítača, podobne ako napríklad textový procesor Word. Podrobná príručka od jedného z najskúsenejších autorov príručiek a sprievodcov ku kancelárskym programom na trhu vás zoznámi so všetkými dôležitými nástrojmi a možnosťami Excelu 2003 a naučí vás všetko, čo potrebujete pre jeho využitie v každodennej kancelárskej alebo súkromnej praxi. V knihe nájdete nasledujúce kapitoly:Úvod do Excelu 2003 – zoznámite sa s prostredím programu a „filozofiou“ tabuľkového dokumentu (buniek, listov, zošitov). Práca zo zošitmi – zvládnete operácie, ktoré budete vykonávať ako nevyhnutnú samozrejmosť veľakrát denne, i tie, ktoré rozšíria alebo zjednodušia vašu prácu, napríklad obnovu dokumentu pri poškodení, import a export zošitu, využitie šablón a ochrana zošita. Základné techniky práce s Excelom – ťažisková kapitola, v ktorej sa naučíte vytvárať tabuľky vo forme, akú potrebujete; zvládnete vytváranie vzorcov a automatizáciu výpočtov využití funkcií a kopírovaním dát. Náležite je vysvetlené i formátovanie tabuliek a ich tlač. Rozširujúce techniky – kúzlo Excelu spočíva v množstve drobných elegantných nástrojov, ktoré významne šetria prácu alebo umožňujú vytvárať profesionálne tabuľky s minimálnou námahou; ide napríklad o automatické formáty tabuliek, kontrolu chýb vo vzorcoch a podobne. Práca s grafmi – kapitola podrobne sprevádza tvorbou a úpravami rôznych typov grafov. Nástroje pre analýzu dát – tu sa zoznámite predovšetkým s citlivostnými analýzami a scenármi. Práca zo zoznamami – zoznamy sú špecifickým, ale častým využitím Excelu. Vďaka zoradeniu a filtrovaniu dát, vytváraniu súhrnov, prehľadov a skupín s nimi zábavou. Interaktívne tabuľky a grafy – predstavenie výborných nástrojov Excelu 2003 slúžiacich k získaniu rôznych prehľadných pohľadov na dáta z rozsiahlych tabuliek. Vkladanie obrázkov, rovníc a ďalších objektov – v tejto kapitole sa naučíte vylepšovať vzhľad tabuliek – rôznymi možnosťami vloženia obrázkov, ozdobného textu, zápisom vzorcov v matematickej podobe a vytváranie diagramov. Spolupráca užívateľov – zo zošitom je možné pracovať i na viacerých počítačoch. V tejto kapitole spoznáte prácu viacerých užívateľov na jednom zošite, prácu s kópiami zošitu, odosielanie zošitu elektronickou poštou a rôzne podoby publikovania zošitu na webových stránkach. Prílohy – užitočných prehľad funkcií, klávesových skratiek a základných pojmov pre prácu s Excelom 2003.Výklad je podporený množstvom príkladov, radom tipov a rád.Milan Brož (*1946) prednáša výpočtovú techniku na súkromnej Vysokej škole obchodnej a Vyššej obchodnej podnikateľskej škole v Prahe. Je externým redaktorom magazínu CHIP a pracuje ako konzultant pre firmy. Práci s počítačom venoval niekoľko seriálov a množstvo článkov a predovšetkým už 22 kníh, napríklad Majstrovstvá v Microsoft Excel 2000 a 2002, Microsoft Excel 2000 pre manažérov a ekonómov alebo Microsoft Office Word 2003 Podrobná užívateľská príru
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Microsoft Office Visio 2003


Kniha od známého autora je určena čtenářům prakticky ze všech oborů průmyslu. Pro stavaře, elektrotechniky, strojaře, informatiky, státní správu, obecní úřady, obchodní a výrobní firmy a další. Je napsána pro edici Visio Professional a ukazuje ovládání programu krok za krokem od samých začátků tak, aby čtenář mohl snadno přejít na kteroukoli jinou edici programu, která lépe vyhovuje jeho odbornému zaměření.Ať už jde o analýzu obchodních procesů, plánování projektů, zobrazování procesů myšlení a grafické znázorňování uspořádání organizace, zobrazení síťových infrastruktur, plánů prostorového uspořádání a vybavení, elektrických obvodů, nebo třeba softwarových systémů a databázových struktur, po přečtení této knihy bude čtenář schopen vytvářet výkresy a dokumentaci ve svém oboru.Seznámení s prostředím a jeho nastavení Práce se soubory, otevírání a ukládání, automatická obnova Základní techniky práce ve Visiu Tvorba obrazců, manipulace s nimi, pohyb a spojování Speciální operace se spojnicemi Vytváření složených obrazců Kreslicí nástroje, kreslení a rozšiřování obrazců Formátování obrazců, čáry, výplně a stíny Text na stránce výkresu Tisk a související nastavení Práce s vrstvami, vlastnosti a přiřazení Práce se styly, tvorba a uložení Sdílení dat mezi aplikacemi Visio a web, publikování a řízení webu Grafy, jejich typy a příslušenství ke grafům Kalendáře, časové osy a organizační diagramyVýklad je zaměřen na podrobné zvládnutí všech důležitých aspektů práce s výkresem od počátečního nastavení až po dokončovací operace.
Vypredané
13,56 € 14,27 €

Microsoft Excel


Zkušení autoři vás v knize naučí využít funkce a vzorce Excelu k praktickým účelům a pomocí výpočtů s nimi dokážete to, co se dříve zdálo jako nemožné, nebo příliš složité. Výklad je doplněn množstvím příkladů, postupů a námětů, čímž kniha vyhoví všem, kteří znají alespoň základy práce s Excelem.Kniha se věnuje mimo jiné těmto tématům:Správná adresace buněk, jejich názvů a vytvoření vazby mezi buňkami Formátování pomocí funkce, kopírování vzorců a jejich převod na hodnoty Matematické výpočty, zaokrouhlování čísel, práce s datem a časem, výběr a nalezení znaků, jejich porovnání či konverze Předpověď budoucího vývoje, výpočet úročení, anuity, hodnoty cenných papírů, kupónových dluhopisů nebo odpisů Výpočet Šance milion či výhry ve Sportce Kontingenční tabulky a grafy, interaktivní propojení tabulky a grafu, doplnění trendu nebo klouzavého průběhu Vytvoření relace mezi seznamy, jejich seřazení a filtrace dat Výpočetní modely – generování náhodných čísel nebo otázek, simulace hospodářských výsledků, rozbor výsledků firmy Sledování skutečnosti a plánu, výběr vhodného uchazeče, orientační výpočet mzdy a dotace Tvorba procedur, maker, využití cyklů, vnořených struktur a uživatelské funkceInformace zmíněné v knize jsou platné nejen pro Excel verze 2003, ale také pro starší verze 2002 a 2000. Zkrátka nepřijdou ani majitelé anglického Excelu.Ke knize je přiloženo CD obsahující všechny příklady uvedené v knize ve funkční a graficky upravené formě, připravené k dalšímu užití. Dále na CD naleznete utility k Excelu, např. seznamy funkcí, formuláře, ověřování dat, slovníky či zabezpečení Excelu, a také další užitečné programy, např. PDF Creator, PowerCalc či Convert.O autorech: Milan Brož přednáší výpočetní techniku na soukromé Vysoké škole obchodní a Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Je externím redaktorem magazínu CHIP a pracuje jako konzultant a programátor pro firmy. Práci s počítači, převážně s tabulkovými procesory, věnoval několik seriálů, množství článků a 25 knih.Václav Bezvoda, docent Univerzity Karlovy, přednáší na Vysoké škole obchodní, Bankovním institutu VŠ a na Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze matematiku a teoretické předměty z oblasti financí. Zabýval se zpracováním dat z oblasti přírodních věd, zejména geologie a geofyziky. Je autorem řady vědeckých a odborných publikací.
Vypredané
23,62 € 24,86 €

Microsoft Excel pro manažery a ekonomy


Tabulkový procesor je jedním z nejpoužívanějších počítačových programů a jeho nejpopulárnějšího zástupce, Microsoft Excel, najdeme takřka na každém kancelářském počítači. Kromě běžných výpočtů nachází nejsilnější uplatnění právě v oblasti ekonomiky, financí, obchodu a managementu. A jeho využití by bylo ještě intenzivnější, kdyby dotyční uživatelé znali funkce a nástroje, které Excel pro řešení jejich problémů a usnadnění jejich práce nabízí.Právě odsud se zřejmě rodí neutuchající zájem čtenářů o publikaci Microsoft Excel pro manažery a ekonomy, kterou si během deseti let vyžádali již ve čtvrtém vydání. Nezabývá se výukou základů práce s Excelem – předpokládá, že zápis údajů do buněk, tvorbu součtových vzorců či ukládání sešitů uživatel zná (k tomu je na trhu také řada vhodných příruček) – ale řeší přímo konkrétní úlohy a problémy, s nimiž se firemní ekonomové, účetní, obchodníci, finanční analytici a manažeři setkávají ve své praxi: výpočet odpisů, provize obchodní sítě, analýzu nákladů, simulaci hospodářských výsledků, výpočty s cennými papíry, určení optimální velikosti dodávky, rozpočet provozovny, úhledný ceník či mnohé další.S touto knihou tak poznáte a uvidíte v akci:vytváření různých typů modelů, specializované výpočty s funkcemi (finanční, statistické, matematické, vyhledávací), hledání optimálního řešení, porovnávání různých variant (scénáře), vliv změny vstupu na výstup (citlivostní analýza), předpovědi budoucího vývoje (trend), efektivní analýzu dat (seznamy a kontingenční tabulky), přehledné tabulky (s podmíněným formátováním, přehledy a skupinami), prezentaci výsledků v atraktivních formátech a grafech.O autorovi:Ing. Milan Brož, CSc. přednáší výpočetní techniku na soukromé Vysoké škole obchodní a Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Pracuje rovněž jako konzultant a programátor pro firmy a je externím redaktorem magazínu CHIP. Je jedním z nejplodnějších českých autorů počítačové literatury; výuce kancelářských aplikací, především Excelu, věnoval již 26 knih, např. Microsoft Office Excel 2003 Podrobná uživatelská příručka, Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002 nebo Microsoft Excel Vzorce, funkce, výpočty .K úpravě textu tohoto vydání přispěl významnou měrou Doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc.Přiložené CD obsahuje mnoho užitečných dokumentů a aplikací: příklady z knihy a další formuláře (daňová přiznání, účetní rozvaha, peněžní deník, kniha jízd aj.), finanční kalkulátory, několik tisíc obrázků (klipartů), doplňky Office 2003 Stock Actions, Add-in for SQL Server Analysis Services, programy Windows Media Player 9, XnView 1-66 CE aj.
Vypredané
17,31 € 18,22 €

Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002


Kniha je v rámci české literatury zabývající se aplikací Microsoft Excel v několika ohledech výjimečná. Nevychází z komplexního popisu produktu, předpokládá, že čtenáři jej na základní úrovni ovládají, místo toho se zabývá skupinami úloh a problémů, k nimž lze Excel využít, a to formou nezbytného teoretického výkladu a řešených příkladů. Čtenář v knize nalezne:kompletní popis všech 329 funkcí, kapitolu k designu tabulek, stať pojednávající o výpočetních chybách, popis uživatelských úprav kontingenčních tabulek (doplnění výpočtových polí a výpočtových položek), kapitolu pro děti a trochu "volnější" podání využívání nástrojů Excelu pro děti a rodiče praktické sešity pro okamžité použití: faktury, peněžní deník, kniha jízd, různé provedení docházkových listů, sledování studijních výsledků... tři typy příkladů: jednoduché, ilustrující diskutovanou akci, složitější se stručným uvedením způsobu řešení průvodním textem, komplexní, které mají pevnou strukturu od zadání, použitých nástrojů Excelu, přes postup řešení až po závěrečné poznámky Kniha je psaná pro Excel 2002 (ze sady MS Officexp) a Excel 2000 (ze sady MS Office 2000). Excel 2002 je brán jako hlavní produkt a pro verzi 2000 jsou uvedeny rozdíly. Všechny v knize uvedené příklady jsou na doprovodném CD-ROM. Na něm najdete další příklady, které nebylo možné z důvodu rozsahu knihy do textu zařadit. Některé obrázky jsou v knize silně redukovány, v souborech na CD-ROM jsou v plném provedení. Na CD-ROM naleznete i další podpůrné nástroje. Většina příkladů je koncipována jako modely na řešení analogických situací. Doplníte svá data a obdržíte výsledky. Proto jsou některé buňky zamčeny a ty pro změnu parametrů modelu odemčeny.
Vypredané
28,28 € 29,77 €

Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy


Potřebujete z Excelu „dostat“ více, než vám nabízejí běžné příručky? Kromě obvyklých výpočtů nachází Excel nejsilnější uplatnění v ekonomice, financích, obchodě a managementu, tedy v oblastech, kterými se do hloubky zabývá právě tato příručka.V 5. aktualizovaném vydání bestselleru, který nachází v knihovničkách čtenářů místo již více než deset let, se autoři vůbec poprvé zaměřují na Excel 2007. Řeší přímo konkrétní úlohy a problémy, s nimiž se firemní ekonomové, účetní, obchodníci, finanční analytici a manažeři setkávají ve své praxi, například výpočet odpisů, provize obchodní sítě, analýzu kurzu akcií, simulaci hospodářských výsledků, výpočty s cennými papíry, určení optimální velikosti dodávky, rozpočet provozovny a mnohé další.S touto knihou poznáte a prakticky si vyzkoušíte:Vytváření různých typů modelů Specializované výpočty s funkcemi (finanční, statistické, matematické) Hledání optimálního řešení Porovnávání různých variant (scénáře) Vliv změny vstupu na výstup (citlivostní analýza) Předpovědi budoucího vývoje (trend) Efektivní analýzu dat (seznamy a kontingenční tabulky) Přehledné tabulky (s podmíněným formátováním, přehledy a skupinami) Prezentaci výsledků v atraktivních formátech a grafechPřiložené CD obsahuje mnoho užitečných dokumentů a aplikací: všechny příklady z knihy, obrázky a loga použitá v příkladech v knize, prohlížeč Excel Viewer, grafickou kalkulačku, Microsoft Office Compatibility Pack a další nástroje a doplňky.O autorech:Milan Brož je vedoucím katedry výpočetní techniky na soukromé Vysoké škole obchodní v Praze. Je externím redaktorem magazínu CHIP a pracuje jako konzultant, školitel a programátor pro firmy. Práci s počítači, převážně s tabulkovými procesory, věnoval několik seriálů, množství článků a toto je jeho 34. kniha.Václav Bezvoda, docent Univerzity Karlovy, přednáší na Vysoké škole obchodní, Bankovním institutu VŠ a na Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze matematiku a teoretické předměty z oblasti financí. Zabýval se zpracováním dat z oblasti přírodních věd, zejména geologie a geofyziky. Je autorem řady vědeckých a odborných publikací.
Vypredané
19,60 € 20,63 €